Učitavanje...

loading

Ažurirajte informacije o nalogu

Ažurirajte informacije o nalogu Kliknite na link „Sign In“ („Prijavi se“) u gornjem desnom uglu ekrana. Nakon što se prijavite na vaš nalog, kliknite na link „My profile“ („Moj profil“). Na strani „Edit Profile“ („Uredi profil“) možete da vršite bilo koje promene vaših ličnih informacija koje je potrebno izvršiti. 
Izmena mejl adrese nije moguća. Ukoliko želite da izmenite mejl adresu morate izbrisati nalog i kreirati novi sa novom mejl adresom. 
Brisanje naloga je moguće putem aplikacije na sledeći način: 
1. Prijavite se na svoj nalog koji želite da izbrišete. 
2. Idite na svoj profil i lične informacije
3. Na dnu stranice postoji dugme Izbriši nalog 
4. Klikom na dugme nalog je automatski izbrisan. 

Ukoliko ne uspevate da izbrišete svoj nalog putem aplikacije kontaktirajte korisnički servis na 0800 525 529 sa zahtevom za brisanje naloga i onda će nalog nestati iz naše baze podataka u roku od nekoliko dana. 

LC WAIKIKI