Učitavanje...

loading

Narudžbine koje nisu isporučene

Narudžbine koje se ne isporuče više od dva puta usled netačnih ili nedostajućih podataka o adresi i/ili nemogućnosti nalaženja primaoca na datoj adresi automatski će se vratiti kompaniji LC Waikiki . Narudžbine koje se vrate kompaniji LC Waikiki na ovaj način ne mogu se ponovo isporučiti.