Učitavanje...

loading
Meni

LC WAIKIKI ONLAJN PRODAVNICA

OPŠTI USLOVI I ODREDBE

O OVIM OPŠTIM USLOVIMA I ODREDBAMA (“Uslovi i odredbe”)

Sledece stranice sadrze detaljne stranice o tome šta je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo Beograd (u daljem tekstu “LC WAIKIKI”, “Mi”, “Nas”) i zakonskim odredbama i uslovima koji regulišu vaše korišcenje www.lcwaikiki.rs [SP1] (“Veb-sajt”, “Onlajn prodavnica”) kao i svaku kupovinu proizvoda koji narucite na internetu od kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo.

Kada registrujete Nalog na našem Veb-sajtu, na vašu imejl-adresu se šalje elektronski dokument koji sadrzi Odredbe i uslove koji su vazeci u trenutku registracije. Preporucuje da odštampate i zadrzite kopiju Odredaba i uslova za buduce korišcenje.

Pre slanja porudzbine na www.lcwaikiki.rs, pazljivo procitajte ove Odredbe i uslove. Imajte u vidu da s vremena na vreme ove Odredbe i uslovi mogu biti azurirani bez ranijeg obaveštenja. Vazne izmene Uslova i odredaba ce vam biti dostavljene na vašu registrovanu imejl-adresu. Azurirana verzija Odredaba i uslova je uvek vidljiva na Veb-sajtu.

Verzija Odredaba i uslova koja ce se primeniti na vašu porudzbinu ce biti ona dostupna na www.lcwaikiki.rs u trenutku kada postavite porudzbinu, osim ako se izmene ovih Odredaba i uslova zahtevaju zakonom ili ako ih zahteva drzavni organ i mozda cemo morati da primenimo takve promene na porudzbine koje ste ranije podneli.

Pristupanjem i korišcenjem Veb-sajta i postavljanjem porudzbina na stranici www.lcwaikiki.rs, potvrdujete da ste procitali i razumeli Odredbe i uslove i da ste potpuno saglasni da budete u potpunosti obavezani tim odredbama.

Ništa u ovim Opštim odredbama i uslovima se nece tumaciti kao suprotna, kao da krši ili iskljucuje, srpske zakone o zaštiti potrošaca

DEFINICIJE

Kroz ceo tekst ovih Odredaba i uslova cemo koristiti odredene ponovljene termine koji imaju znacenje dodeljeno u tabeli u nastavku:

Proizvodi

Odeca, obuca, aksesoari i svi drugi modni artikli opisani na našem Veb-sajtu.

Korisnik

Svako lice koje pristupi veb-sajtu.

Registrovani korisnik

Svako fizicko lice koje ima 18 ili više godine, a koje registruje Nalog na Veb-sajtu sa buducom namerom postavljanja Porudzbina.

Gost

Svako pravno lice od 18 ili više godine koje poseti Veb-sajt sa buducom namerom postavljanja Porudzbina.

Klijent

Svako fizicko lice staro 18 ili više godine koje postavi Porudzbinu na Veb-sajtu, pod uslovom prihvatanja iste od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, postane deo ugovora o prodaji na daljinu, pri cemu je cilj prodaja i kupovina proizvoda kompanija LC WAIKIKI.

Porudzbina

Materijalna manifestacija volje za nabavku proizvoda kompanije LC WAIKIKI u skladu sa ovim Odredbama i uslovima korišcenjem elektronskih sredstava dostupnih na Veb-sajtu.

Nalog

Privatan deo Veb-sajta koji ima prilozenu imejl-adresu i lozinku i koji Registrovani korisnik koristi za potrebe narucivanja. Sadrzi razlicite informacije o Registrovanom korisniku i njegovoj aktivnosti na Veb-sajtu, bilo da ga podnese sam Registrovani korisnik (podaci o licnosti), ili da ga automatski registruje Veb-sajt (istorija porudzbina, fakture, itd.)

Bilten

Komercijalna i reklamna komunikacija koja se prenosi iskljucivo u elektronskom formatu i na sadašnjem osnovu Registrovanom korisniku, pod uslovom saglasnosti Registrovanog korisnika u ovom smislu, bez zastupanja ponude kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.

Sadrzaj

Svi grafici, crtezi, printovi, fotografije, slike, zvukovi, muzika, audio, tekst, logotipi, simboli dugmeta, baza podataka, dizajn, softver i drugi elementi koji se mogu vizualizovati ili kojima se moze pristupiti na Veb-sajtu.

ODELJAK A. O NAMA

A.1. Informacije o kompaniji

Veb-sajt poseduje i njime upravlja kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad), kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Kneza Mihaila 44, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod brojem 21097551, PIB 108942206, PDV 108942206, deo medunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI.

Verni smo našoj filozofiji "Svako zasluzuje da se dobro obuce" te vam omogucujemo da uzivate u pristupacnoj modi brenda LC WAIKIKI putem kvalitetnih proizvoda po pristupacnim cenama.

A.2. Kontakt podaci

Budite slobodni da prosledite sve upite našem korisnickom servisu u skladu sa sledecim podacima:

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd (Stari Grad)

Adresa za prepisku: Kneza Mihaila 44, Beograd

Imejl-adresa: support@lcwaikiki.com

ODELJAK B. USLOVI KORIŠCENJA VEB-SAJTA

Ovi Uslovi korišcenja Veb-sajta ("Uslovi Veb-sajta") se primenjuju na vaš pristup i bilo koju upotrebu Veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS, kao i na porudzbine koje postavite na Veb-sajtu, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu ili koje tehnologije ili uredaje koristite za pristup.

Pristupom, pretrazivanje, registrovanjem ili korišcenjem Veb-sajta na bilo koji dostupan nacin, kao i postavljanjem porudzbine na Veb-sajtu, potvrdujete da ste procitali i razumeli Uslove Veb-sajta i da ste saglasni da budete obavezani njihovim odredbama.

Ovi Uslovi Veb-sajta nece ograniciti niti iskljuciti bilo koju odgovornost koju ne smemo ograniciti ili izuzeti prema primenljivim zakonima.

B.1. Pristup Veb-sajtu

Ovaj Veb-sajt se stavlja na raspolaganje besplatno svakom licu koje ima internet konekciju.

Ne garantujemo da ce naš Veb-sajt ili bilo koji sadrzaj na njemu uvek biti dostupan ili neprekinut. Mozemo obustaviti, povuci, ukinuti ili promeniti bili koji deo našeg Veb-sajta bez obaveštenja, usled odrzavanja, bezbednosti ili drugog tehnickog razloga. Necemo biti odgovorni prema vama ukoliko je naš Veb-sajt nedostupan u bilo kom trenutku ili bilo kom periodu.

B.2. Prava nad sadrzajem

Svi elektronski materijali i elementi koji formiraju Sadrzaj ovog Veb-sajta su zašticeni autorskim pravom, registracijom zaštitnih znakova i drugim pravima na intelektualnu i industrijsku svojinu. Sva takva prava poseduje ili se ista licenciraju na LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., ili na bilo koju od kompanija u LC WAIKIKI grupi, njena povezana lica ili dobavljace tog sadrzaja. Zadrzavamo sva takva prava.

B.3. Vaše korišcenje Veb-sajta

Mozete koristiti ovaj Veb-sajt za domace, privatne i zakonite svrhe.

Ne smete koristiti Veb-sajt ili bilo koji sadrzaj na njemu:

Takode prihvatate sledece:

Zadrzavano pravo da odmah zabranimo pristup Veb-sajtu svakom Korisniku i da zatvorimo Nalog svakog Registrovanog korisnika koji prekrši ove odredbe.

B.4. Tacnost sadrzaj

Ulozicemo razumne napore kako bismo obezbedili Sadrzaj koji je tacan, kompletan i azuriran. Ukljucivanja Proizvoda na Veb-sajt u odredeno vreme ne znaci niti garantuje da ce takvi proizvodi biti dostupni u bilo kom trenutku. Zadrzavamo pravo da ukinemo bilo koji proizvod u svakom trenutku.

Ukoliko je to dozvoljeno lokalnim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se odrice svih izjava i garancija, izricitih ili precutnih u vezi sa tacnošcu Sadrzaja.

Ukoliko se jave greške u vezi sa opisom Proizvoda i/ili cenama ili ako relevantni podaci nedostaju sa takvih informacija o Proizvodima obezbedenim na Veb-sajtu, LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadrzava pravo da ispravi ove greške i konacno, da otkaze ili napravi izmene u odredenim porudzbinama ukoliko je to u skladu sa primenljivim zakonima.

Kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. namerava da prikaze istu boju Proizvoda na slikama prikazanim na Veb-sajtu. Medutim, kompanija LC Waikiki RETAIL RS d.o.o. ne preuzima odgovornost za razlike u bojama koje mogu nastati usled podešavanja ekrana i korišcenja razlicitih vrsta ekrana.

B.5. Oštecenje vašeg racunara ili drugih uredaja

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o ulaze razumne napore kako bi osigurala da Veb-sajt ne sadrzi viruse ili drugi maliciozan ili štetni sadrzaj. Medutim, preporucujemo da preduzmete sve mere opreza kako biste osigurali bezbedan pristup Veb-sajtu i njegovom Sadrzaju jer ne mozemo garantovati da vaše korišcenje Veb-sajta nece izazvati štetu vašem racunaru ili drugim uredajima. Osim u slucajevima kade se to zahteva primenljivim zakonima, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o se nece smatrati odgovornom bilo kom licu za gubitak ili štetu koju pretrpe usled virusa ili drugog malicioznog ili štetnog sadrzaja kome pristupe sa ili preko Veb-sajta.

B.4. Linkovi ka drugim Veb-sajtovima

Veb-sajt moze sadrzati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takvi linkovi se obezbeduju samo radi pogodnosti korisnika ili za potrebe deljenja informacija i ne treba ih tumaciti kao da mi podrzavamo takve povezane veb-sajtove.

Ne preuzimamo odgovornost za sadrzaj veb-sajtova ciji su linkovi na našem Sajtu. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koja moze nastati usled vaše upotrebe istih.

B.5. Povezivanje sa našim Veb-sajtom

Mozete povezati linkove iskljucivo sa našom pocetnom stranom, bez našeg prethodnog odobrenja, pod uslovom da:

B.6. Društvene mreze

Ovi Uslovi Veb-sajta takode reguliše sve podneske koje vršite na bilo kom nezavisnom veb-sajtu ili stranama povezanim sa LC WAIKIKI, npr. naša Facebook strana, Pinterest, YouTube ili sajt društvene mreze. Svi komentari, slike, video zapisi i druge vrste materijala koje se postave na nezavisni sajt društvene mreze moraju biti u skladu sa Uslovima Veb-sajta i Uslovima korišcenja sajtova društvenih mreza, kako je primenljivo.

ODELJAK C. ODREDBE I USLOVI PRODAJE

Ove odredbe i uslovi prodaje (u daljem tekstu: "Odredbe i uslovi prodaje") primenjuju se na sve Porudzbine preko www.lcwaikiki.rs, bez obzira na to kako pristupate Veb-sajtu.

Pre postavljanja porudzbine, morate pazljivo procitate ove Odredbe i uslove prodaje. Postavljanjem porudzbine preko Veb-sajta potvrdujete da ste procitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim Odredbama i uslovima o prodaju u celosti. Ako niste saglasni sa ovim Odredbama i uslovima u celosti, ne smete naruciti nijedan Proizvod preko Veb-sajta. Ovo se takode primenjuje na sve izmene i dopune ovih Odredaba i uslova, u slucaju da niste izricito pristali na takve izmene i dopune.

C.1. Strane Ugovora o prodaji na daljinu

Ove Odredbe i uslovi o prodaji regulišu ugovor o prodaji na daljinu izmedu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ("Prodavac") i Klijenta ("Klijent") koji je formalizovan preko Veb-sajta za kupovinu proizvoda kompanije LC WAKIKI preko Veb-sajta.

Klijent mora imati 18 godina ili biti stariji i biti konacni korisnik kako bi postavio porudzbinu preko Veb-sajta. Maloletnici su izricito iskljuceni.

C.2. Registrovanje Naloga/Gosta

Kako biste postavili Porudzbinu, morate otvoriti Nalog kod nas ili alternativno mozete izabrati da postavite porudzbinu kao Gost, bez registracije Naloga. Medutim, mozete odabrati da registrujete Nalog kod nas nakon podnošenja vaše Porudzbine kao Gost.

Kada se registrujete, potrebno je da obezbedite nekoliko licnih detalja o sebi. Uverite da su svi takvi licni podaci obezbedeni su tacni, precizni, vazeci i kompletni na sve nacine. Mozete azurirati ili ispraviti svoje detalje u bilo koje vreme pristupanjem svom Nalogu. Molim vas da prvo, pre postavljanja Porudzbine, pogledate Politiku o privatnosti i zaštiti podataka za više informacija o tome kako ce se vaše licne informacije koristiti i cuvati, a koje se objavljuju na našem Veb-sajtu.

Kada porucujete preko Veb-sajta kao Gost i dalje cete morati da nam obezbedite obavezne licne podatake koje prikupljamo za obradu Porudzbine i potrebe fakturisanja. Necemo cuvati podatke koje obezbedujete preko odjave gosta (osim obrade vaše porudzbine ili ako ste odabrali da primate naš bilten). Za detaljne informacije o tome kako ce se vaše licne informacije koristiti i cuvati, pogledajte našu Politiku o privatnosti i zaštiti podataka, koja se objavljuje na našem Veb-sajtu.

C.3. Bezbednost naloga

Kada registrujete Naloga, od vas ce se trazite da obezbedite lozinku da biste odrzali bezbednost Naloga. Lozinka naloga koju obezbedite treba da bude jedinstvena i njena bezbedna treba da se odrzava. Takode ste odgovorni za odrzavanje poverljivosti vaše lozinke i aktivnosti koje se dešavaju na vašem Nalogu. LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. nece biti odgovoran bilo kom licu za gubitak ili štetu koji mogu nastati ako ne zaštitite lozinku ili Nalog.

Mozete preneti vaše informacije licnog naloga na servere van zemlje u kojoj zivite tako da mozete koristiti svoj nalog na svim LC Waikiki veb-sajtovima u skladu sa Politikom o privatnosti i zaštiti podataka i samo nakon vaše potvrde istog.[SP2]

Ako saznate ili sumnjate na povredu bezbednosti ili neovlašceno korišcenje vaše lozinke ili naloga, molimo vas da odmah obavestite kompaniju LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o.

LC Waikiki nije u obavezi da proverava podatke koje cuva, prenosi ili stavlja na raspolaganje niti da proverava okolnosti koje mogu dovesti do nedozvoljenih aktivnosti korisnika. Kompanija LC Waikiki mora da obavesti nadlezni organu u slucaju razumne sumnje da 1) korišcenje naših usluga, korisnik vrši nedozvoljene aktivnosti ili 2) je korisnik usluga kompanije LC Waikiki obezbedio nedozvoljene podatke, kako je predvideno u skladu sa srpskim Zakonom o elektronskoj trgovini.

C.4. Porudzbine i postavljanje porudzbine.

Sve porudzbine zavise od prihvatanja i dostupnosti i artikli u vašoj virtuelnoj korpi nisu rezervisani, te ih drugi kupci mogu kupiti. Naš prikaz Proizvoda na Veb-sajt predstavlja pozivnicu, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudzbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Medutim, ugovor o prodaji na daljinu se nece zakljuciti osim ako prihvatimo vašu ponudu (pogledajte pododeljak C.5. ispod).

Postavljanje porudzbine preko Veb-sajta zahteva izvršenje sledecih koraka:

C.5. Prihvatanje porudzbine i zakljucak Ugovora o prodaji na daljinu

Osim ako smo vas obavestili da ne prihvatamo vašu Porudzbinu ili ako ste je otkazali, prihvatanje Porudzbine i zakljucak ugovora o prodaji na daljinu izmedu vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. se vrši u trenutku kada primiti imejl potvrdu vaše odgovarajuce porudzbine.

Pre otpreme Proizvoda, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ima pravo da odbije Porudzbinu iz bilo kog razloga, ukljucujuci zakonske i regulatorne razloge.

Imejl koji potvrduje da je kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvatila vašu Porudzbinu kada je vaša Porudzbina obradena i spremna za slanje ce sadrzati ponovno navodenje narucenih Proizvoda, ugovorenu cenu, odabrani nacin placanja i nacin isporuke.

Ugovor o prodaji na daljinu se zakljucuje sa fiksnim trajanjem. Takav ugovor se smatra izvedenim kada i LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. i vi izvršite zajednicke obaveze u pogledu odredaba i uslova u pogledu uslova i zahteva na koje ste se obavezali u skladu sa ovim Odredbama i uslovima o prodaji. Ugovor se moze zakljuciti na srpskom, engleskom ili turskom, prema vašem izboru.

C.6. Nacini placanja i fakturisanje

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. prihvata sledece nacine placanja

- Kreditna kartica ili debitna kartica

Popunjavanjem podataka vaše kartice dok postavljate Porudzbinu potvrdujete da je kreditna ili debitna kartica koja se koristi vaša. Sva polja koja su navedena kao obavezna se moraju popuniti.

Primenljivi iznos ce odmah biti skinut sa vaše kartice. Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. zadrzava pravo da proveri vazenje kreditne ili debitne kartice, njen kreditni status u pogledu vrednosti Porudzbine i da li su podaci o adresi Kupca tacni. Mozemo odbiti Porudzbine u zavisnosti od rezultata ovih provera.

U svim slucajevima, placanje se vrši onlajn, ako se primenjuju naknade bilo koje vrste (transfer, razmena), vi ste odgovorni. Za informacije o bankarskim naknadama, izvršite ranije upucivanje na banku koja je izdala vaš platni instrument.[SP3]

- Placanje pouzecem

Placanje se vrši gotovi gotovinom nakon što kurir isporuci paket sa isporucenim Proizvodima.

Na osnovu licni podataka koje obezbedujete kada postavljate Porudzbinu, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. obezbeduje odgovarajucu fizicku kopiju, zajedno sa obrascem za odustajanje, obaveštenje o pravima kupaca i ugovorom o prodaji na daljinu, na mestu isporuke Proizvoda. Postavljanjem porudzbine pristajete na takav modalitet naplate.

C.7. Isporuka, prijem i transfer rizika i vlasništvo Isporuku vrši kurir.

Imajte u vidu da naknade za isporuku i rokovi variraju u zavisnosti od vrste Proizvoda koju narucite i adrese isporuke. Pronaci cete sve detalje o ceni naplate i proceni isporuke u tabelama u nastavu, sa napomenom da mozete primiti besplatnu isporuku kao promotivnu ponudu, pod uslovom da se odredeni uslovi ispune:

Zemlja

Naplata

Procenjeni rok

Srbija

Porudzbine se obicno isporucuju u roku od 7 (sedam) do 14 (cetrnaest) radnih dana od datuma prihvatanja Porudzbine[SP4] . Raspored isporuke se obicno ispunjava, iako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne moze garantovati tacnost. U svakom slucaju, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce uloziti sve razumne napore kako bi vam osigurala isporuku Proizvoda u roku od 30 (trideset) dana od datuma prihvatanja. Mozete pratiti status isporuku pristupanjem vašem Nalogu ili korišcenjem usluga pracenja kurira.

Morate proveriti stanje pakovanja po prijemu. Ako je pakovanje ošteceno, ne smete prihvatiti isporuku.

Sav rizik za Proizvode koje narucite (ukljucujuci rizik od gubitka i/ili štete proizvoda) prenosi na vas kada vi ili treca strana koju naznacite stekne fizicki posed nad Proizvodom u trenutku isporuke. Vlasništvo nad proizvodima ne prenosi na vas dok ne primimo puno placanje.

Necemo biti odgovorni za bilo koje kašnjenje niti neisporucivanje proizvoda ako je kašnjenje ili neispunjenje u potpunosti ili delimicno izazvano okolnostima vaš naše kontrole.

C.8. Vracanje neusaglašenih proizvoda

Imate pravo da vratite neispravne proizvode ili neusaglašene proizvode Morate da obavestite kompaniju RETAIL RS d.o.o. o neispravnosti ili nedostatku usaglašenosti i pokrenete povracaj proizvoda kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Takav nedostatak ili nedostatak usaglašenosti moraju postati ocigledni tokom perioda od dve godine pocev od datuma isporuke i moraju postati u trenutku isporuke. Za proizvode sa prosecnim trajanjem korišcenja manjim od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine ce se smanjiti na prosecno trajanje. Za dalje upucivanje, pogledajte potvrdu Osiguranja koju ste primili zajedno sa Proizvodima.

Kupac je duzan da proveri Proizvod i proveri da li je u skladu sa porudzbinom i da odmah ulozi zalbu ako postoji vidljivi nedostatak u vreme prenosa rizika od strane kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. do vas kao kupca.

Za nevidljive neispravnosti koje su postojale u trenutku prenosa rizika na Kupca, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je odgovorna u periodu od 2 (dve) godine od isporuke Proizvoda, pri cemu se pretpostavlja da su neispravnosti postojale u trenutku prenosa rizika na Kupca, ako se takvi Rizici dokazu u roku od prvih 6 (šest) meseci od datuma isporuke proizvoda Kupcu, ali u tom slucaju kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac ima pravo da tvrdi drugacije.

Trenutak prenosa rizika sa kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavca na Kupca je trenutak isporuke Proizvoda Kupcu ili osobi koja je ovlašcena od strane Kupca za prijem Proizvoda u njegovo ime.

U slucaju postojanja neispravnosti (neuskladenost) za koju je odgovorna kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., srpski Zakon o zaštiti potrošaca se primenjuje na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava, osim ako se drugacije utvrdi, u skladu sa tim zakonom.

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. kao prodavac je duzna da odgovori na vašu reklamaciju u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, a odgovor mora sadrzati odluku da li kompanija prihvata reklamaciju ili ne, izveštaj o vašem/kupcevom zahtevu i predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ako isporuceni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane u roku od prvih 6 (šest) meseci, imate pravo da zahtevate i izaberete izmedu razmene Proizvoda, smanjenja cene ili raskida ugovora.

Ako isporuceni Proizvod nije usaglašen, a vaše reklamacije su opravdane, odnosno ako neusaglašenost nastane nakon 6 (šest) meseci, ali u roku od 2 godine od datuma isporuke Proizvoda, onda imate pravo da zahtevate popravku ili zamenu Proizvoda. Ako to nije moguce, i dalje imate pravo smanjenja cena ili raskida ugovora.

Ako su vaše reklamacije opravdane i zelite da raskinete ugovor u skladu sa zakonom, kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. ce refundirati vrednost Proizvoda i u svakom slucaju (bez obzira na nacin rešavanja opravdane reklamacije), kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce snositi direktne troškove, u roku od 15 (petnaest) kalendarski dana pocev od datuma na koji smo vas obavestili da je vaša reklamacija prihvacena.

C.9. Pravo odustajanja

Imate pravo da otkazete celokupnu ili delimicnu Porudzbinu u roku od 14 (cetrnaest) kalendarskih dana pocev od dana kada vi (ili neko koga vi odredite, osim prevoznika) primite Proizvode (ili poslednji Proizvod u slucaju delimicne isporuke), bez navodenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vracanja Proizvoda (osim ako kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ne pristane da snosi te troškove) i ostale troškove u skladu sa clanom 35. srpskog Zakona o zaštiti potrošaca. Pravo odustajanja mozete ostvariti davanjem izjave u obrascu za odustajanje koji je prilozen uz ove Opšte odredbe i uslove kao i poslat na Vašu mejl adresu prilikom potvrde porudzbine.

Za ostvarivanje prava na odustajanje, mozete:

Spakovati artikle na bezbedan nacin, u originalnom pakovanju ako je moguce i priloziti obrazac za odustanak od ugovora koji ste dobili na mejl priliom kreiranja porudzbine

Na vašem pakovanju cete videti oznaku sa povratnom adresom i barkodom, koju treba da povezete sa pakovanjem.

Ako je ne mozete naci na pakovanju, pošaljite ga na sledecu adresu:

LC WAIKIKI RETAIL RS DOO 
Knez Mihailova 44 
ili 
LC WAIKIKI RETAIL
Beogradska 7a (M&M Rampa 26)
11272 Dobanovci 

Da biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju vašeg prava na odustajanje pre isteka perioda za odustajanje.

Dejstvo odustajanja

Ako izaberete da odustanete, vraticemo vam sve iznose koje smo primili od vas, ukljucujuci troškove isporuke (izuzimajuci dodatne troškove usled izbora vrste isporuke osim najjeftinije vrste standardne isporuke koju nudimo), bez bezrazloznog kašnjenja i svakako ne kasnije od 14 (cetrnaest) dana od dana na koji nas obavestite o svojoj odluci o povlacenju iz ovog ugovora. Izvršicemo takvu refundaciju koristeci isti nacin placanja koji ste vi koristili za inicijalnu transakciju, osim ako izricito pristanete drugacije, i pod uslovom da ne snosite bilo koje troškove usled takvog nacina vracanja. Mozemo zadrzati nadoknadu dok ne primimo Proizvode ili dok ne dostavite dokaze o slanju Proizvoda nazad, šta god nastupi ranije.

Sledeci proizvodi su izuzeti od odustajanja: oni koji su napravljeni za posebne mere Kupca ili personalizovani Proizvodi, donje rublje i kupaci sistemi koji su zatvoreni iz higijenskih razloga i koji se otvaraju nakon isporuke.

Vaše obaveze u slucaju odustajanja:

Obaveze kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. u slucaju odustajanja:

C.10. Opisi proizvoda i cene

Opis glavnih karakteristika Proizvoda se moze naci na stranicama Proizvoda na Veb-sajtu. Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo pokušali da osiguramo da su svi Proizvod odgovarajuce opisani, medutim imajte u vidu da iako pokušavamo da prikazemo boje naših Proizvoda precizno na Veb-sajtu, stvarne boje koje cete videti zavise od podešavanja monitora i ne mozemo garantovati da ce vaš monitor ispravno prikazati bilo koju boju Proizvoda nakon isporuke.

Cene za Proizvode na Veb-sajtu se prikazuju na stranicama Proizvoda u dinarima i ukljucuju PDV. Naknade za isporuku i bankarske naknade, kako je primenljivo, se mogu dodati konacnoj Ceni. Stoga, konacna Cena koju placate bice sastavljena od sledecih elemenata: Cena proizvoda u dinarima + naknade za isporuku (ako je primenljivo) + bankarske naknade (ako je primenljivo).

Cene i ponude mogu varirati i mogu biti dostupne samo u ogranicenim periodima. Sve Cene i Ponude zavise od dostupnosti i mogu se povuci ili izmeniti prema nahodenju kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Cene na Veb-sajtu se mogu razlikovati od cena u prodavnicama, katalozima ili na drugom mestu. Internet ponude su povezane samo sa internet transakcijama i mozda nisu dostupne u prodavnici. isto tako, privremene ili lokalne posebne ponude u prodavnici se ne primenjuju na internet cene osim ako je drugacije izrazito naznaceno.

Preduzeli smo razumne mere opreza kako bismo osigurali da je cena svih Proizvoda odgovarajuca. Medutim, moguce je da, uprkos najboljim naporima, neki od Proizvoda na Veb-sajtu mogu biti netacno procenjeni. Pogrešno prikazane cene nisu obavezujuce za LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o, tj. kako je naznaceno u gornjem tekstu, naš prikaz Proizvoda na Veb-sajtu predstavlja poziv, a ne ponudu za prodaju tih Proizvoda vama. Ponuda se daje kada postavite Porudzbinu za Proizvode koji se dodaju u virtuelnu korpu. Medutim, ugovor o prodaji na daljinu se nece zakljuciti dok ne prihvatimo vašu ponudu (v. pododeljak C.5 u gornjem tekstu).

Ako kompanija LC Waikiki otkrije grešku u ceni Proizvoda koje ste narucili, obavesticemo vas o tome što je pre moguce. Kompanija LC WAIKIKI RS d.o.o. ce vam dati mogucnost da ponovo potvrdite Porudzbinu po tacnoj ceni ili da je otkazete. Ako ste vec platili cenu, kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. ce refundirati placeni iznos.

C.11. Garancije proizvoda

Za Proizvode prodate na našem Veb-sajtu garantujemo usaglašenost i kvalitet, u skladu sa povezanim opisom na našem Veb-sajtu

Svi naši Proizvodi sadrze:

- zakonsku garanciju usaglašenosti od maksimalno 2 (godine) kao zaštitu kupca od nedostatka uskladenosti koja je odobrena zakonom, koja predstavlja zakonsku obavezu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. da usaglasi proizvod popravkom ili zamenom ili da nadoknadi Cenu, bez dodatnih poreza u vašoj ceni. Za proizvode prosecno veka upotreba koji je kraci od 2 (dve) godine, period od 2 (dve) godine se smanjuje na prosecno trajanje.

C.12. Odgovornost

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. je samo odgovorna za gubitke koji su predvidiva posledica našeg kršenja ovih Odredaba i uslova o prodaji. Necemo snositi odgovornost prema vama ako smo spreceni ili kasnimo u usaglašavanju naših obaveza prema ovim Odredbama i uslovima prodaje bilo cime što vi (ili bilo ko postupa u vaše ime) uradi ili ne uradi usled dogadaja koji su van naše razumne kontrole.

Morate pratiti instrukcije/savete koje vam dajemo da bismo Proizvode koje narucite odrzali bezbednim (ukljucujuci instrukcije ili prirucnike koji se obezbeduju uz proizvode). Ne mozemo prihvatiti odgovornost za oštecenje Proizvoda koje je izazvano vašim nepoštovanjem takvih instrukcija/saveta.

Ništa u ovim Odredbama i uslovima ne ogranicava niti iskljucuje odgovornost kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. za (i) smrt ili licnu povredu izazvanu našim nemarom, (ii) prevaru, (iii) bilo koje kršenje obaveza koje se predvidaju primenljivim obaveznim zakonima ili (iv) odgovornost koja se ne moze iskljuciti zakonom.

ODELJAK D. KOMUNIKACIJE

Komunikacije, ukljucujuci obaveštenja, zahteve, reklamacije, izmedu vas i kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o., ce biti primarno elektronske putem imejla ili notifikacija koje se postavljaju na Veb-sajta. Pristupom našem Veb-sajtu i postavljanjem Porudzbina, pristajete na elektronski nacin komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druge komunikacije koje vam kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. obezbedi elektronski usaglašeni sa zakonskim zahtevima da takva komunikacija mora biti u pisanom obliku i na trajnom sredstvu.

ODELJAK E. POSTUPAK IZMIRENJA REKLAMACIJE

Ako imate zalbu, pošaljite zalbu putem kontakt forme na našem sajt https://www.lcwaikiki.rs/sr-RS/RS/contact  navodeci pune detalje i datum kupovine i referentni broj kupovine gde je primenljivo, kao i ime i prezime, adresu i

 

U skladu sa clanom 55 stav 12 Zakona o zaštiti potrošaca (Sl. Glasnik RS, broj 88/2021) (dalje Zakon), Društvo LC Waikiki Retail RS doo Beograd, adresa: Kneza Mihaila br. 44, Beograd izdaje:
 
                                                                                                                                     OBAVEŠTENJE
                                                                                                     o mogucnosti vansudskog rešavanja potrošackih sporova
 
Trgovac / LC Waikiki Retail RS doo Beograd u skladu sa Zakonom obaveštava potrošace da u slucaju da je reklamacija potrošaca odbijena, potrošac ima mogucnost da pokrene postupak vansudskog rešavanja potrošackih sporova, i da se zahtev moze podneti sledecim nadleznim telima: 
 
 
  1. Gorazd Durovic, posrednik, adresa: Jurija Gagarina br. 127/8/81, Beograd, broj telefona 063/25-66-53, email adresa: gorazd@medijator.com
  2. Arbitraza potrošackih sporova, stalna arbitrazna institucija, adresa: Kraljice Natalije br. 38-40, Beograd, telefon: 061/1112345, email: office@kmpt.rs