Učitavanje...

loading

LC WAIKIKI ONLAJN PRODAVNICA
 
OPŠTI USLOVI I ODREDBE
 
 
O OVIM OPŠTIM USLOVIMA I ODREDBAMA (“Uslovi i odredbe”)

Sledeće stranice sadrže detaljne podatke o tome ko je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo Beograd (u daljem tekstu “LC WAIKIKI”, “Mi”, “Nas”) i pravnim odredbama i uslovima koji regulišu vaše korišćenje www.lcwaikiki.rs (“Veb-sajt”, “Onlajn prodavnica”) kao i svaku kupovinu proizvoda koji naručite na internetu od kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo Beograd.
 
Kada registrujete Nalog na našem Veb-sajtu, na vašu imejl-adresu se šalje elektronski dokument koji sadrži Odredbe i uslove koji su važeći u trenutku registracije. Preporučujemo da odštampate i zadržite kopiju Odredaba i uslova za buduće korišćenje.
Pre slanja porudžbine na www.lcwaikiki.rs, pažljivo pročitajte ove Odredbe i uslove. Imajte u vidu da s vremena na vreme ove Odredbe i uslovi mogu biti ažurirani bez ranijeg obaveštenja. Važne izmene Uslova i odredaba će vam biti dostavljene na vašu registrovanu imejl-adresu. Ažurirana verzija Odredaba i uslova je uvek vidljiva na Veb-sajtu.
Verzija Odredaba i uslova koja će se primeniti na vašu porudžbinu će biti ona dostupna na www.lcwaikiki.rs u trenutku kada postavite porudžbinu, osim ako se izmene ovih Odredaba i uslova zahtevaju zakonom ili ako ih zahteva državni organ i možda ćemo morati da primenimo takve promene na porudžbine koje ste ranije podneli.
 
Pristupanjem i korišćenjem Veb-sajta i postavljanjem porudžbina na stranici www.lcwaikiki.rs, potvrđujete da ste pročitali i razumeli Odredbe i uslove i da ste potpuno saglasni da budete u potpunosti obavezani tim odredbama.
 
Ništa u ovim Opštim odredbama i uslovima se neće tumačiti kao suprotno, kao da krši ili isključuje, srpske propise o zaštiti potrošača.
 
DEFINICIJE
Kroz ceo tekst ovih Odredaba i uslova ćemo koristiti određene termine koji se ponavljaju, koji imaju značenje dodeljeno u tabeli u nastavku:

Proizvodi Odeća, obuća, aksesoari i svi drugi modni artikli opisani na našem Veb-sajtu.
Korisnik Svako lice koje pristupi veb-sajtu.
Registrovani korisnik Svako fizičko lice koje ima 18 ili više godina, a koje registruje Nalog na Veb-sajtu sa budućom namerom postavljanja Porudžbina.
Gost Svako fizičko lice od 18 ili više godina koje poseti Veb-sajt sa budućom namerom postavljanja Porudžbina.
Klijent Svako fizičko lice staro 18 ili više godina koje postavi Porudžbinu na Veb-sajtu, pod uslovom prihvatanja iste od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, i postane strana ugovora o prodaji na daljinu, čiji je predmet prodaja i kupovina proizvoda kompanija LC WAIKIKI.
Porudžbina Materijalna manifestacija volje za nabavku proizvoda kompanije LC WAIKIKI u skladu sa ovim Odredbama i uslovima korišćenjem elektronskih sredstava dostupnih na Veb-sajtu.
Nalog Privatan deo Veb-sajta koji ima priloženu imejl-adresu i lozinku i koji Registrovani korisnik koristi za potrebe naručivanja. Sadrži različite informacije o Registrovanom korisniku i njegovoj aktivnosti na Veb-sajtu, bilo da ga podnese sam Registrovani korisnik (podaci o ličnosti), ili da ga automatski registruje Veb-sajt (istorija porudžbina, fakture, itd.)
Bilten Komercijalna i reklamna komunikacija koja se prenosi isključivo u elektronskom formatu i na sadašnjem osnovu Registrovanom korisniku, pod uslovom saglasnosti Registrovanog korisnika u ovom smislu, koja ne predstavlja ponudu od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.
Sadržaj Svi grafici, crteži, printovi, fotografije, slike, zvukovi, muzika, audio, tekst, logotipi, simboli dugmeta, baza podataka, dizajn, softver i drugi elementi koji se mogu vizualizovati ili kojima se može pristupiti na Veb-sajtu.
 
 
ODELJAK A. O NAMA

A.1. Informacije o kompaniji
Veb-sajt poseduje i njime upravlja kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad), kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Kneza Mihaila 44, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod brojem 21097551, PIB 108942206, PDV 108942206, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI.
 
Verni smo našoj filozofiji "Svako zaslužuje da se dobro obuče" te vam omogućujemo da uživate u pristupačnoj modi brenda LC WAIKIKI putem kvalitetnih proizvoda po pristupačnim cenama.
 
A.2. Kontakt podaci
Budite slobodni da prosledite sve upite našem korisničkom servisu u skladu sa sledećim podacima:
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad)
Adresa za prepisku: Kneza Mihaila 44, Beograd
Imejl-adresa: [COUNTRYEMAILADDRESS]
Telefon Call Centra: 0800 525529

ODELJAK B. USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA
Ovi Uslovi korišćenja Veb-sajta ("Uslovi Veb-sajta") se primenjuju na vaš pristup i bilo koju upotrebu Veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS, kao i na porudžbine koje postavite na Veb-sajtu, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu ili koje tehnologije ili uređaje koristite za pristup.
 
Pristupom, pretraživanje, registrovanjem ili korišćenjem Veb-sajta na bilo koji dostupan način, kao i postavljanjem porudžbine na Veb-sajtu, potvrđujete da ste pročitali i razumeli Uslove Veb-sajta i da ste saglasni da budete obavezani njihovim odredbama.
 
Ovi Uslovi Veb-sajta neće ograničiti niti isključiti bilo koju odgovornost koju ne smemo ograničiti ili izuzeti prema primenljivim zakonima.

B.1. Pristup Veb-sajtu
Ovaj Veb-sajt se stavlja na raspolaganje besplatno svakom licu koje ima internet konekciju.

Ne garantujemo da će naš Veb-sajt ili bilo koji sadržaj na njemu uvek biti dostupan ili neprekinut. Možemo obustaviti, povući, ukinuti ili promeniti ceo ili bilo koji deo našeg Veb-sajta bez obaveštenja, usled održavanja, bezbednosti ili drugog tehničkog razloga. Nećemo biti odgovorni prema vama ukoliko je naš Veb-sajt nedostupan u bilo kom trenutku ili bilo kom periodu.
 
B.2. Prava nad sadržajem
Svi elektronski materijali i elementi koji formiraju Sadržaj ovog Veb-sajta su zaštićeni autorskim pravom, registracijom zaštitnih znakova i drugim pravima na intelektualnu i industrijsku svojinu. Sva takva prava poseduje ili se ista licenciraju na LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., ili na bilo koju od kompanija u LC WAIKIKI grupi, njena povezana lica ili dobavljače tog sadržaja. Zadržavamo sva takva prava.
B.3. Vaše korišćenje Veb-sajta
Možete koristiti ovaj Veb-sajt za domaće, privatne i zakonite svrhe.
 
Ne smete koristiti Veb-sajt ili bilo koji sadržaj na njemu:
-        na način koji krši primenljive nacionalne ili međunarodne zakone ili propise;
-        na način koji narušava, ograničava ili ometa prava drugih lica na korišćenje Veb-sajta;
-        za bilo koje komercijalne svrhe;
-        za svesno prenošenje, slanje ili otpremanje podataka ili materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, spyware, adware ili druge štetne programe ili šifre dizajnirane da negativno utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera.
-        za prenošenje ili obezbeđivanje slanja bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili za bilo koji drugi oblik sličnog neželjenog slanja poruka (spam);
 
Takođe prihvatate sledeće:
-        da nećete kopirati, umnožiti, uramiti, ponovo objaviti, preuzeti, odštampati, objaviti, ponovo objaviti, prenositi, snimati, preneti, komunicirati javnosti, povezati ili dubinski povezati, ili na bilo koji način distribuirati veb strane ili materijale na veb-sajtu ili računarske kodove ili elemente koji čine Veb-sajt osim isključivo za lične potrebe, bez naše prethodne pisane saglasnosti;
-        da nećete izmeniti ili distribuirati na bilo koji način izmene sadržaja na Veb-sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na uklanjanje LC WAIKIKI logotipa i zaštitnih znakova;
-        da nećete oštetiti, poremetiti ili uticati na bezbednost bilo kog dela ovog Veb-sajta, njegovog Sadržaja ili povezane mreže ili softvera;
-        da nećete postavljati prevarne Porudžbine na Veb-sajt.
 
Zadržavamo pravo da odmah zabranimo pristup Veb-sajtu svakom Korisniku i da zatvorimo Nalog svakog Registrovanog korisnika koji prekrši ove odredbe.
 
B.4. Tačnost sadržaj
Uložićemo razumne napore kako bismo obezbedili Sadržaj koji je tačan, kompletan i ažuriran. Uključivanja Proizvoda na Veb-sajt u određeno vreme ne znači niti garantuje da će takvi proizvodi biti dostupni u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da ukinemo bilo koji proizvod u svakom trenutku.
 
Ukoliko je to dozvoljeno lokalnim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se odriče svih izjava i garancija, izričitih ili prećutnih u vezi sa tačnošću Sadržaja.
 
Ukoliko se jave greške u vezi sa opisom Proizvoda i/ili cenama ili ako relevantni podaci nedostaju sa takvih informacija o Proizvodima obezbeđenim na Veb-sajtu, LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadržava pravo da ispravi ove greške i konačno, da otkaže ili napravi izmene u određenim porudžbinama ukoliko je to u skladu sa primenljivim zakonima.
 
Kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. nastoji da prikaže tačnu boju Proizvoda na slikama prikazanim na Veb-sajtu. Međutim, kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. ne preuzima odgovornost za razlike u bojama koje mogu nastati usled podešavanja ekrana i korišćenja različitih vrsta ekrana.

B.5. Oštećenje vašeg računara ili drugih uređaja
Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o ulaže razumne napore kako bi osigurala da Veb-sajt ne sadrži viruse ili drugi maliciozan ili štetni sadržaj. Međutim, preporučujemo da preduzmete sve mere opreza kako biste osigurali bezbedan pristup Veb-sajtu i njegovom Sadržaju jer ne možemo garantovati da vaše korišćenje Veb-sajta neće izazvati štetu vašem računaru ili drugim uređajima. Osim u slučajevima kade se to zahteva primenljivim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o se neće smatrati odgovornom bilo kom licu za gubitak ili štetu koju pretrpe usled virusa ili drugog malicioznog ili štetnog sadržaja kome pristupe sa ili preko Veb-sajta.

B.4. Linkovi ka drugim Veb-sajtovima
Veb-sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takvi linkovi se obezbeđuju samo radi pogodnosti korisnika ili za potrebe deljenja informacija i ne treba ih tumačiti kao da mi podržavamo takve povezane veb-sajtove.
 
Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj veb-sajtova čiji su linkovi na našem Sajtu. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati usled vaše upotrebe istih.
 
B.5. Povezivanje sa našim Veb-sajtom
Možete povezati linkove isključivo sa našom početnom stranom, bez našeg prethodnog odobrenja, pod uslovom da:
- uradite to na način koji je pravičan i zakonit, na veb-sajtu koji vi posedujete;
- ne oštetite ili ne iskoristite ugled kompanije LC WAIKIKI;
- ne sugerišete bilo koji oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane ukoliko isti ne postoji;
- proverite usklađenost sajta sa kojim vršite povezivanje sa standardima predviđenim u ovim Uslovima korišćenja.
Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez ranijeg obaveštenja.
 
B.6. Društvene mreže
Ovi Uslovi Veb-sajta takođe regulišu sve podneske koje vršite na bilo kom veb-sajtu ili stranama trećih lica povezanim sa LC WAIKIKI, npr. naša Facebook strana, Pinterest, YouTube ili sajt društvene mreže. Svi komentari, slike, video zapisi i druge vrste materijala koje se postave na sajt društvene mreže trećih lica moraju biti u skladu sa Uslovima Veb-sajta i Uslovima korišćenja sajtova društvenih mreža trećih lica, kako je primenljivo.
 
ODELJAK C. ODREDBE I USLOVI PRODAJE
Ove odredbe i uslovi prodaje (u daljem tekstu: "Odredbe i uslovi prodaje") primenjuju se na sve Porudžbine preko www.lcwaikiki.rs, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu.
 
Pre postavljanja porudžbine, morate da pažljivo pročitate ove Odredbe i uslove prodaje. Postavljanjem porudžbine preko Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim Odredbama i uslovima o prodaju u celosti. Ako niste saglasni sa ovim Odredbama i uslovima u celosti, ne smete naručiti nijedan Proizvod preko Veb-sajta. Ovo se takođe primenjuje na sve izmene i dopune ovih Odredaba i uslova, koji budu važeći u momentu određene porudžbine.
 
 
C.1. Strane Ugovora o prodaji na daljinu
Ove Odredbe i uslovi o prodaji regulišu ugovor o prodaji na daljinu između kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ("Prodavac") i Klijenta ("Klijent") koji je formalizovan preko Veb-sajta za kupovinu proizvoda kompanije LC WAKIKI preko Veb-sajta.
 
Klijent mora imati 18 godina ili biti stariji i biti konačni korisnik kako bi postavio porudžbinu preko Veb-sajta. Maloletnici su izričito isključeni.
 
 
C.2. Registrovanje Naloga/Gosta
Kako biste postavili Porudžbinu, morate otvoriti Nalog kod nas ili alternativno možete izabrati da postavite porudžbinu kao Gost, bez registracije Naloga. Međutim, možete odabrati da registrujete Nalog kod nas nakon podnošenja vaše Porudžbine kao Gost.
 
Kada se registrujete, potrebno je da obezbedite nekoliko ličnih detalja o sebi. Uverite da su svi takvi lični podaci obezbeđeni tačni, precizni, važeći i kompletni na sve načine. Možete ažurirati ili ispraviti svoje detalje u bilo koje vreme pristupanjem svom Nalogu. Molim vas da prvo, pre postavljanja Porudžbine, pogledate Politiku o privatnosti i zaštiti podataka za više informacija o tome kako će se vaše lične informacije koristiti i čuvati, a koje se objavljuju na našem Veb-sajtu.
 
Kada poručujete preko Veb-sajta kao Gost i dalje ćete morati da nam obezbedite obavezne lične podatake koje prikupljamo za obradu Porudžbine i potrebe fakturisanja. Nećemo čuvati podatke koje obezbeđujete preko odjave gosta (osim obrade vaše porudžbine ili ako ste odabrali da primate naš bilten). Za detaljne informacije o tome kako će se vaše lične informacije koristiti i čuvati, pogledajte našu Politiku o privatnosti i zaštiti podataka, koja se objavljuje na našem Veb-sajtu.
 
C.3. Bezbednost naloga
Kada registrujete Nalog, od vas će se tražiti da obezbedite lozinku da biste održali bezbednost Naloga. Lozinka naloga koju obezbedite treba da bude jedinstvena i njena bezbednost treba da se održava. Takođe ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i aktivnosti koje se dešavaju na vašem Nalogu. LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. neće biti odgovoran bilo kom licu za gubitak ili štetu koji mogu nastati ako ne zaštitite lozinku ili Nalog.
 
Mi možemo preneti informacije vašeg ličnog naloga na servere van zemlje u kojoj živite tako da možete koristiti svoj nalog na svim LC Waikiki veb-sajtovima u skladu sa Politikom o privatnosti i zaštiti podataka i samo nakon vaše potvrde istog.
 
Ako saznate ili sumnjate na povredu bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vaše lozinke ili naloga, molimo vas da odmah obavestite kompaniju LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.
 
LC Waikiki nije u obavezi da proverava podatke koje čuva, prenosi ili stavlja na raspolaganje niti da proverava okolnosti koje mogu dovesti do nedozvoljenih aktivnosti korisnika. Kompanija LC Waikiki mora da obavesti nadležni organ u slučaju razumne sumnje da 1) korišćenjem naših usluga, korisnik vrši nedozvoljene aktivnosti ili 2) je korisnik usluga kompanije LC Waikiki obezbedio nedozvoljene podatke, kako je predviđeno u skladu sa srpskim Zakonom o elektronskoj trgovini.
 
C.4. Porudžbine i postavljanje porudžbine.
Sve porudžbine zavise od prihvatanja i dostupnosti i artikli u vašoj virtuelnoj korpi nisu rezervisani, te ih drugi kupci mogu kupiti.
 
Naš prikaz Proizvoda na Veb-sajt predstavlja pozivnicu, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudžbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Međutim, ugovor o prodaji na daljinu se neće zaključiti osim ako prihvatimo vašu ponudu (pogledajte pododeljak C.5. ispod).
 
Postavljanje porudžbine preko Veb-sajta zahteva izvršenje sledećih koraka:
  • Izaberite Proizvode koje želite, odaberite boju i veličinu i dodajte ih u virtuelnu korpu;
  • Proverite virtuelnu korpu i nastavite kako biste završili porudžbinu;
  • Unesite informacije o isporuci i fakturisanju i odaberite način plaćanja;
  • Pregledajte sve podnete informacije i potvrdite porudžbinu. Potvrdom porudžbine potpuno i bez rezervacije prihvatate verziju Odredaba i uslova prodaje koji su dostupni na Veb-sajtu, a koji će se primenjivati na ugovor o prodaji na daljinu.
  • Ako ste izabrali plaćanje karticom, od vas će se zahtevati da izvršite plaćanje. Ako se plaćanje odobri, primićete automatizovanu potvrdu prijema preko imejla za porudžbinu na imejl-adresu koju ste dostavili. Ta potvrda ne predstavlja potvrdu porudžbine niti prihvatanje od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.
  • Ako ste izabrali plaćanje bilo kojom drugom metodom, primićete automatizovanu potvrdu imejlom za prijem Porudžbine na imejl-adresu koju ste dostavili. Ta potvrda ne predstavlja potvrdu porudžbine niti prihvatanje od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.
  • Proizvodi zavise od raspoloživosti. Ako nismo u mogućnosti da vam dostavimo proizvode, obavestićemo vas o tome što je pre moguće i vaša Porudžbina neće biti prihvaćena. Ako ste već platili za Proizvode, refundacija će biti zasnovana na načinu plaćanja u porudžbini. Kada je vaš proces kompletiran, obavestićemo vas imejlom.
  • Sve porudžbine koje postavite na Veb-sajtu zavise od našeg prihvatanja u skladu sa odeljkom C.5 u nastavku.
C.5. Prihvatanje porudžbine i zaključenje Ugovora o prodaji na daljinu
Osim ako smo vas obavestili da ne prihvatamo vašu Porudžbinu ili ako ste je otkazali, prihvatanje Porudžbine i zaključenje ugovora o prodaji na daljinu između vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se vrši u trenutku kada primite imejl potvrdu vaše odgovarajuće porudžbine.
Pre otpreme Proizvoda, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ima pravo da odbije Porudžbinu iz bilo kog razloga, uključujući zakonske i regulatorne razloge. 
 
Imejl koji potvrđuje da je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvatila vašu Porudžbinu kada je vaša Porudžbina obrađena i spremna za slanje će sadržati ponovno navođenje naručenih Proizvoda, ugovorenu cenu, odabrani način plaćanja i način isporuke i rok isporuke.
 
Ugovor o prodaji na daljinu se zaključuje sa fiksnim trajanjem. Takav ugovor se smatra izvedenim kada i  LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. i vi izvršite zajedničke obaveze u pogledu uslova i zahteva na koje ste se obavezali u skladu sa ovim Odredbama i uslovima o prodaji. Ugovor se može pored teksta na srpskom jeziku, zaključiti na engleskom ili turskom, prema vašem izboru.
 
C.6. Načini plaćanja i fakturisanje
 LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvata sledeće načine plaćanja
 
-        Kreditna kartica ili debitna kartica
Popunjavanjem podataka vaše kartice dok postavljate Porudžbinu potvrđujete da je kreditna ili debitna kartica koja se koristi vaša. Sva polja koja su navedena kao obavezna se moraju popuniti.
Primenljivi iznos će odmah biti skinut sa vaše kartice.
 
Napominjemo da ćete u slučaju plaćanja karticom ponuditi svoje podatke za plaćanje direktno obrađivaču za plaćanje a ne nama, te podležete politici privatnosti obrađivača plaćanja. Preporučujemo da pročitate ove odredbe i uslove Politike Privatnosti na našem Sajtu pre odabira ovog metoda plaćanja. Informacije o kreditnoj kartici koje se koriste za postavljanje vaše porudžbine se nikada ne čuvaju niti skladište u našem sistemu.
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadržava pravo da proveri važenje kreditne ili debitne kartice, njen kreditni status u pogledu vrednosti Porudžbine i da li su podaci o adresi Kupca tačni. Možemo odbiti Porudžbine u zavisnosti od rezultata ovih provera.
U svim slučajevima, plaćanje se vrši onlajn, ako se primenjuju naknade bilo koje vrste (transfer, razmena), vi ste odgovorni. Za informacije o bankarskim naknadama, izvršite ranije upućivanje na banku koja je izdala vaš platni instrument.
 
-        Plaćanje pouzećem
Plaćanje se vrši gotovinom nakon što kurir isporuči paket sa isporučenim Proizvodima.
 
Na osnovu ličnih podataka koje obezbeđujete kada postavljate Porudžbinu, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. obezbeđuje odgovarajuću račun, zajedno sa obrascem za odustajanje, obaveštenje o pravima kupaca i ugovorom o prodaji na daljinu, putem imejl adrese pre dostavljanja porudžbine. Postavljanjem porudžbine pristajete na takav modalitet naplate. Kreiranjem porudžbine prihvatate da fiskalni račun, obrazac za odustajanje kao i opšte uslove kupovine i obaveštenje o pravima kupaca dobijete elektronskim putem.
Po Zakonu o fisklaziaciji online trgovine nisu dužne da fiskalni račun šalje u fizičkom obliku. 
 
C.7. Isporuka, prijem i transfer rizika i vlasništvo
Isporuku vrši kurir sa kojim LC Waikiki ima ugovor o pružanju usluga isporuke.
Imajte u vidu da naknade za isporuku i rokovi variraju u zavisnosti od vrste Proizvoda koju naručite i adrese isporuke, ali u svakom slučaju rok isporuke je najkasnije 30 dana od dana sklapanja ugovora na prodaji daljinu. Pronaći ćete sve detalje o ceni naplate i proceni isporuke u tabelama u nastavu, sa napomenom da možete primiti besplatnu isporuku kao promotivnu ponudu, pod uslovom da se određeni uslovi ispune:
 
Zemlja Naplata Procenjeni rok
Srbija 300 RSD ispod 3000 RSD  3-5 Radnih dana 
Srbija 65 RSD nakada za plaćanje gotovinom  Porudžbine se obično isporučuju u roku od 7 (sedam) do 14 (četrnaest) radnih dana od datuma prihvatanja Porudžbine, s tim da je najkasnije rok 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji na daljinu, odnosno prihvatanja Ponude.Možete pratiti status isporuke pristupanjem vašem Nalogu ili korišćenjem usluga praćenja kurira.

Morate proveriti stanje pakovanja po prijemu. Ako je pakovanje oštećeno, ne smete prihvatiti isporuku.
 
Sav rizik za Proizvode koje naručite (uključujući rizik od gubitka i/ili štete proizvoda) se prenosi na vas kada vi ili treća strana koju naznačite stekne fizički posed nad Proizvodom u trenutku isporuke. Vlasništvo nad proizvodima se ne prenosi na vas dok ne primimo puno plaćanje.

Nećemo biti odgovorni za bilo koje kašnjenje niti neisporučivanje proizvoda ako je kašnjenje ili neispunjenje u potpunosti ili delimično izazvano okolnostima van naše kontrole.

ISPORUKA NA PARCEL SHOP

Prilikom kreiranja porudžbine možete izabrati neki od dostupnih parcel shop-ova za preuzimanje paketa. Potrebno je da unesete ime i prezime i broj telefona, kao i u meniju da izaberete na koji parcel shop želite da bude dostavljena. 
Porudžbina će biti isporučena na navedeni parcel shop i imate rok 3 dana za preuzimanje paketa. Na parcel shopu je moguće platiti isključivo gotovinom ukoliko ste izabrali opciju na sajtu plaćanje pouzećem. Ukoliko se plaćanje vrši platnom karticom na parcel shopu ćete preuzeti paket bez otkupa. Paketi koji se ne preuzmu u roku od 3 dana sa parcel shopa nije moguće naknadno poslati. 

Ukoliko ste preuzeli paket na parcel shopu i želite da kreirate povrat za neke artikle, morate kreirati povrat u svom nalogu i artikle odneti na Parcel shop sa kog ste preuzeli paket. 

C.8. Vraćanje nesaobraznih proizvoda
Imate pravo da vratite neispravne proizvode ili nesaobrazne proizvode. Morate da obavestite kompaniju LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. pisanim putem o neispravnosti ili nedostatku usaglašenosti i pokrenete povraćaj proizvoda kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takav nedostatak ili nesaobraznost moraju postati očigledni tokom perioda od dve godine počev od datuma isporuke i moraju postojati u trenutku isporuke. Za proizvode sa prosečnim trajanjem korišćenja manjim od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine će se smanjiti na prosečno trajanje. Za dalje upućivanje, pogledajte garanciju koju ste primili zajedno sa Proizvodima.
 
Kupac je dužan da proveri Proizvod i proveri da li je u skladu sa porudžbinom i da odmah uloži žalbu ako postoji vidljivi nedostatak u vreme prenosa rizika od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. do njega kao kupca.
 
Za nevidljive nedostatke koji su postojali u trenutku prenosa rizika na Kupca, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je odgovorna u periodu od 2 (dve) godine od isporuke Proizvoda, pri čemu se pretpostavlja da su nedostaci postojali u trenutku prenosa rizika na Kupca, ako se takvi Rizici pojave u roku od prvih 6 (šest) meseci od datuma isporuke proizvoda Kupcu, ali u tom slučaju kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac ima pravo da tvrdi drugačije.
 
Trenutak prenosa rizika sa kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavca na Kupca je trenutak isporuke Proizvoda Kupcu ili osobi koja je ovlašćena od strane Kupca za prijem Proizvoda u njegovo ime.
 
U slučaju postojanja neispravnosti (nesaobraznosti) za koju je odgovorna kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., srpski Zakon o zaštiti potrošača se primenjuje na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava, osim ako se drugačije utvrdi, u skladu sa tim zakonom.
 
Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac je dužna da odgovori na vašu reklamaciju u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, a odgovor mora sadržati odluku da li kompanija prihvata reklamaciju ili ne, izjašnjenje o vašem/kupčevom zahtevu i predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.
 
Ako isporučeni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane u roku od prvih 6 (šest) meseci, imate pravo da zahtevate i izaberete između zamene Proizvoda, smanjenja cene ili raskida ugovora.
 
Ako isporučeni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane nakon 6 (šest) meseci, ali u roku od 2 godine od datuma isporuke Proizvoda, onda imate pravo da zahtevate popravku ili zamenu Proizvoda. Ako to nije moguće, i dalje imate pravo smanjenja cena ili raskida ugovora.
 
Ako su vaše reklamacije opravdane i želite da raskinete ugovor u skladu sa zakonom, kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. će refundirati vrednost Proizvoda i u svakom slučaju (bez obzira na način rešavanja opravdane reklamacije), kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. će snositi direktne troškove, u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana počev od datuma na koji smo vas obavestili da je vaša reklamacija prihvaćena.
 
U slučaju da Vaša reklamacija bude odbijena, imate pravo da pokrenete postupak vansudskog rešavanja sporova u skladu sa zakonom. Trgovac je dužan da učestvuje u vansudskom postupku rešavanja sporova.
 
C.9. Pravo odustajanja
Imate pravo da otkažete celokupnu ili delimičnu Porudžbinu u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana počev od dana kada vi (ili neko koga vi odredite, osim prevoznika) primite Proizvode (ili poslednji Proizvod u slučaju delimične isporuke), bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja Proizvoda (osim ako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne pristane da snosi te troškove) i ostale troškove u skladu sa članom 34. srpskog Zakona o zaštiti potrošača. Pravo odustajanja možete ostvariti davanjem izjave u obrascu za odustajanje koji je priložen uz ove Opšte odredbe i uslove, i koji vam je dostavljen uz ugovor o prodaji na daljinu.
 
Za ostvarivanje prava na odustajanje, možete:
 
Spakovati artikle na bezbedan način, u originalnom pakovanju ako je moguće i priložiti obrazac za povraćaj koji je na poleđini vaše fakture.
Na vašem pakovanju ćete videti oznaku sa povratnom adresom i barkodom, koju treba da povežete sa pakovanjem.
Ako je ne možete naći na pakovanju, pošaljite ga na sledeću adresu:
LC WAIKIKI RETAIL RS DOO 
Knez Mihailova 44 
ili 
LC WAIKIKI RETAIL
Beogradska 7a (M&M Rampa 26)
11272 Dobanovci
Da biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju vašeg prava na odustajanje pre isteka perioda za odustajanje.
 
Dejstvo odustajanja
Ako izaberete da odustanete, vratićemo vam sve iznose koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (izuzimajući dodatne troškove usled izbora vrste isporuke osim najjeftinije vrste standardne isporuke koju nudimo), bez bezrazložnog kašnjenja i svakako ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana na koji nas obavestite o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Izvršićemo takvu refundaciju koristeći isti način plaćanja koji ste vi koristili za inicijalnu transakciju, osim ako izričito pristanete drugačije, i pod uslovom da ne snosite bilo koje troškove usled takvog načina vraćanja. Možemo zadržati nadoknadu dok ne primimo Proizvode ili dok ne dostavite dokaze o slanju Proizvoda nazad, šta god nastupi ranije.
 
Sledeći proizvodi su izuzeti od odustajanja: oni koji su napravljeni prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovani Proizvodi, zapečaćena roba koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (npr. donje rublje i kupaći sistemi).
 
Vaše obaveze u slučaju odustajanja:
-        da vratite proizvode ili da ih predate nama ili osobi ovlašćenoj od strane trgovca za prijem robe, bez bezrazložnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana slanja vaše odluke o odustajanju;
-        da vratite Proizvode u dobrom stanju i originalnom pakovanju;
-        da snosite direktne troškove vraćanja Proizvoda, osim ako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne pristane da snosi takve troškove.
-        kako je primenljivo, bićete odgovorni za svaku smanjenu vrednost Proizvoda usled rukovanja Proizvodima, osim onog rukovanja koje je adekvatno i potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanje Proizvoda.
 
Obaveze kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. u slučaju odustajanja:
-        da vrati sve uplate primljene od vas uključujući, ako je primenljivo, troškove isporuke bez bezrazložnog odlaganja i svakako ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana kada nas obavestite o svojoj odluci da odustanete, tj. kada primimo vaš obrazac o odustajanju;
-        U slučaju da smo vam poslali Proizvode a da ste vi otkazali porudžbinu, možemo zadržati povraćaj dok ne primimo proizvode nazad ili dok ne dostavite dokaz o vraćanju Proizvoda, šta god nastupi ranije.

C.10. Opisi proizvoda i cene
Opis glavnih karakteristika Proizvoda se može naći na stranicama Proizvoda na Veb-sajtu. Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo pokušali da osiguramo da su svi Proizvod odgovarajuće opisani, međutim imajte u vidu da iako nastojimo da prikažemo boje naših Proizvoda precizno na Veb-sajtu, stvarne boje koje ćete videti zavise od podešavanja monitora i ne možemo garantovati da će vaš monitor ispravno prikazati bilo koju boju Proizvoda nakon isporuke.
Cene za Proizvode na Veb-sajtu se prikazuju na stranicama Proizvoda u dinarima i uključuju PDV. Naknade za isporuku i bankarske naknade, kako je primenljivo, se mogu dodati konačnoj Ceni. Stoga, konačna Cena koju plaćate biće sastavljena od sledećih elemenata: Cena proizvoda u dinarima + naknade za isporuku (ako je primenljivo) + bankarske naknade (ako je primenljivo).
Cene i ponude mogu varirati i mogu biti dostupne samo u ograničenim periodima. Sve Cene i Ponude zavise od dostupnosti i mogu se povući ili izmeniti prema nahođenju kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Cene na Veb-sajtu se mogu razlikovati od cena u prodavnicama, katalozima ili na drugom mestu. Internet ponude su povezane samo sa internet transakcijama i možda nisu dostupne u prodavnici. isto tako, privremene ili lokalne posebne ponude u prodavnici LC Waikiki se ne primenjuju na internet cene osim ako je drugačije izrazito naznačeno.
Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo osigurali da je cena svih Proizvoda odgovarajuća. Međutim, moguće je da, uprkos najboljim naporima, neki od Proizvoda na Veb-sajtu mogu biti netačno naznačeni po pitanju cene. Pogrešno prikazane cene nisu obavezujuće za LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, tj. kako je naznačeno u gornjem tekstu, naš prikaz Proizvoda na Veb-sajtu predstavlja poziv, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudžbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Međutim, ugovor o prodaji na daljinu se neće zaključiti dok ne prihvatimo vašu ponudu (v. pododeljak C.5 u gornjem tekstu).
Ako kompanija LC Waikiki otkrije grešku u ceni Proizvoda koje ste naručili, obavestićemo vas o tome što je pre moguće. Kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. će vam dati mogućnost da ponovo potvrdite Porudžbinu po tačnoj ceni ili da je otkažete. Ako ste već platili cenu, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. će refundirati plaćeni iznos.

SVI PROIZVODI NA SAJTU SU IZ TURSKE, KINE I BANGLADEŠA dok se na unutrasnjoj deklaraciji svakog artikla nalazi tačna zemlja porekla. 
IZVOZNIK SVIH PROIZVODA NA LCWAIKIKI.RS je LC Waikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş. | Genel Merkez. 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Cad. No: 41 34212. Bağcılar / İSTANBUL.
UVOZNIK SVIH PROIZVODA NA LCWAIKIKI.RS je LC WAIKIKI RETAIL RS DOO - Kneza Mihaila 44 11000 Beograd
 
C.11. Garancije proizvoda
Za Proizvode prodate na našem Veb-sajtu garantujemo usaglašenost i kvalitet, u skladu sa povezanim opisom na našem Veb-sajtu
 
Svi naši Proizvodi sadrže:
-        zakonsku garanciju usaglašenosti od maksimalno 2 (godine) kao zaštitu kupca od nedostatka usklađenosti koja je odobrena zakonom, koja predstavlja zakonsku obavezu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. da usaglasi proizvod popravkom ili zamenom ili da nadoknadi Cenu, bez dodatnih poreza u vašoj ceni. Za proizvode prosečno veka upotreba koji je kraći od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine se smanjuje na prosečno trajanje.
 
C.12. Odgovornost
 
Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je samo odgovorna za gubitke koji su predvidiva posledica našeg kršenja ovih Odredaba i uslova o prodaji. Nećemo snositi odgovornost prema vama ako smo sprečeni ili kasnimo u usaglašavanju naših obaveza prema ovim Odredbama i uslovima prodaje bilo čime što vi (ili bilo ko postupajući u vaše ime) uradi ili ne uradi usled događaja koji su van naše razumne kontrole.
Morate pratiti instrukcije/savete koje vam dajemo da bismo Proizvode koje naručite održali bezbednim (uključujući instrukcije ili priručnike koji se obezbeđuju uz proizvode). Ne možemo prihvatiti odgovornost za oštećenje Proizvoda koje je izazvano vašim nepoštovanjem takvih instrukcija/saveta.

Ništa u ovim Odredbama i uslovima ne ograničava niti isključuje odgovornost kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. za (i) smrt ili ličnu povredu izazvanu našim nemarom, (ii) prevaru, (iii) bilo koje kršenje obaveza koje se predviđaju primenljivim obaveznim zakonima ili (iv) odgovornost koja se ne može isključiti zakonom.
ODELJAK D. KOMUNIKACIJE
Komunikacije, uključujući obaveštenja, zahteve, reklamacije, između vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., će biti primarno elektronske putem imejla ili notifikacija koje se postavljaju na Veb-sajta, kao i slanjem link upitnika sms porukama. Pristupom našem Veb-sajtu i postavljanjem Porudžbina, pristajete na elektronski način komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druge komunikacije koje vam kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. obezbedi elektronski usaglašeni sa zakonskim zahtevima da takva komunikacija mora biti u pisanom obliku i na trajnom sredstvu.
ODELJAK E. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE
Ako imate žalbu, pošaljite žalbu na imejl  serbia@lcwaikiki.info  ili putem Kontakt Centra na telefon: 0800 525529 navodeći pune detalje i datum kupovine i referentni broj kupovine gde je primenljivo, kao i ime i prezime, adresu i kontakt podatke.
Trgovac / LC Waikiki Retail RS doo Beograd u skladu sa Zakonom obaveštava potrošače da u slučaju da je reklamacija potrošača odbijena, potrošač ima mogućnost da pokrene postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, i da se zahtev može podneti nadležnim telima sa Liste nadležnih tela za rešavanje potrošačkih sporova kao što su:
  1. Gorazd Đurović, posrednik, adresa: Jurija Gagarina br. 127/8/81, Beograd, broj telefona 063/25-66-53, email adresa: gorazd@medijator.com
  2. Arbitraža potrošačkih sporova, stalna arbitražna institucija, adresa: Kraljice Natalije br. 38-40, Beograd, telefon: 061/1112345, email: office@kmpt.rs

ODELJAK F. MERODAVNO PRAVO I JURISDIKCIJA
Ove Odredbe i uslovi se regulišu i tumače u skladu sa srpskim zakonima.
Svaki spor ili neusaglašenost koji proizilaze iz primene ili tumačenja ovih Odredaba i uslova, uključujući Odredbe i uslove prodaje, koji se ne mogu sporazumno rešiti, rešiće sudovi u Beogradu.
ODELJAK G. OSTALE ODREDBE
Ne možete ustupiti niti podugovoriti bilo koja svoja prava ili obaveze prema ovim Odredbama i uslovima bilo kojoj trećoj strani osim ako ne pristanemo na to pisanim putem.
Možemo ustupiti, preneti ili podugovoriti bilo koja naša prava ili obaveze prema ovim Odredbama ili uslovima bilo kojoj trećoj strani prema sopstvenom nahođenju, pod uslovom da takva treća strana osigura isti nivo garancije i odgovornosti prema vama.
Popuštanje ili odlaganje sa naše strane u ostvarivanju prava ili pravnog leka prema ovim Odredbama i uslovima neće funkcionisati kao odricanje od tog prava ili pravnog leka niti uticati na našu sposobnost da naknadno ostvarimo to pravo ili pravni lek. Bilo koje odricanje sa naše strane mora biti u pisanoj formi.
Ukoliko se utvrdi da su bilo koje od ovih Odredaba ili uslova nezakonite, nevažeće ili neprimenljive od strane bilo kog nadležnog suda, ostatak ovih Odredaba i uslova ostaje na snazi.
ODELJAK H. VAŠE MIŠLJENJE
Uvek smo otvoreni za vaša vredna razmišljanja i povratne informacije o našem Veb-sajtu i uvek nas možete kontaktirati sa komentarima i predlozima preko naših kontakt podataka naznačenih pod A.2.


 
ANEKS BR. 1.
Odredaba i uslova o prodaji
 
OBRAZAC ZA ODUSTAJANJE
 
(popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite da se povučete iz ugovora o prodaji na daljinu)
 
— Za LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd, kompaniju koja je registrovana i koja postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Kneza Mihaila 44, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21097551, PIB 108942206, imejl-adresa: support@lcw.com, broj telefona: 011/4427-469
 
— Ja/mi (*) vas ovim putem obaveštavamo (*) da se povlačim iz mog/našeg ugovora o prodaji (*) na daljinu potpisanog __________ za sledeće Proizvode (*)
 
— Naručeno (*) / primljeno (*),
 
— Razlog za odustajanje (imajte u vidu da niste u obavezi da navedete razloge):
 
_____________________________________________________________________
 
— Ime potrošača,
 
— Adresa potrošača,
 
— Potpis potrošača samo ako se ovaj obrazac prijavi u fizičkom obliku,
 
— Datum popunjavanja obrasca
 
Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od dana od trenutka kada primi robu, odustane od ugovora, bez navođenja razloga. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Podaci koje potrošač priloži u ovom obrascu služe isključivo za evidentiranje izmena u prometu robe i LC Waikiki Retail RS doo Beograd ih neće upotrebljavati u druge svrhe.