Učitavanje...

loading

Meni

LC WAIKIKI ONLAJN PRODAVNICA

OPŠTI USLOVI I ODREDBE

O OVIM OPŠTIM USLOVIMA I ODREDBAMA (“Uslovi i odredbe”)

Sledeće stranice sadrže detaljne stranice o tome šta je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo Beograd (u daljem tekstu “LC WAIKIKI”, “Mi”, “Nas”) i zakonskim odredbama i uslovima koji regulišu vaše korišćenje www.lcwaikiki.rs [SP1] (“Veb-sajt”, “Onlajn prodavnica”) kao i svaku kupovinu proizvoda koji naručite na internetu od kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo.

Kada registrujete Nalog na našem Veb-sajtu, na vašu imejl-adresu se šalje elektronski dokument koji sadrži Odredbe i uslove koji su važeći u trenutku registracije. Preporučuje da odštampate i zadržite kopiju Odredaba i uslova za buduće korišćenje.

Pre slanja porudžbine na www.lcwaikiki.rs, pažljivo pročitajte ove Odredbe i uslove. Imajte u vidu da s vremena na vreme ove Odredbe i uslovi mogu biti ažurirani bez ranijeg obaveštenja. Važne izmene Uslova i odredaba će vam biti dostavljene na vašu registrovanu imejl-adresu. Ažurirana verzija Odredaba i uslova je uvek vidljiva na Veb-sajtu.

Verzija Odredaba i uslova koja će se primeniti na vašu porudžbinu će biti ona dostupna na www.lcwaikiki.rs u trenutku kada postavite porudžbinu, osim ako se izmene ovih Odredaba i uslova zahtevaju zakonom ili ako ih zahteva državni organ i možda ćemo morati da primenimo takve promene na porudžbine koje ste ranije podneli.

Pristupanjem i korišćenjem Veb-sajta i postavljanjem porudžbina na stranici www.lcwaikiki.rs, potvrđujete da ste pročitali i razumeli Odredbe i uslove i da ste potpuno saglasni da budete u potpunosti obavezani tim odredbama.

Ništa u ovim Opštim odredbama i uslovima se neće tumačiti kao suprotna, kao da krši ili isključuje, srpske zakone o zaštiti potrošača

DEFINICIJE

Kroz ceo tekst ovih Odredaba i uslova ćemo koristiti određene ponovljene termine koji imaju značenje dodeljeno u tabeli u nastavku:

Proizvodi

Odeća, obuća, aksesoari i svi drugi modni artikli opisani na našem Veb-sajtu.

Korisnik

Svako lice koje pristupi veb-sajtu.

Registrovani korisnik

Svako fizičko lice koje ima 18 ili više godine, a koje registruje Nalog na Veb-sajtu sa budućom namerom postavljanja Porudžbina.

Gost

Svako fizičko lice od 18 ili više godine koje poseti Veb-sajt sa budućom namerom postavljanja Porudžbina.

Klijent

Svako fizičko lice staro 18 ili više godine koje postavi Porudžbinu na Veb-sajtu, pod uslovom prihvatanja iste od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, postane deo ugovora o prodaji na daljinu, pri čemu je cilj prodaja i kupovina proizvoda kompanija LC WAIKIKI.

Porudžbina

Materijalna manifestacija volje za nabavku proizvoda kompanije LC WAIKIKI u skladu sa ovim Odredbama i uslovima korišćenjem elektronskih sredstava dostupnih na Veb-sajtu.

Nalog

Privatan deo Veb-sajta koji ima priloženu imejl-adresu i lozinku i koji Registrovani korisnik koristi za potrebe naručivanja. Sadrži različite informacije o Registrovanom korisniku i njegovoj aktivnosti na Veb-sajtu, bilo da ga podnese sam Registrovani korisnik (podaci o ličnosti), ili da ga automatski registruje Veb-sajt (istorija porudžbina, fakture, itd.)

Bilten

Komercijalna i reklamna komunikacija koja se prenosi iskljucivo u elektronskom formatu i na sadašnjem osnovu Registrovanom korisniku, pod uslovom saglasnosti Registrovanog korisnika u ovom smislu, bez zastupanja ponude kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.

Sadržaj

Svi grafici, crteži, printovi, fotografije, slike, zvukovi, muzika, audio, tekst, logotipi, simboli dugmeta, baza podataka, dizajn, softver i drugi elementi koji se mogu vizualizovati ili kojima se može pristupiti na Veb-sajtu.

ODELJAK A. O NAMA

A.1. Informacije o kompaniji

Veb-sajt poseduje i njime upravlja kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad), kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Kneza Mihaila 44, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod brojem 21097551, PIB 108942206, PDV 108942206, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI.

Verni smo našoj filozofiji "Svako zaslužuje da se dobro obuče" te vam omogućujemo da uživate u pristupačnoj modi brenda LC WAIKIKI putem kvalitetnih proizvoda po pristupačnim cenama.

A.2. Kontakt podaci

Budite slobodni da prosledite sve upite našem korisničkom servisu u skladu sa sledećim podacima:

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad)

Adresa za prepisku: Kneza Mihaila 44, Beograd

Imejl-adresa: support@lcwaikiki.com

ODELJAK B. USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA

Ovi Uslovi korišćenja Veb-sajta ("Uslovi Veb-sajta") se primenjuju na vaš pristup i bilo koju upotrebu Veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS, kao i na porudžbine koje postavite na Veb-sajtu, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu ili koje tehnologije ili uređaje koristite za pristup.

Pristupom, pretraživanje, registrovanjem ili korišćenjem Veb-sajta na bilo koji dostupan način, kao i postavljanjem porudžbine na Veb-sajtu, potvrđujete da ste pročitali i razumeli Uslove Veb-sajta i da ste saglasni da budete obavezani njihovim odredbama.

Ovi Uslovi Veb-sajta neće ograničiti niti isključiti bilo koju odgovornost koju ne smemo ograničiti ili izuzeti prema primenljivim zakonima.

B.1. Pristup Veb-sajtu

Ovaj Veb-sajt se stavlja na raspolaganje besplatno svakom licu koje ima internet konekciju.

Ne garantujemo da ce naš Veb-sajt ili bilo koji sadržaj na njemu uvek biti dostupan ili neprekinut. Možemo obustaviti, povući, ukinuti ili promeniti bili koji deo našeg Veb-sajta bez obaveštenja, usled održavanja, bezbednosti ili drugog tehničkog razloga. Nećemo biti odgovorni prema vama ukoliko je naš Veb-sajt nedostupan u bilo kom trenutku ili bilo kom periodu.

B.2. Prava nad sadržajem

Svi elektronski materijali i elementi koji formiraju Sadržaj ovog Veb-sajta su zaštićeni autorskim pravom, registracijom zaštitnih znakova i drugim pravima na intelektualnu i industrijsku svojinu. Sva takva prava poseduje ili se ista licenciraju na LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., ili na bilo koju od kompanija u LC WAIKIKI grupi, njena povezana lica ili dobavljače tog sadržaja. Zadržavamo sva takva prava.

B.3. Vaše korišćenje Veb-sajta

Možete koristiti ovaj Veb-sajt za domaće, privatne i zakonite svrhe.

Ne smete koristiti Veb-sajt ili bilo koji sadržaj na njemu:

Takođe prihvatate sledeće:

Zadrćavano pravo da odmah zabranimo pristup Veb-sajtu svakom Korisniku i da zatvorimo Nalog svakog Registrovanog korisnika koji prekrši ove odredbe.

B.4. Tačnost sadržaja

Uložićemo razumne napore kako bismo obezbedili Sadržaj koji je tačan, kompletan i ažuriran. Uključivanja Proizvoda na Veb-sajt u određeno vreme ne znači niti garantuje da će takvi proizvodi biti dostupni u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da ukinemo bilo koji proizvod u svakom trenutku.

Ukoliko je to dozvoljeno lokalnim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se odriče svih izjava i garancija, izričitih ili prećutnih u vezi sa tačnošću Sadržaja.

Ukoliko se jave greške u vezi sa opisom Proizvoda i/ili cenama ili ako relevantni podaci nedostaju sa takvih informacija o Proizvodima obezbeđenim na Veb-sajtu, LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadržava pravo da ispravi ove greške i konačno, da otkaže ili napravi izmene u određenim porudžbinama ukoliko je to u skladu sa primenljivim zakonima.

Kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. namerava da prikaže istu boju Proizvoda na slikama prikazanim na Veb-sajtu. Međutim, kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. ne preuzima odgovornost za razlike u bojama koje mogu nastati usled podešavanja ekrana i korišćenja različitih vrsta ekrana.

B.5. Oštećenje vašeg računara ili drugih uređaja

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o ulaže razumne napore kako bi osigurala da Veb-sajt ne sadrži viruse ili drugi maliciozan ili štetni sadržaj. Međutim, preporučujemo da preduzmete sve mere opreza kako biste osigurali bezbedan pristup Veb-sajtu i njegovom Sadržaju jer ne možemo garantovati da vaše korišćenje Veb-sajta neće izazvati štetu vašem računaru ili drugim uređajima. Osim u slučajevima kade se to zahteva primenljivim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o se neće smatrati odgovornom bilo kom licu za gubitak ili štetu koju pretrpe usled virusa ili drugog malicioznog ili štetnog sadržaja kome pristupe sa ili preko Veb-sajta.

B.4. Linkovi ka drugim Veb-sajtovima

Veb-sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takvi linkovi se obezbeđuju samo radi pogodnosti korisnika ili za potrebe deljenja informacija i ne treba ih tumačiti kao da mi podržavamo takve povezane veb-sajtove.

Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj veb-sajtova čiji su linkovi na našem Sajtu. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati usled vaše upotrebe istih.

B.5. Povezivanje sa našim Veb-sajtom

Možete povezati linkove isključivo sa našom početnom stranom, bez našeg prethodnog odobrenja, pod uslovom da:

B.6. Društvene mreže

Ovi Uslovi Veb-sajta takođe reguliše sve podneske koje vršite na bilo kom nezavisnom veb-sajtu ili stranama povezanim sa LC WAIKIKI, npr. naša Facebook strana, Pinterest, YouTube ili sajt društvene mreže. Svi komentari, slike, video zapisi i druge vrste materijala koje se postave na nezavisni sajt društvene mreže moraju biti u skladu sa Uslovima Veb-sajta i Uslovima korišćenja sajtova društvenih mreža, kako je primenljivo.

ODELJAK C. ODREDBE I USLOVI PRODAJE

Ove odredbe i uslovi prodaje (u daljem tekstu: "Odredbe i uslovi prodaje") primenjuju se na sve Porudžbine preko www.lcwaikiki.rs, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu.

Pre postavljanja porudžbine, morate pažljivo pročitate ove Odredbe i uslove prodaje. Postavljanjem porudžbine preko Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim Odredbama i uslovima o prodaji u celosti. Ako niste saglasni sa ovim Odredbama i uslovima u celosti, ne smete naručiti nijedan Proizvod preko Veb-sajta. Ovo se takođe primenjuje na sve izmene i dopune ovih Odredaba i uslova, u slučaju da niste izričito pristali na takve izmene i dopune.

C.1. Strane Ugovora o prodaji na daljinu

Ove Odredbe i uslovi o prodaji regulišu ugovor o prodaji na daljinu između kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ("Prodavac") i Klijenta ("Klijent") koji je formalizovan preko Veb-sajta za kupovinu proizvoda kompanije LC WAKIKI preko Veb-sajta.

Klijent mora imati 18 godina ili biti stariji i biti konačni korisnik kako bi postavio porudžbinu preko Veb-sajta. Maloletnici su izričito isključeni.

C.2. Registrovanje Naloga/Gosta

Kako biste postavili Porudžbinu, morate otvoriti Nalog kod nas ili alternativno možete izabrati da postavite porudžbinu kao Gost, bez registracije Naloga. Međutim, možete odabrati da registrujete Nalog kod nas nakon podnošenja vaše Porudžbine kao Gost.

Kada se registrujete, potrebno je da obezbedite nekoliko ličnih detalja o sebi. Uverite da su svi takvi licni podaci obezbeđeni su tačni, precizni, važeći i kompletni na sve načine. Možete ažurirati ili ispraviti svoje detalje u bilo koje vreme pristupanjem svom Nalogu. Molim vas da prvo, pre postavljanja Porudžbine, pogledate Politiku o privatnosti i zaštiti podataka za više informacija o tome kako će se vaše lične informacije koristiti i čuvati, a koje se objavljuju na našem Veb-sajtu.

Kada poručujete preko Veb-sajta kao Gost i dalje ćete morati da nam obezbedite obavezne lične podatake koje prikupljamo za obradu Porudžbine i potrebe fakturisanja. Nećemo čuvati podatke koje obezbeđujete preko odjave gosta (osim obrade vaše porudžbine ili ako ste odabrali da primate naš bilten). Za detaljne informacije o tome kako ce se vaše lične informacije koristiti i čuvati, pogledajte našu Politiku o privatnosti i zaštiti podataka, koja se objavljuje na našem Veb-sajtu.

C.3. Bezbednost naloga

Kada registrujete Naloga, od vas će se tražite da obezbedite lozinku da biste održali bezbednost Naloga. Lozinka naloga koju obezbedite treba da bude jedinstvena i njena bezbedna treba da se održava. Takođe ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i aktivnosti koje se dešavaju na vašem Nalogu. LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. neće biti odgovoran bilo kom licu za gubitak ili štetu koji mogu nastati ako ne zaštitite lozinku ili Nalog.

Možete preneti vaše informacije ličnog naloga na servere van zemlje u kojoj živite tako da možete koristiti svoj nalog na svim LC Waikiki veb-sajtovima u skladu sa Politikom o privatnosti i zaštiti podataka i samo nakon vaše potvrde istog.[SP2]

Ako saznate ili sumnjate na povredu bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vaše lozinke ili naloga, molimo vas da odmah obavestite kompaniju LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.

LC Waikiki nije u obavezi da proverava podatke koje čuva, prenosi ili stavlja na raspolaganje niti da proverava okolnosti koje mogu dovesti do nedozvoljenih aktivnosti korisnika. Kompanija LC Waikiki mora da obavesti nadležni organ u slučaju razumne sumnje da 1) korišćenje naših usluga, korisnik vrši nedozvoljene aktivnosti ili 2) je korisnik usluga kompanije LC Waikiki obezbedio nedozvoljene podatke, kako je predviđeno u skladu sa srpskim Zakonom o elektronskoj trgovini.

C.4. Porudžbine i postavljanje porudžbine.

Sve porudžbine zavise od prihvatanja i dostupnosti i artikli u vašoj virtuelnoj korpi nisu rezervisani, te ih drugi kupci mogu kupiti. Naš prikaz Proizvoda na Veb-sajt predstavlja pozivnicu, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudžbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Međutim, ugovor o prodaji na daljinu se nece zaključiti osim ako prihvatimo vašu ponudu (pogledajte pododeljak C.5. ispod).

Postavljanje porudžbine preko Veb-sajta zahteva izvršenje sledećih koraka:

C.5. Prihvatanje porudžbine i zaključak Ugovora o prodaji na daljinu

Osim ako smo vas obavestili da ne prihvatamo vašu Porudžbinu ili ako ste je otkazali, prihvatanje Porudžbine i zaključak ugovora o prodaji na daljinu između vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se vrši u trenutku kada primite imejl potvrdu vaše odgovarajuće porudžbine.

Pre otpreme Proizvoda, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ima pravo da odbije Porudžbinu iz bilo kog razloga, uključujući zakonske i regulatorne razloge.

Imejl koji potvrđuje da je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvatila vašu Porudžbinu kada je vaša Porudzbina obrađena i spremna za slanje će sadržati ponovno navođenje naručenih Proizvoda, ugovorenu cenu, odabrani način plaćanja i način isporuke.

Ugovor o prodaji na daljinu se zaključuje sa fiksnim trajanjem. Takav ugovor se smatra izvedenim kada i LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. i vi izvršite zajedničke obaveze u pogledu odredaba i uslova u pogledu uslova i zahteva na koje ste se obavezali u skladu sa ovim Odredbama i uslovima o prodaji. Ugovor se može zaključiti na srpskom, engleskom ili turskom, prema vašem izboru.

C.6. Načini plaćanja i fakturisanje

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvata sledeće načine plaćanja

- Kreditna kartica ili debitna kartica

Popunjavanjem podataka vaše kartice dok postavljate Porudžbinu potvrđujete da je kreditna ili debitna kartica koja se koristi vaša. Sva polja koja su navedena kao obavezna se moraju popuniti.

Primenljivi iznos će odmah biti skinut sa vaše kartice. Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadržava pravo da proveri važenje kreditne ili debitne kartice, njen kreditni status u pogledu vrednosti Porudžbine i da li su podaci o adresi Kupca tačni. Možemo odbiti Porudžbine u zavisnosti od rezultata ovih provera.

U svim slučajevima, plaćanje se vrši onlajn, ako se primenjuju naknade bilo koje vrste (transfer, razmena), vi ste odgovorni. Za informacije o bankarskim naknadama, izvršite ranije upućivanje na banku koja je izdala vaš platni instrument.[SP3]

- Plaćanje pouzećem

Plaćanje se vrši gotovinom nakon što kurir isporuči paket sa isporučenim Proizvodima.

Kreiranjem porudžbine prihvatate da fiskalni račun, obrazac za odustajanje kao i opšte uslove kupovine i obaveštenje o pravima kupaca dobijete elektronskim putem na imejl adresu. 
Po Zakonu o fisklaziaciji online trgovine nije dužna da fiskalni račun šalje u fizičkom obliku. 

C.7. Isporuka, prijem i transfer rizika i vlasništvo Isporuku vrši kurir.

Imajte u vidu da naknade za isporuku i rokovi variraju u zavisnosti od vrste Proizvoda koju naručite i adrese isporuke. Pronaći ćete sve detalje o ceni naplate i proceni isporuke u tabelama u nastavu, sa napomenom da možete primiti besplatnu isporuku kao promotivnu ponudu, pod uslovom da se određeni uslovi ispune:

Zemlja

Naplata

Procenjeni rok

Srbija

Porudžbine se obično isporučuju u roku od 7 (sedam) do 14 (četrnaest) radnih dana od datuma prihvatanja Porudžbine[SP4] . Raspored isporuke se obično ispunjava, iako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne može garantovati tačnost. U svakom slučaju, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce uložiti sve razumne napore kako bi vam osigurala isporuku Proizvoda u roku od 30 (trideset) dana od datuma prihvatanja. Možete pratiti status isporuku pristupanjem vašem Nalogu ili korišćenjem usluga praćenja kurira.

Morate proveriti stanje pakovanja po prijemu. Ako je pakovanje oštećeno, ne smete prihvatiti isporuku.

Sav rizik za Proizvode koje naručite (uključujući rizik od gubitka i/ili štete proizvoda) prenosi na vas kada vi ili treća strana koju naznačite stekne fizički posed nad Proizvodom u trenutku isporuke. Vlasništvo nad proizvodima ne prenosi na vas dok ne primimo puno plaćanje.

Nećemo biti odgovorni za bilo koje kašnjenje niti neisporučivanje proizvoda ako je kašnjenje ili neispunjenje u potpunosti ili delimično izazvano okolnostima van naše kontrole.

C.8. Vraćanje neusaglašenih proizvoda

Imate pravo da vratite neispravne proizvode ili neusaglašene proizvode. Morate da obavestite kompaniju RETAIL RS d.o.o. o neispravnosti ili nedostatku usaglašenosti i pokrenete povraćaj proizvoda kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takav nedostatak ili nedostatak usaglašenosti moraju postati očigledni tokom perioda od dve godine počev od datuma isporuke i moraju postati u trenutku isporuke. Za proizvode sa prosečnim trajanjem korišćenja manjim od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine ce se smanjiti na prosečno trajanje. Za dalje upućivanje, pogledajte potvrdu Osiguranja koju ste primili zajedno sa Proizvodima.

Kupac je dužan da proveri Proizvod i proveri da li je u skladu sa porudžbinom i da odmah uloži žalbu ako postoji vidljivi nedostatak u vreme prenosa rizika od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. do vas kao kupca.

Za nevidljive neispravnosti koje su postojale u trenutku prenosa rizika na Kupca, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je odgovorna u periodu od 2 (dve) godine od isporuke Proizvoda, pri čemu se pretpostavlja da su neispravnosti postojale u trenutku prenosa rizika na Kupca, ako se takvi Rizici dokažu u roku od prvih 6 (šest) meseci od datuma isporuke proizvoda Kupcu, ali u tom slučaju kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac ima pravo da tvrdi drugačije.

Trenutak prenosa rizika sa kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavca na Kupca je trenutak isporuke Proizvoda Kupcu ili osobi koja je ovlašćena od strane Kupca za prijem Proizvoda u njegovo ime.

U slučaju postojanja neispravnosti (neuskladenost) za koju je odgovorna kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., srpski Zakon o zaštiti potrošača se primenjuje na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava, osim ako se drugačije utvrdi, u skladu sa tim zakonom.

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac je dužna da odgovori na vašu reklamaciju u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, a odgovor mora sadržati odluku da li kompanija prihvata reklamaciju ili ne, izveštaj o vašem/kupčevom zahtevu i predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ako isporučeni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane u roku od prvih 6 (šest) meseci, imate pravo da zahtevate i izaberete između razmene Proizvoda, smanjenja cene ili raskida ugovora.

Ako isporučeni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane nakon 6 (šest) meseci, ali u roku od 2 godine od datuma isporuke Proizvoda, onda imate pravo da zahtevate popravku ili zamenu Proizvoda. Ako to nije moguće, i dalje imate pravo smanjenja cena ili raskida ugovora.

Ako su vaše reklamacije opravdane i želite da raskinete ugovor u skladu sa zakonom, kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. ce refundirati vrednost Proizvoda i u svakom slučaju (bez obzira na način rešavanja opravdane reklamacije), kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce snositi direktne troškove, u roku od 15 (petnaest) kalendarski dana počev od datuma na koji smo vas obavestili da je vaša reklamacija prihvaćena.

C.9. Pravo odustajanja

Imate pravo da otkažete celokupnu ili delimičnu Porudžbinu u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana počev od dana kada vi (ili neko koga vi odredite, osim prevoznika) primite Proizvode (ili poslednji Proizvod u slučaju delimične isporuke), bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja Proizvoda (osim ako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne pristane da snosi te troškove) i ostale troškove u skladu sa članom 35. srpskog Zakona o zaštiti potrošača. Pravo odustajanja možete ostvariti davanjem izjave u obrascu za odustajanje koji je priložen uz ove Opšte odredbe i uslove kao i poslat na Vašu mejl adresu prilikom potvrde porudžbine.

Za ostvarivanje prava na odustajanje, možete:

Spakovati artikle na bezbedan način, u originalnom pakovanju ako je moguće i priložiti obrazac za odustanak od ugovora koji ste dobili na mejl priliom kreiranja porudžbine

Na vašem pakovanju ćete videti oznaku sa povratnom adresom i barkodom, koju treba da povežete sa pakovanjem.

Ako je ne možete naći na pakovanju, pošaljite ga na sledeću adresu:

LC WAIKIKI RETAIL RS DOO 
Knez Mihailova 44 
ili 
LC WAIKIKI RETAIL
Beogradska 7a (M&M Rampa 26)
11272 Dobanovci 

Da biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju vašeg prava na odustajanje pre isteka perioda za odustajanje.

Dejstvo odustajanja

Ako izaberete da odustanete, vratićemo vam sve iznose koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (izuzimajući dodatne troškove usled izbora vrste isporuke osim najjeftinije vrste standardne isporuke koju nudimo), bez bezrazložnog kašnjenja i svakako ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana na koji nas obavestite o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Izvršićemo takvu refundaciju koristeći isti način plaćanja koji ste vi koristili za inicijalnu transakciju, osim ako izričito pristanete drugacije, i pod uslovom da ne snosite bilo koje troškove usled takvog načina vraćanja. Možemo zadržati nadoknadu dok ne primimo Proizvode ili dok ne dostavite dokaze o slanju Proizvoda nazad, šta god nastupi ranije.

Sledeći proizvodi su izuzeti od odustajanja: oni koji su napravljeni za posebne mere Kupca ili personalizovani Proizvodi, donje rublje i kupaci kostimi koji su zatvoreni iz higijenskih razloga i koji se otvaraju nakon isporuke.

Vaše obaveze u slučaju odustajanja:

Obaveze kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. u slucaju odustajanja:

C.10. Opisi proizvoda i cene

Opis glavnih karakteristika Proizvoda se može naći na stranicama Proizvoda na Veb-sajtu. Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo pokušali da osiguramo da su svi Proizvodi odgovarajuće opisani, međutim imajte u vidu da iako pokušavamo da prikažemo boje naših Proizvoda precizno na Veb-sajtu, stvarne boje koje ćete videti zavise od podešavanja monitora i ne možemo garantovati da će vaš monitor ispravno prikazati bilo koju boju Proizvoda nakon isporuke.

Cene za Proizvode na Veb-sajtu se prikazuju na stranicama Proizvoda u dinarima i uključuju PDV. Naknade za isporuku i bankarske naknade, kako je primenljivo, se mogu dodati konačnoj Ceni. Stoga, konačna Cena koju plaćate biće sastavljena od sledećih elemenata: Cena proizvoda u dinarima + naknade za isporuku (ako je primenljivo) + bankarske naknade (ako je primenljivo).

Cene i ponude mogu varirati i mogu biti dostupne samo u ograničenim periodima. Sve Cene i Ponude zavise od dostupnosti i mogu se povući ili izmeniti prema nahođenju kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Cene na Veb-sajtu se mogu razlikovati od cena u prodavnicama, katalozima ili na drugom mestu. Internet ponude su povezane samo sa internet transakcijama i možda nisu dostupne u prodavnici. isto tako, privremene ili lokalne posebne ponude u prodavnici se ne primenjuju na internet cene osim ako je drugačije izrazito naznačeno.

Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo osigurali da je cena svih Proizvoda odgovarajuća. Međutim, moguće je da, uprkos najboljim naporima, neki od Proizvoda na Veb-sajtu mogu biti netačno procenjeni. Pogrešno prikazane cene nisu obavezujuće za LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, tj. kako je naznačeno u gornjem tekstu, naš prikaz Proizvoda na Veb-sajtu predstavlja poziv, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudžbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Međutim, ugovor o prodaji na daljinu se neće zaključiti dok ne prihvatimo vašu ponudu (v. pododeljak C.5 u gornjem tekstu).

Ako kompanija LC Waikiki otkrije grešku u ceni Proizvoda koje ste naručili, obavestićemo vas o tome što je pre moguće. Kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. će vam dati mogućnost da ponovo potvrdite Porudžbinu po tačnoj ceni ili da je otkažete. Ako ste već platili cenu, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce refundirati plaćeni iznos.

C.11. Garancije proizvoda

Za Proizvode prodate na našem Veb-sajtu garantujemo usaglašenost i kvalitet, u skladu sa povezanim opisom na našem Veb-sajtu

Svi naši Proizvodi sadrže:

- zakonsku garanciju usaglašenosti od maksimalno 2 (godine) kao zaštitu kupca od nedostatka usklađenosti koja je odobrena zakonom, koja predstavlja zakonsku obavezu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. da usaglasi proizvod popravkom ili zamenom ili da nadoknadi Cenu, bez dodatnih poreza u vašoj ceni. Za proizvode prosečnog veka upotreba koji je kraći od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine se smanjuje na prosečno trajanje.

C.12. Odgovornost

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je samo odgovorna za gubitke koji su predvidiva posledica našeg kršenja ovih Odredaba i uslova o prodaji. Nećemo snositi odgovornost prema vama ako smo sprečeni ili kasnimo u usaglašavanju naših obaveza prema ovim Odredbama i uslovima prodaje bilo čime što vi (ili bilo ko postupa u vaše ime) uradi ili ne uradi usled događaja koji su van naše razumne kontrole.

Morate pratiti instrukcije/savete koje vam dajemo da bismo Proizvode koje naručite održali bezbednim (uključujući instrukcije ili priručnike koji se obezbeđuju uz proizvode). Ne možemo prihvatiti odgovornost za oštećenje Proizvoda koje je izazvano vašim nepoštovanjem takvih instrukcija/saveta.

Ništa u ovim Odredbama i uslovima ne ograničava niti isključuje odgovornost kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. za (i) smrt ili ličnu povredu izazvanu našim nemarom, (ii) prevaru, (iii) bilo koje kršenje obaveza koje se predviđaju primenljivim obaveznim zakonima ili (iv) odgovornost koja se ne moze isključiti zakonom.

ODELJAK D. KOMUNIKACIJE

Komunikacije, uključujući obaveštenja, zahteve, reklamacije, između vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., će biti primarno elektronske putem imejla ili notifikacija koje se postavljaju na Veb-sajta. Pristupom našem Veb-sajtu i postavljanjem Porudžbina, pristajete na elektronski način komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druge komunikacije koje vam kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. obezbedi elektronski usaglašeni sa zakonskim zahtevima da takva komunikacija mora biti u pisanom obliku i na trajnom sredstvu.

ODELJAK E. POSTUPAK IZMIRENJA REKLAMACIJE

Ako imate žalbu, pošaljite žalbu putem kontakt forme na našem sajt https://www.lcwaikiki.rs/sr-RS/RS/contact  navodeći pune detalje i datum kupovine i referentni broj kupovine gde je primenljivo, kao i ime i prezime, adresu

 

U skladu sa članom 55 stav 12 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS, broj 88/2021) (dalje Zakon), Društvo LC Waikiki Retail RS doo Beograd, adresa: Kneza Mihaila br. 44, Beograd izdaje:
 
                                                                                                                                     OBAVEŠTENJE
                                                                                                     o mogućnosti vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
 
Trgovac / LC Waikiki Retail RS doo Beograd u skladu sa Zakonom obaveštava potrošače da u slučaju da je reklamacija potrošača odbijena, potrošač ima mogućnost da pokrene postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, i da se zahtev moze podneti sledećim nadležnim telima: 
 
 
  1. Goražd Durović, posrednik, adresa: Jurija Gagarina br. 127/8/81, Beograd, broj telefona 063/25-66-53, email adresa: gorazd@medijator.com
  2. Arbitraža potrošačkih sporova, stalna arbitražna institucija, adresa: Kraljice Natalije br. 38-40, Beograd, telefon: 061/1112345, email: office@kmpt.rs