Učitavanje...

loading

 

POLITIKA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA
 
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd-Stari Grad, kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beogradu, ulica Kneza Mihaila br. 44 Beograd, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21097551, PIB 108942206, email: data.protection@lcwaikiki.com, kontakt telefon: 011/4427-469, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI u organizaciji kompanije LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (the “Kompanija” ili “Mi”) poštuje privatnost svojih kupaca i ulaže najbolje napore kako bi osigurala zaštitu njihovih podataka o ličnosti i informacija, usaglašavanjem sa svim primenljivim propisima povezanim sa zaštitom podataka o ličnosti.
 
U tom cilju, implementiramo sledeću Politiku o privatnosti i zaštiti podataka ("Politika") koja predviđa glavne aspekte u vezi sa tim koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na našem Veb-sajtu, za koje svrhe prikupljamo i obrađujemo takve podatke, kako koristimo takve informacije, kako možete promeniti te informacije, vaše preference za našu komunikaciju sa Vama, kao i kako osiguravamo zaštitu takvih podataka o ličnosti i vaših prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti.
Pridržavamo se primenljivih zakonskih odredaba i podatke o ličnosti koje primamo i/ili prikupljamo od vas, obrađujemo, skladištimo ili čuvamo, obrađujemo u skladu sa primenljivim propisima i isključivo u svrhe predviđene ovom Politikom.
 
Važno je napomenuti da se ova Politika primenjuje na vas nezavisno od načina na koji pristupate našem veb-sajtu i ona pokriva svaki uređaj preko kojeg se naš Veb-sajt vama stavlja na raspolaganje (preko telefona, tableta, računara, itd.).
 
Treba napomenuti da je naša politika o kolačićima deo ove Politike.
 
Ova Politika u pogledu vaših podataka vezano za on line kupovinu se odnosi samo na kupce koji se fizički nalaze u Republici Srbiji.
 
A. Prihvatanje ove Politike o privatnosti i zaštiti podataka
 
Pre dalje aktivnosti na našem Veb-sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Politiku.
 
Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg Veb-sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti.
Naglašavamo da svaki put kada koristite naš Veb-sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.
 
B. Koje podatke o ličnosti prikupljamo
 1. Podaci o ličnosti
 
Kada pristupate ili pretražujete naš Veb-sajt, kao i kada vršite onlajn kupovine preko našeg Veb-sajta, kada se pretplatite na naše e-biltene i veb-sajt koji objavljuje naše usluge i kampanje, prikupljamo neke od vaših podataka o ličnosti, uključujući neke osetljive podatke kako je definisano u skladu sa primenljivim propisima, kako bismo vas bolje uslužili, npr:
 
 • vaše ime, prezime, pol, datum rođenja;
 
 • adresu, e-mail adresu, broj telefona;
 • podatke za fakturisanje i adrese isporuke;
 • povratne informacije, preferencije za pretraživanje;
 • lične interese, preferencije za kupovinu, istorija kupovine, pregledi proizvoda, klikovi, proizvodi uneti u korpu;
 • broj porudžbine
 • IP adresa
 • vašu lokaciju, odnosno grad u kome živite.
 
Imajte u vidu da: kako biste bili u mogućnosti da kreirate lični nalog na našem Veb-sajtu i da izvršite onlajn kupovine, obavezno morate da nam obezbedite podatke o ličnosti kao što su: ime, prezime, datum rođenja, adresa, e-mail adresa i broj telefona, podaci za fakturisanje i adresa isporuke. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični nalog i izvršite kupovine na našem Veb-sajtu.
 
Naime, Kompanija prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti u cilju vršenja online kupovine i zaključenja ugovora o online prodaji odnosno obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
Popunjavanjem određenog obrasca za usluge koje se nude na našem Veb-sajtu, tj. kreiranjem privatnog naloga na našem Veb-sajtu vi potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Politikom.
 
Dalje, podaci o ličnosti u cilju marketinga i slanja e-biltena, slanja upitnika o zadovoljstvu kupaca, ocene zadovoljstva kupaca uslugom kupovine se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dajete saglasnost Kompaniji za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti i možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja Kompaniji na imejl-adresu ili poštansku adresu kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, Kompanija je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva i ne koristi. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 
 
 1. Tehnički i statistički podaci i informacije
 
 
Napominjemo da, pored podataka o ličnosti navedenih gore, takođe možemo prikupljati informacije o vašem uređaju, kao i druge statističke i tehničke podatke i informacije, poput frekvencije i trajanje vaše posete Veb-sajtu, vremenu naručivanja i IP adresi u vreme naručivanja, statistici o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima.
 
Ove podatke prikupljamo i koristimo kako bismo analizirali aktivnosti i preference naših posetilaca na osnovu pristanka, i kako bismo upravljali veb-sajtom, u statističke svrhe i iz sigurnosnih razloga, na osnovu našeg legitimnog interesa.
Statistički i tehnički podaci koje obezbeđuje vaš pretraživač i/ili uređaj se takođe mogu koristiti u marketinške i reklamne svrhe, sa napomenom da se ovi podaci neće povezivati sa vašim podacima o ličnosti i neće se koristiti za vašu identifikaciju.
 
 
 1. Podaci i informacije o plaćanju (informacije o banci i podaci platne kartice)
 
Kao deo obrade bilo koje porudžbine i u zavisnosti od načina plaćanja koji odaberete kada postavljate porudžbinu, od vas će se zahtevati da date podatke o vašem bankovnom računu, informacije o vašoj kreditnoj kartici i ti podaci će se koristiti za vršenje plaćanja nama ili za naša refundiranja vama, u zavisnosti od slučaja.
 
Napominjemo da ćete u tom slučaju ponuditi svoje podatke za plaćanje direktno obrađivaču za plaćanje a ne nama, te podležete politici privatnosti obrađivača plaćanja.
Preporučujemo da pročitate ove odredbe i uslove pre odabira ovog metoda plaćanja. Informacije o kreditnoj kartici koje se koriste za postavljanje vaše porudžbine se nikada ne čuvaju niti skladište u našem sistemu.
 
C. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti
 
U skladu s tim, prikupljamo vaše podatke o ličnosti za sledeće namene:
 • Da kreiramo privatno nalog za vas na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS (npr. vaše ime, imejl);
 • Da obradimo vaše porudžbine preko onlajn servisa (npr. vaše ime, adresa, datum rođenja);
 • Da vam pošaljemo SMS notifikacije kako bismo vas obavestili o isporukama (npr. vaš broj mobilnog telefona);
sve u clju preduzimanja radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora, i izvršenja ugovora,
 
 • Da vam pošaljemo marketinške ponude poput biltena i kataloga (npr. vaša imejl-adresa, ime i poštanska adresa) na osnovu vašeg pristanka;
 • Da vas obavestimo o problemima isporuke povezanim sa vašim naručenim proizvodima (npr. vaš broj telefona, adresa) u cilju izvršenja obaveza iz ugovora;
 • Da odgovorimo na vaše upite i da vas obavestimo o novim ili izmenjenim uslugama (npr. vaša imejl-adresa);
 • Da analiziramo vaše lične informacije tako da vam možemo poslati marketinške ponude i informacije koje odgovaraju vašim preferencama, da vam pružimo personalizovanu preporuku, da se unapredi korisničko iskustvo i kreira kampanja za kupce (npr. vaša imejl-adresa, navike u kupovini, klikovi, proizvodi uneti u korpu, pregledani proizvodi, drugi tehnički i statistički podaci) na osnovu pristanka;
 • Da proverimo da ste odgovarajuće starosti za kupovinu onlajn (npr. vaš datum rođenja), u cilju izvršenja ugovora.
 • Da vam pošaljemo upitnike o zadovojstvu kupaca kako biste nam dali ocene, komentare i preporuke u pogledu pružanja usluge kupovine preko našeg sajta na osnovu vašeg pristanka,
 
 • Da obrađujemo i analiziramo vaše ocene, komentare i preporuke koje nam pružite u upitniku, na osnovu vašeg pristanka, a kako bismo unapredili onlinu kupovinu putem našeg vebsajta.
 
 • da obrađujemo i analiziramo vase ocene i komentare date u upitniku u vezi zadovoljstva pružene usluge od strane našeg Call Centra, u cilju analize zadovoljstva radom i poboljšanja rada našeg Call Centra.
 
 
Imajte u vidu sledeće; ne prikupljamo i nećemo svesno prikupljati informacije o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godini bez nadzora. Ako imate manje od 18 godina, ne smete koristiti ovaj Veb-sajt niti dostavljati podatke o ličnosti.
 
Pored toga, podaci o ličnosti koje putem Veb-sajta prikupljamo se takođe koriste za sledeće namene:
 
 • Za obradu i kompletiranje procesa naručivanja i za obezbeđivanje komunikacije sa našim klijentima, kako bismo izvršili svoje obaveze koje proizilaze iz transakcija zaključenih između naših kupaca i nas;
 • Da vam dostavimo informacije o našim proizvodima, uslugama, kampanjama, promocijama i druga obaveštenja i/ili informacije, na osnovu Vašeg pristanka;
 • Da bismo dobili bolje razumevanje kupovnih preferenci naših kupaca i da bismo im ponudili personalizovano iskustvo na našem veb-sajtu i unapredili korišćenje istog i uslugu, na osnovu pristanka.
 • Da bismo izvršili analize trendova i statističke analize, uključujući marketinške i druge interne svrhe kompanije i cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa;
 • Da bismo unapredili sigurnost veb-sajta, i cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa.
 • Da bismo dobili povratnu informaciju od naših kupaca kako su zadovoljni kupovinom preko našeg sajta, i unapredili naše usluge, na osnovu pristanka.
 
Kada kupac pozove naš Kontakt centar iz bilo kog razloga nakon obavljene kupovine online ili u radnji, biće mu dodeljen Call identifikacioni broj u vezi tog poziva. Mi ćemo preko pružaoca usluge poslati sms poruku sa linkom za upitnik sa pitanjima kupcu o zadovoljstvu pružene usluge Call Centra. Obrada vaših podataka (broj telefona, email adresa, Call identifikacioni broj i vase sugestije i mišljenja) se vrši na osnovu Vašeg pristanka i isključivo u svrhu analize i poboljšanaja rada našeg Call Centra.
 
Kompanija sistemski čuva prikupljene podatke u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji samo tokom komercijalnog odnosa između Kompanije i vas, kako je određeno prema odgovarajućem ugovoru, odredbama i uslovima Kompanije i drugim odgovarajućim podzakonskim aktima Kompanije, odnosno u roku koji je propisan u skladu sa zakonom o računovodstvu i pratećim propisima. Kada se vaš privatni nalog na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo otkaže ili obriše, bez obaveza ili dugovanja prema Kompaniji, Kompanija će odmah izbrisati sve Podatke o ličnosti koje ste dali i koje je prikupila u skladu sa ovom Politikom o privatnosti i zaštiti podataka, osim podataka koje je dužna da čuva u skladu sa i u roku propisanim računovodstvenim propisima i propisima zaštite prava potrošača.
 
LC Waikiki Retail RS Vas obaveštava da u slučaju brisanja ili otkazivanja vašeg privatnog naloga na veb-sajtu, određeni podaci o ličnosti kao što su: podaci o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima, pretraživanje, statistički podaci, će biti anonimizovani i dalje obrađivani u stitističke svrhe isključivo i ni na koji način neće biti povezani za Vama, na osnovu legitimnog interesa LC Waikiki Retail RS. LC Waikiki Retail RS obezbeđuje primenu tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, i to anonimizaciju na način da je onemogućena identifikacije lica, uz poštovanje načela minimizacije podataka.
 
 
Podaci koji se prikupljaju na osnovu našeg legitimnog interesa, se čuvaju dok postoji naš legitimni interes, u skladu sa zakonom.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe marketinga na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe ocene zadovoljstva kupaca putem upitnika o zadovoljstvu našim uslugama, na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju 2 godine, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe analize kupovnih navika kupaca, unapređenja korisničkog iskustva i pružanja personalizovane preporuke, na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju 5 godina, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena, i pri čemu opoziv ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeni podaci (vaša email adresa, istorija kupovine, kupovne navike, klikovi, pregledi proizvoda, korpa) se otkrivaju i dele kompaniji - pružaocu usluge analize iz Turske, i prenose u Tursku kao zemlju koja obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 
 
 
Podaci prikupljeni u svrhe ocene i analize Vašeg zadovoljstva uslugom Call Centra i poboljšanja rada našeg Call Centra se čuvaju 1 godina, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku. Podaci (broj telefona i Call identifikacioni broj) se otkrivaju i dele pružaocu usluge iz Turske, i prenose u Tursku kao zemlju koja obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a dok se podaci (Call identifikacioni broj i vase sugestije i mišljenje iz upitnika) obrađuju i dele pružaocu usluge čiji se serveri nalaze u SAD, na osnovu vašeg pristanka uz prethodno obaveštenje o mogućim rizicima vezanim za takav prenos, a koji pristanak možete povući u bilo kom trenutku.
 
 
D. Kako delimo prikupljene Podatke o ličnosti
 
Podaci o ličnosti koje prikupimo na veb-sajtu mogu se podeliti, otkriti ili ih može obraditi naše osoblje ili partnerske kompanije koje pružaju povezane usluge (poput kompanija koje pružaju usluge prenosa tereta i isporuke, kol centri, servisi baze podataka, reklamne i marketinške agencije, uslugu analize kupovnih navika kupaca, uslugu analize zadovoljstvu uslugom našeg Call Centra, itd.).
 
 
Možemo otkriti i/ili preneti vaše podatke o ličnosti našoj matičnoj kompaniji LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş u Turskoj, i kompanijama u okviru grupe LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş, ali i odgovarajućim državnim organima ukoliko se to zahteva zakonom, kako bismo bolje služili naše kupce i ispunili obaveze prema kupcima.
 
Međutim, vaši podaci o ličnosti su u svakom slučaju zaštićeni od strane Kompanije i takođe osiguravamo da kompanije, kojima se vaši podaci o ličnosti šalju, štite i osiguravaju privatnost istog nivoa za vaše podatke o ličnosti.
 
Podaci o ličnosti i druge informacije koje prikupljamo od vas se mogu preneti van Srbije u bilo koju zemlju koja je članica Evropske unije. Prihvatanjem odredaba i uslova ove Politike, dajete saglasnost za isporuku i prenos podataka odgovarajućim kompanijama LC Waikiki isključivo u navedenim zemljama koje obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 
U slučaju prenosa podataka zemljama ili delovima zemalja u kojima ne postoji naznaka u pogledu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti, Kompanija izjavljuje i garantuje vam da će prikupljeni podaci biti preneti strogo poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, odnosno uz obezbeđenje odgovarajućih mera zaštite ovih podataka i da se licu, na koje se podaci odnose, obezbedi ostvarivost prava i delotvorna pravna zaštita. Za više informacija o prenosu podataka van Republike Srbije, možete kontaktirati LC WAIKIKI.
 
Osim toga, vaši podaci o ličnosti se nikada ne otkrivaju trećim stranama, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica koja nemaju komercijalni odnos s nama za potrebe ovog Veb-sajta i ne koriste se niti prodaju u komercijalne svrhe.
 
U slučaju da je druga kompanija zainteresovana da kupi naše celokupno preduzeće ili deo istog, zadržavamo pravo da obelodanimo vaše podatke o ličnosti ovoj kompaniji, samo u vezi sa i za svrhe predviđene akvizicije.
Ukoliko postoji izuzeće u skladu sa primenljivim propisima i do granica utvrđenih istim, nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za prenos vaših podataka o ličnosti i drugih informacija od strane partnerskih kompanija koje pružaju povezane usluge na našem veb-sajtu ili u vezi sa istim.
 
Poručivanjem i kupovinom naših proizvoda preko našeg vebsajta, dajete saglasnost da vam šaljemo upitnike o zadovoljstvu u vezi naših usluga na vašu email adresu.
 
Navedeni upitnici uključuju pitanja o vašim ocenama, komentarima i predlozima u vezi naših usluga. Molimo primetite da će tako pruženi podaci (uključujući pol, godište, grad gde živite) biti obrađivani anonimno od strane našeg internog tima i isti će biti preneti anonimno (neće biti povezani sa vama) putem servera našem matičnom društvu u Tursku. Izuzev podataka koje kupac daje u upitnicima (ocene usluge, pol, godište, grad prebivališta, broj porudžbine, IP adresa), podaci o ličnosti kao što su vaše ime i prezime i email adresa neće biti deljeni.
 
Pozivanjem našeg Call Centra, dajete saglasnost da vam pošaljemo upitnik o zadovoljstvu uslugom Call Centra.
 
Pre popunjavanja upitnika i slanja istog nama, dajete saglasnost na obradu i prenos podataka o ličnosti, u svrhe i na način kako je objašnjeno u ovoj Politici.
 
E. Politika o kolačićima
 
Ovaj deo se odnosi na kolačiće i veb stranice kojima upravlja LC WAIKIKI RETAIL RS doo. Imajte u vidu da, u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja ovog Veb-sajta, ponekad postavljamo male datoteke poznate kao kolačići na vaš uređaj.
Kolačić je mala tekstualna datoteka (slova i brojevi) koju veb-sajt postavlja na vaš računar, telefon ili drugi uređaj kada posećujete veb-sajt, sa informacijama o vašem kretanju na tom veb-sajtu. Kolačići se instaliraju na zahtev koji veb server izdaje pretraživaču (npr. Internet Explorer, Chrome) i ne sadrži softver, spajver ili viruse i ne može pristupiti informacijama sa hardvera korisnika. Funkcija kolačića je da osigura da veb-sajt pamti vaše aktivnosti i preference (poput preferenci za prijavljivanje, jezik, veličinu fonta i druge elemente koji se prikazuju) u određenom periodu, tako da ne morate da ih unosite kad god se vratite na sajt ili prelazite sa jedne stranice na drugu.
 
 
Korišćenje kolačića
Kolačići su industrijski standard koji se koristi kako bi se osiguralo da je vaša kupovina na našem Veb-sajtu efikasnija i bezbednija i kolačići se koriste na svim veb-sajtovima za kupovinu.
 
Kolačići predstavljaju deo funkcija našeg veb-sajta, čija je glavna svrha unapređenje i olakšavanje vašeg iskustva na našem Veb-sajtu. Pamćenje vaših korisničkih aktivnosti i vašim utvrđivanjem, korišćenje kolačića održava napore kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo da vam ponudi najbolje usluge, čime ostvarujemo naš legitimni interes. Takođe, korišćenjem kolačića, u mogućnosti smo da vas na brz i jednostavan način obavestimo o našim ponudama, jer je ovo jednostavan način onlajn reklamiranja, a na osnovu vašeg pristanka.
Pored toga, informacija prikupljene u kolačićima nam omogućavaju da unapredimo Veb-sajt i prilagodimo njegov sadržaj preferencama korisnika i individualnim potrebama, da unapredimo rezultate pretrage, da održimo i unapredimo funkcionalnost i performanse Veb-sajta, čime ostvarujemo naš legitimni interes.
Kolačići koji se koriste na Veb-sajtu su, u svim slučajevima, privremene prirode i koriste se isključivo za unapređivanje efikasnosti poslednjeg prenosa. Kolačići koji se koriste na veb-sajtu su isključivo povezani sa anonimnim korisnicima i njihovim računarima i ne pružaju lične podatke o korisnicima.
 
Mi možemo koristiti i kolačiće kojima se vrši analiza vaših kupovnih navika, klikova, pregledanih strana i proizvoda, proizvoda unetih u korpu u svrhe unapređenja korisničkog iskustva i pružanja personalizovane preporuke, a koji se primenjuju na vas samo na osnovu Vašeg pristanka, i koji može biti povučen u bilo koje vreme. Mi ćemo koristiti rezultat ovih analiza u naše interne svrhe i da bismo kreirali kampanju za kupce.
 
Ukoliko ne prihvatite primenu ovih kolačića, isti neće biti u funkciji i neće biti postavljeni na vašem pretraživaču, i mi nećemo vršiti obradu ličnih podataka u navedene svrhe.
 
Kolačići koje Veb-sajt koristi se neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih koje su navedene.
 
Koje vrste kolačića se koriste na ovom veb-sajtu?
 
Naš Veb-sajt koristi sledeće vrste kolačića:
 
 • Tehnički kolačići
Omogućavaju korisniku da pretražuje naš Veb-sajt i koristi funkcije poput korpe ili liste želja, u cilju izvršenja kupovine i zaključenja ugovora.
 
 • Analitički kolačići
Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo koristi analitičke kolačiće kako bi izračunala broj ljudi koji posećuju njen veb-sajt i koji su registrovani. Ovi kolačići omogućavaju merenje i analiziranje načina na koji korisnici pretražuju Veb-sajt.
 
 • Kolačići za preference
Kad god korisnici pretražuju Veb-sajt ili kupuju, sajt će zapamtiti njihove preference (npr. njihovu lokaciju ili željeni jezik). Zahvaljujući ovim kolačićima, možemo vam ponuditi jednostavno, pogodnije i personalizovano iskustvo pretraživanja.
 
 • Reklamni kolačići
Ovi kolačići se koriste za prikazivanje reklama koje su relevantne za korisnike i pomažu kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS doo da izmeri efikasnost reklamnih kampanja. Kada pretražuju Veb-sajt, korisnici daju pristanak i prihvataju da će LC WAIKIKI preuzeti ove vrste kolačića na svojim uređajima i vršiće konsultacije kada korisnik poseti Veb-sajt u budućnosti.
 
 • Kolačići za analizu vaših kupovnih navika, klikova, proizvoda unetih u korpu u svrhe unapređenja korisničkog iskustva i pružanja personalizovane preporuke, koji se koriste za dugoročno pamćenje kupovnih aktivnosti korisnika na našem sajtu; nisu neophodni za korišćenje našeg sajta, te će biti u primeni usključivo na osnovu Vašeg pristanka, a koji može biti povučen u bilo koje vreme.
 
 
Ko koristi informacije sadržane u kolačićima?
 
Informacije koje se čuvaju u kolačićima na našem veb-sajtu koristimo samo mi, sa izuzetkom onih kolačića koji su nadalje naznačeni kao "kolačići treće strane", koje koriste i održavaju eksterna tela koja nam pružaju usluge, koje zahtevamo da bismo unapredili naše usluge i korisničevo iskustvo tokom korišćenja veb-sajta. Za bliže informacije o trećim licima pružaocima usluga kako može biti slučaj, možete kontaktirati LC WAIKIKI. Glavne svrhe za koje se ovi "kolačići trećih strana" koriste jesu dobijanje statistike o pristupanju i obezbeđivanje izvršenih transakcija.
 
F. Kako da onemogućim i izbrišem korišćenje kolačića?
 
Možete kontrolisati i/ili izbrisati, ograničiti ili blokirati kolačiće sa ovog Veb-sajta u bilo kom trenutku modifikovanjem konfiguracije pretraživača. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru i možete podesiti većinu pretraživača tako da se kolačići ne postavljaju. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati manuelno da podešavate neke preference svaki put kada posetite Veb-sajt i neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.
Iako je konfiguracija svakog pretraživača različita, konfiguracija kolačića se obično sprovodi u meniju "Preference" ili "Alati". Za više informacija o konfiguraciji kolačića u vašem pretraživaču, pogledajte "Help" meni u vašem pretraživaču.
 
G. Kako da izbegnem korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu?
 
Ako želite da izbegnete korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu, prvo ćete morati da onemogućite kolačiće u svom pretraživaču. Imajte u vidu sa ukoliko odlučite da onemogućite kolačiće nećete imati prednost svih naših funkcija i možda nećete moći da pristupite određenim funkcijama našeg Veb-sajta.
 
Nastavkom korišćenja veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo, prihvatate našu politiku o kolačićima.
 
H. Bezbednost i zaštita podataka
 
Kompanija poštuje privatnost ličnih informacija kupaca i ulaže svaki napor koristeći najnoviju tehnologiju kako bi osigurala istu.
 
Kompanija primenjuje fizičke, elektronske, tehničke i organizacione i kadrovske mere za obezbeđivanje sigurnosti sistema i zaštitu vaših podataka o ličnosti. Pristup podacima je ograničen samo za ovlašćena lica, i podaci se skladište i njihova rezervna kopija se čuva na zaštićenom serveru.
 
Podaci dobijeni preko našeg veb-sajta se prenose SSL (sloj bezbednih priključaka) tehnologijom koja osigurava bezbedan prenos podataka.
Na stranama gde dajete podatke o plaćanju na našem veb-sajtu, primetićete da se u krajnjem desnom uglu adresnog polja (u zavisnosti od pretraživača koji koristite) pojavljuje slika katanca ili ključa a prva slova na adresnom polju se menjaju iz http u https. Ako to vidite, možete biti sigurni da je naš veb-sajt na sigurnim serverima.
 
Kompanija koristi tehnike pseudonimizacije, enkripcije i druge dostupne tehnike zaštite podataka, kako se zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
 
I. Prava naših kupaca i posetilaca u vezi njihovih podataka o ličnosti
 
Za nas je važno da vam obezbedimo vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga želimo da vas obavestimo da, u skladu sa primenljivim propisima, imate sledeća prava:
 
 • Pravo na informacije o obradi vaših ličnih podataka i pravo na pristup podacima o ličnosti: imate pravo da od nas dobijete, na zahtev i besplatno, potvrdu da vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo ili ne prikupljamo i ne obrađujemo, zajedno sa svim obaveznim informacijama predviđenim zakonom. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahteva, koji potpišete i sa naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresu ili preko servisa za korespondenciju.
 
 • Pravo na ispravku i dopunu: imate pravo da se vaši netačni podaci o ličnosti bez odlaganja isprave, i po potrebi dopune.
 
 • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo da zahtevate od nas da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči ukoliko je ispunjen jedan od uslova: (a) osporavate tačnost podataka o ličnosti, (b) ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju i zahtevate ograničenje obrade, (c) nama podaci više nisu neophodni radi ostvarenja svrhe obrade, ali ste vi zatražili podatke radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, (d) ako ste podneli prigovor na obradu a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane nas preteže nad vašim interesima.
 
 
 
Dalja obrada podataka o ličnosti čija je obrada ograničena, moguća je samo po pristanku lica na koje se podaci odnose osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
 • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu pod uslovom: (a) ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora, i (b) obrada se vrši automatizovano. Pravo na prenosivost podataka obuhvata i pravo da podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane nas ako je to tehnički moguće. Pravo na prenosivost se ne može ostvariti ako je obrada nužna za izvršenje poslova od javnog interesa ili za vršenje službenih ovlašćenja Kompanije.
 
 
Pravo na prigovor na obradu: imate pravo da u svakom trenutku podnesete Kompaniji prigovor na obradu svojih podataka kada Kompanija iste obrađuje u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, uključujući profilisanje pri čemu je Kompanija dužna da prekine sa obradom, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Vi imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja uključujući i profilisanje; u tom slučaju Kompanija nadalje ne može obrađivati podatke lica za te svrhe. Kompanija je dužna da već kod uspostavljanja prve komunikacije sa licem na koje se podaci odnose upozna isto sa postojanjem ovog prava.
 
 • nedozvoljenost automatizovanog donošenja pojedinačnih odluka: Vi imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj, osim: (a) ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Kompanijom, ili (b) zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, ili (c) zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose. U slučaju pod (a) i (c) Kompanija je dužna da obezbedi najmanje pravo učešća fizičkog lica pod kontrolom Kompanije u procesu donošenja odluke, pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom i pravo da ospori odluku.
 
 • Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd: ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.
 
 
 
 • Pravo obraćanja sudu: imate pravo da se obratite sudu za odbranu prava koja su garantovana zakonom a koja su prekršena. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.
 
 
 
 • Pravo na brisanje (”pravo zaborava”): imate pravo da zahtevate, u bilo kom trenutku, besplatno, brisanje vaših podataka o ličnosti ako takvi podaci o ličnosti više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, kada je lice opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu; lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu; kada su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani; kada podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi izvršenja zakonskih obaveza Kompanije; ako su podaci o ličnosti maloletnog lica starijeg od 15 godina prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva. U slučaju otkazivanja/brisanja privatnog naloga sa našeg veb sajta, Kompanija će vršiti nadalje obradu određenih podataka isključivo u statističke svrhe na način da je onemogućena identifikacija lica i ti podaci neće ni na koji način biti povezani za Vama (podaci o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima, pretraživanje, statistički podaci..).
 
 • Pravo na obraćanje licu za zaštitu podataka o ličnosti Kompanije: imate pravo da se obratite licu za zaštitu podataka o ličnosti u pogledu svih pitanja povezanih sa obradom vaših podataka o ličnosti, kao i za ostvarivanje vaših prava kako je predviđeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
 
 
J. Bilteni, poruke i obaveštenja. Odustajanje od pretplate na e-bilten
 
Nudimo vam pravo da kontrolišete da li primate obaveštenja tokom celog iskustva na Veb-sajtu.
 
U tom pogledu, znajte da u svrhe direktnog marketinga (jer inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u kontekstu prodaje naših proizvoda preko našeg Veb-sajta a u cilju zaključenja ugovora o prodaji) zahtevamo vašu saglasnost za dalje korišćenje vaših podataka o ličnosti, koju vi nudite, za naše komercijalne svrhe, marketing, slanje biltena i sl.
 
U ovom slučaju, uvek možete opozvati saglasnost za lične informacije koje se koriste u marketinške svrhe (npr. slanje biltena ili slanje ponuda na vašu imejl-adresu), uključujući kada inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u svakoj prilici kada primite neku od naših poruka ili neželjenu komunikaciju.
Ako odaberete da odustane od pretplate na e-bilten za stalno i u bilo kom trenutku, lako možete odustati, besplatno i jednostavno, od pretplate na e-bilten, klikom na link "ako ne želite da primate ovakve imejlove, kliknite da odustanete od pretplate", koji se javlja u e-biltenima koje vam šaljemo redovno ili slanjem obaveštenja na data.protection@lcwaikiki.com sa vašeg registrovanog mejla.
 
Možete stupiti u kontakt sa nama upotrebom sledećih kontakt podataka:
Rukovalac: LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd
Adresa: Kneza Mihaila Street 44, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/4427-469
e-mail: data.protection@lcwaikiki.com
Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Biljana Bušić
Adresa: Kneza Mihaila br. 44, Stari Grad, Beograd
 
Email: biljana.busic@lcwaikiki.com
Kontakt telefon: 00381 69/4555-319
 
 
PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY
 
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd-Stari Grad, a company registered and functioning under the Serbian laws, with headquarters in Serbia, Belgrade, Kneza Mihaila Street, no. 44 Belgrade, duly registered with the Serbian Business Registry Agency under registration no. 21097551, TIN no. 108942206, email: data.protection@lcwaikiki.com, contact phone number: 011/4427-469, part of the international LC WAIKIKI group of companies under the organization of LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (the “Company” or “We”) respects the privacy of its customers and uses its best effort to ensure the protection of their personal data and information, by complying with all applicable legislation relating to the protection of personal data.
 
For this purpose, we implement the following Privacy and Data Protection Policy (“Policy”), which sets out the main aspects in relation to which personal data we collect and process on our Website, for what purposes we collect and process such data, how we use such information, how you can change such information, your preferences for our communication with you as well as how we ensure the protection of such personal data and your rights relating to your personal data.
We comply with the applicable legal provisions and the personal data we receive and/or collect from you, process, store or keep, are processed according to the applicable legislation and exclusively for the purposes provided within this Policy.
It is important to mention that this Policy applies to you irrespective of the manner how you access our website, respectively it covers any device through which our Website is made accessed by you (via phone, tablet, PC etc.).
 
Mention should be made that our cookies policy is part of this Policy.
 
This Policy re your data related to online sale is related to customers who are physically located in Republic of Serbia.
 
 1. Acceptance of the Privacy and Data Protection Policy
 
Before further action on our Website, we strongly recommend you to read this Policy carefully.
 
If you do not agree with this Policy and you do not want your personal data to be used as it is detailed herein, you should not continue to use our Website and not provide us with your personal data.
 
We underline that every time you use our Website, you are subject to our Policy and by further accessing, browsing and otherwise using our Website, you confirm that you have read, understood and consented to this Policy.
 
 1. What Personal Data We Collect
 1. Personal data
 
When you access or browse our Website, as well as when you make online purchases through our Website, when you subscribe to our e-bulletins and website which announce our services and campaigns, we will collect some of your personal data, including some of sensitive data as defined under the applicable legislation, to serve you better, such as:
 
 • your name, family name, gender, date of birth;
 • address, e-mail address, phone number;
 • billing details and delivery addresses;
 • feedback, browsing;
 
 • personal interests, shopping preferences, shopping history, views of products, clicks, add to cart;
 • order number
 • IP address
 • your location, i.e. city of residence.
 
Please note that; in order for you to be able to create a personal account on our Website and to make any online purchase, it is mandatory for you to provide us with all the personal data such as name and family name, date of birth, address, email address, phone number, billing details and delivery address. If you do not agree to provide to us such personal data, you will not be able to create your own personal account and/or to make purchases on our Website.
Namely, Company collects and process your personal data for the purpose of conducting of online sale and entering into agreement on online sale i.e. processing i necessary for the purpose of performance of the agreement entered into data subject or for performance of the actions, at the request of data subject, before entering into agreement. By filing specific form for services which are offered on our Website, i.e. by creating your private account on our Website, You confirm that You are informed on this Policy and that You accept it.
Further, personal data for the purpose of marketing and sending of e-bulletins, sending of surveys on customer’s satisfaction, evaluation of the satisfaction of the customer with service of purchase, are processed solely based on your consent. You give the consent to Company for collecting and processing of your personal data and you can recall the consent given at any time by sending the statement to the Company at email or mail address as determined further below. Upon receipt of recall of consent the Company is committed to destroy all data and not to save it or use it any further. The recall of consent does not affect the legality of the processing which was performed based on consent before such recall.
 
 1. Technical and statistical data and information
 
We mention that, beside the personal data detailed above, we can collect information about your device, as well as other statistical and technical data and information, such as frequency and duration of your visit of the Website, times of ordering and IP address at the time of ordering, statistics about product pages visited and ordered products.
 
These data are collected and used by us in order to analyze your visitor actions and preferences based on consent, and to administer the website, for statistical purposes and for security reasons based on our legitimate interest.
The statistical and technical data provided by your browser and/or device can also be used for marketing and advertising purposes, with the mention that these data will not be connected with your personal data and will not be used to identify you.
 
 1. Data and information regarding the payment (bank information and/or payment card details)
 
As part of the processing of any order, and depending on the payment method selected by you when placing your order, you will be requested to provide data regarding your bank account, information regarding your credit card, and such data shall be used both for performing any payments to us or for our refunds to you, as the case may be.
We mention that in such case, you will offer your payment data directly to the payment processor and not to us and therefore, you will be subject to the privacy policy of the payment processor.
We recommend you to read these terms and conditions before selecting this payment method. The credit card information used for placing your order shall never be kept or stored in our system.
 
 
 1. How We Use Collected Personal Data
 
 
Accordingly, we collect your personal data for the following purposes:
 • To create a private account for you on LC WAIKIKI RETAIL RS website (e.g. your name, email);
 • To process your orders through online services (e.g. your name, address, date of birth);
 • To send SMS notifications to inform you about deliveries (e.g. your cell phone number);
all for the purpose of performing the actions at your request prior conclusion of the agreement and execution of the agreement,
 • To send marketing offers such as news bulletin and catalogues (e.g. your e-mail address, name and mail address) based on Your consent;
 • To inform you about delivery problems relating to your ordered products (e.g. your phone number, street address) for the purpose of execution of obligation under agreement;
 • To respond to your queries and inform you about new or changed services (e.g. your e-mail address);
 • To analyze your personal information so that we can provide you with marketing offers and information that fits your preferences, to provide personalized reccomendations, to enhance the customer experience and to create the campagne for customers (e.g. your e-mail address, shopping habits, click, add to cart products, viewed products, other technical and statistical data) based on consent;
 • To verify that you are of legal age for online shopping (e.g. your date of birth) for the purpose of execution of the agreement.
 • To send the surveys on customers satisfaction in order that you may provide to us the ratings, comments and recommendations re providing of service of purchase through our website based on your consent,
 • to process and analyse your rating, comments and recommendations provided by you in the survey, based on your consent, so we may enhance online purchase from our website.
 
 • to process and analyse your rating and comments given by you in the survey regarding satisfaction of the provided service by our Call Center, for the purpose of measure of satisfaction and improvement of the work of our Call Center.
 
Please note that; we do not and will not knowingly collect information from any unsupervised person under the age of 18. If you are under the age of 18, you must not use this Website or submit any personal data to us.
 
Moreover, the personal data collected by the us through Website shall be used also for the following purposes:
 • To process and complete ordering processes and to ensure communication with our customers, in order for us to fulfil our obligations deriving from any transaction concluded between our customers and us;
 • To provide you with information about our products, services, campaigns, promotions and other notices and/or information, based on Your consent;
 • To gain a better understanding of our customers' shopping preferences and to further offer them a personalised experience on our website, and improve the use of same and service, based on consent;
 
 • To carry out trend and statistical analyses, including for marketing and other intern purposes of the company for acquiring of our legitimate interest;
 • To reinforce website security for acquiring of our legitimate interest.
 • To obtain the feedback from our customers on their satisfaction with the purchase through our website, and to improve our services, based on consent.
 
When customer calls our Call Center for any reason after shopping online or in the store, a customer Call ID related to such call will be given. We will send sms to customer with survey link containing questions re satisfaction of the provided service by Call Center. The processing of your data (your phone number, email address, customer Call ID and your suggestion and opinion) is carried out based on your consent and only for purpose of analysis and improvement of the work of our Call Center.
 
Company stores in a systematic manner the collected data for the purpose of entering and execution of sale contract only during commercial relations between Company and You, as determined under related agreement, provisions and conditions of Company and other related general acts of the Company, i.e. within the term set out by law on accounting and related regulations. Once your personal account on the website of Company LC WAIKIKI RETAIL RS doo is cancelled or deleted, without obligations or debt towards Company, the Company shall immediatelly delete all personal data that you gave and which were collected in accordance with this Privacy and Data protection Policy, except the data which Company is obliged to keep in accordance with and within term prescribed under accounting regulation and regulation of protection of rights of consumers.
LC Waikiki Retail RS inform you that in case of deletion or cancellation of your private account on the website, specific personal data such as: data on pages of products which you visited and ordered products, browsing, statistical data will be anonymized and further processed only for statistical purposes and shall not be in any way related to you, based on legitimate interest of LC Waikiki Retail RS. LC Waikiki Retail RS provides the implementation of the technical, organizational and personnel measures, i.e. anonymization of data in a manner that it is unabled identification of person, and with respect of the principle of minimization of data.
 
Data collected based on our legitimate interest, shall be kept until such legitimate interest exists, in accordance with law.
 
Data collected for the purpose of marketing based on Your consent, shall be kept until withdrawal of consent which may be given in any time.
 
 
Data collected for the purpose of evaluation of satisaftion of customers, by surveys on satisfaction with our services, based on Your consent, shall be kept 2 years, and in any case until withdrawal of consent which may be given in any time.
 
 
Data collected for the purpose of analyse of shopping habits of customers, improvement of customer’s experience, providing of personalized recommendations, based on Your consent, shall be kept 5 years, and in any case until withdrawal of consent which may be given in any time. After withdrawal of consent the data processing is not allowed, but withdrawal does not affect the legality of processing based on withdrawal before such withdrawal. Mentioned data (your email address, purchase history, shopping habits, clicks, views, add to cart) are disclosed and shared only to company - service provider of services of analyses from Turkey, and transfer to Turkey as country which provides the adequate level of personal data protection.
 
Data collected for the purposes of measuring and analyses of your satisfaction of Call Center's service and improvement of work of our Call Center are kept for 1 year, and in any case until withdrawal of consent which may be given in any time. Data (phone number and Customer Call ID) are disclosed and shared to service provider from Turkey, and transfer to Turkey as country which provides the adequate level of personal data protection, and data (Customer Call ID and your suggestion and opinion from survey) are processed and shared to service provider which servers are located in USA, upon your consent with prior notification about the potential risks re such transfer, and which consent may be withdrawn in any time.
 
 1. How We Share Collected Personal Data
 
The personal data collected on the website may be shared with, disclosed to or processed by our personnel or partner companies that provide related services (such as companies providing cargo and delivery services, call centres, database services, advertising and marketing agencies, services of analyse of shopping habits of customers, services of measuring of satiscation of the services of our Call Center, etc.).
 
We can disclose and/or transfer your personal data to our mother company LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş in Turkey, and the group companies of LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş., but also to relevant governmental authorities where law so requires, in order to better serve our customers and fulfil our obligations towards customers.
 
 
However, your personal data is in any case protected by the Company and we also make sure that such companies with which your personal data is shared to protect and ensure privacy of the same level for your personal data.
 
Personal data and other information we collect from you can be transferred outside Serbia to any country which is member of European Union. By agreeing to the terms and conditions of this Policy you give your consent for delivery and transfer of data to the relevant related companies of LC Waikiki in the listed countries only, which provide the adequate level of personal data protection.
 
In case of transfer of data to countries or parts of countries in which there are determination that provide adequate level of protection of personal data, Company states and warrants that collected data will be transferred strictly in accordance with the Law on Personal Data Protection of Republic of Serbia, i.e. that appropriate measures for protection of these data are provided and that to data subject are provided the exercising of its rights and efficient legal protection. For more information on transfers of personal data outside Republic of Serbia, you can contact LC WAIKIKI.
 
Other than that, your personal data is never disclosed to any third parties, whether real persons or legal entities that have no commercial relationship with us for the purposes of this Website, and is not used or sold for any commercial purpose.
In the event another company is interest to acquire all or a part of our business, we reserve the right to disclose your personal data and other information to that company, solely in connection with and for the purposes of the envisaged acquisition.
As far as the exclusion is and up to the limits permitted under the applicable legislative, we have no control and assume no liability for the transfers of your personal data and other information performed by other partner companies that provide related services on our website or in connection hereto.
 
By ordering and purchasing of our product through our website, you gave consent that we may send surveys of satisfaction of our services to Your email address.
 
Such surveys include questions re your ratings, comments and recommendations re our services. Please note that such provided data (including gender, age, city of residence) will be processed anonymously by our internal team and will be shared anonymously (not related to you) through servers to our parent company in Turkey. Except for the data shared by the customers via surveys (ratings of service, gender, age, city of residence, order number, IP address), personal data such as your name and surname and e-mail will not be shared.
 
By contacting our Call Center, you give consent to send you survey re service satisfaction from Call Center.
 
Before you completing the survey and sending the survey to us, You give the consent for processing and transfer of personal data, for purposes and in manner as explained in this Policy.
 
 1. Cookies policy
 
This section refers to the cookies and web pages operated by LC WAIKIKI RETAIL RS doo. Please note that in order to insure the proper functioning of this Website, we sometimes place small data files called cookies on your device.
 
A cookie is a small text file (letters and numbers) that a website places on your computer, telephone or any other device when you visit the website, with information about your navigation on that website. The cookies are installed by request issued by the web-server to a browser (e.g.: Internet Explorer, Chrome) and does not contain any software, spyware or virus programs and cannot access information from the hardware of the user. The function of the cookie is to enable our website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.
 
Use of Cookies
The cookies are industry standards used to make sure that your shopping on our Website is more efficient and safe and cookies are used on all shopping websites.
 
Cookies represent a part of our website functions, having as main purpose to improve and ease your experience on our Website. By remembering your actions as user and identifying you, the use of cookies sustain the efforts of LC WAIKIKI RETAIL RS doo to offer you the best services, by which we acquire our legitimate interest. Also, by using cookies, we are able to inform you in a fast and easy manner about our offers, this being an easy way of online advertising, based on Your consent.
 
Moreover, the information collected in the cookies allows us to improve the Website and to adapt its content to the user’s preferences and individual needs, to improve the result of the searches, to maintain and enhance the functionality and performance of the Website, by which we acquire our legitimate interest.
The cookies used on the Website are, in all cases, of a temporary nature, used solely to improve the efficiency of the last transmission. The cookies used by the website are solely associated to anonymous users and their computers and do not provide personal details on users.
 
 
We may use cookies by which we perform analysis of your shopping habits, clicks, viewed pages and products, add to cart for the purpose of improvement of user experience and providing of personalized recommendations, and which are applicable only upon Your consent, and which consent may be withdrawn in any time. We shall use the result of these analyses at our internal processes and also for creating campaigns for the customers.
If you do not accept application of these cookies, the same will not be in function and will not be set on your browser and we will not process personal data for the mentioned purposes.
 
The cookies used by our Website will not be used for any other purposes than the ones stated.
 
What type of cookies are used on this website?
 
 
Our Website uses the following types of cookies:
 
 • Technical cookies
These allow the user to browse our Website and use functions such as the shopping basket or wish list for the purpose of execution of shopping and entering into agreement.
 
 • Analytical cookies
Company LC WAIKIKI RETAIL RS doo uses analytics cookies to calculate the number of users who visit its website and are registered. These cookies make it possible to measure and analyze the way in which users browse this Website.
 
 • Preference cookies
Whenever users are browsing or shopping on this Website, the site will remember their preferences (e.g. their location or preferred language). Thanks to these cookies, we are able to offer users a simple, more convenient and personalized browsing experience.
 
 • Advertising cookies
These cookies are used to show advertisements that are relevant to users and helps LC WAIKIKI RETAIL RS to measure the effectiveness of its advertising campaigns. When browsing on the Website, users give consent and accept that LC WAIKIKI RETAIL RS will download these types of cookies on their devices and will consult when the user visits the Website in the future.
 
 • Cookies for analysis of your shopping habits, clicks, add to cart for the purpose of improvement of user experience and providing of personalized recommendations, and which cookies are used for long term memory of shopping activities of user on our website; such cookies are not necessary for use of our website and are applicable only upon Your consent, and which may be withdrawn in any time.
 
Who uses the information stored in cookies?
 
The information stored in cookies on our website is used exclusively by us, with the exception of those identified further on as "third party cookies", which are used and managed by external bodies that provide us with services requested by us to improve our services and the user's experience when navigating our website.  For more information on third party service providers, as the case may be, you may contact LC WAIKIKI. The main purposes for which these "third party cookies" are used are to obtain statistics on access and to secure payment transactions carried out.
 
 1. How do I disable and delete the use of cookies?
 
You can control and/or delete, restrict or block cookies from this Website at any time by modifying the configuration of your browser. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a Website and some services and functionalities may not work.
 
While the configuration of every browser is different, cookies configuration is usually carried out in the "Preferences" or "Tools" menu. For more details about the configuration of cookies in your browser, please check your browser's "Help" menu.
 
 1. How can I avoid using cookies on this website?
 
If you prefer to avoid using cookies on this Website, you will first need to disable cookies in your browser. Please note that if you choose to disable cookies, you will not be able to take advantage of all our features and you may not be able to access certain functions of our Website.
 
 
By continuing to use the LC WAIKIKI RETAIL RS doo website you accept our cookies policies.
 
 
 1.  Security and Protection of Data
 
The Company respects the privacy of its customers' personal information and uses its best efforts using the latest technology to ensure the same.
 
Company implements physical, electronic, technical, and organizational and personnel measures to ensure the security of our system and protection of your personal data. Access to data is restricted only for authorized persons and data is stored and backed up in secure servers.
 
 
The data obtained through our website our transferred via SSL (Secure Socket Layer) technology that ensures secure transfer of data.
On pages where you provide your payment details on our website, you will notice that at the far right on the address line (depending on the browser you use) there appears the image of a lock or key and the first letters appearing on this address line change from http to https. If you see this, you can be sure that our website is on secure servers.
 
Company uses techniques of pseudonymization, encryption and other available measures of protection, as required in accordance with the Law on Personal Data Protection of Republic of Serbia.
 
 1. The rights of our customers and visitors regarding their personal data
 
It is important for us to insure you all your rights in connection with your personal data, reason for which we would like to inform you that, according to the applicable regulations, you have the following rights:
 • The right on information about the processing of your personal data and the access right to the personal data: you have the right to obtain from us, at request and free of any charge the confirmation that the personal dat concerning you, are or not collected and processed by us, together with all the other mandatory information provided by law. You can exercise this right by sending us a written and dated request, signed by you and by indicating if you would like to send you this information to a certain address or through a correspondence service.
 • The right on rectification and amendment: You have the right that your incorrect personal data be rectified and if necessary to be amended, without delay.
 • The right on restriction of the processing: You have the right to request from the us that processing of your personal data be restricted if one of the following conditions is met: (a) the accuracy of the personal data is contested; (b) the processing is unlawful and you oppose the deletion of the personal data and request the restriction of their use instead; (c) we no longer need the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the submitting, exercise or defence of legal claim; (d) you have objected to the processing and when the verification, whether our legitimate grounds override yours, is ongoing.
 
Further processing of the personal data which processing is restricted, is possible only upon consent of the data subject, with the exception of their storage or for the purpose of submitting, exercise or defence of the legal claims or for the protection of the rights of another physical or legal person or for exercising of the important public interests.
 • The right on data portability: You shall have the right to receive the personal data concerning you, which you have previously provided to the us, in a structured, commonly used and electronically-readable format and have the right to transmit those data to another data controller, under condition: (a) the processing is based on a consent or contract, and (b) the processing is carried out by automated means. The right on data portability includes also right to have the personal data transmitted directly from us to another data controller, where technically feasible. The exercise of the right on data portability shall not apply if processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the us.
 • The right to object the processing: You have the right to object, at any time, to processing of its personal data by Company, in case when Company processes such data for the purpose of acquiring of its legitimate interests or interests of third party, including profiling in which case the Company shall no longer process the personal data unless demonstrates that there are legal reasons for processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or are in relation to the submitting, exercise or defence of the legal claims. You shall have the right to object, at any time, to processing of your personal data by us which are processed for direct marketing purposes, including profiling; in that case the Company, shall no longer process the data for such purposes. The Company is obliged to inform data subject on this right to object, at the latest at the time of the first communication with the data subject.
 
 • prohibition of the automated individual decision-making: You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects to your position, except: (a) is necessary for entering into, or performance of, a contract between the you and Company, or (b) is based on law, by which are determined appropriate protection measures of the data subject’s rights, freedoms and legitimate interests; or (c) is based on the data subject’s explicit consent. In cases (a) and (c) above, the Company is obliged to provide, at least the right of the physical person under control of the Company to participate in decision making, the right of data subject to express his or her point of view and to contest the decision.
 
 
 
 • The right on complaint to the Commissioner for information of public importance and personal data protection, address: Bulevar Kralja Aleksandra no. 15, Belgrade: if you consider that processing of personal data is performed contrary to the provisions of the Law. Submitting the complaint to the Commissioner does not affect your right to initiate other procedures of the administrative or court protection.
 
 • The right to address to the court of law: you have the right to address to the court of law for the defence of any rights guaranteed by law that have been violated. Submitting the claim to the court of law does not affect your right to initiate other procedures of the administrative or court protection.
 
 • The right to erasure (”right to be forgotten”): you have the right to request, at any moment, free of charge, the erasure of your personal data if such the personal data are no longer necessary for purposes for which they were collected; the data subject withdraws consent on which the processing is based and where is no other legal ground for the processing; the data subject submitted the objection to the processing; the personal data have been unlawfully processed; the personal data have to be erased for compliance with a legal obligations of the Company; the personal data of minor, who is over 15 years old, have been collected in relation to use of the information society services. In case of cancelling/deleting of private account from our website, the Company shall further process specific data only for statistical purposes in a manner that it is unable the identification of the person and such data will in no way be related to you (data on pages of products which you visited and ordered products, browsing, statistical data..).
 
 • The right to address to the data protection officer at Company: You have the right to address to data protection officer regarding all questions related to processing of your personal data as well for exercising of your rights in accordance with the Law on Personal Data Protection of Republic of Serbia.
 
 
 1. Newsletters, messages and alerts. Opting out of e-Bulletin Subscription
 
We offer you the right to control whether or not to receive mentioned during your whole experience on our Website.
In this respect, please be informed that, for the purposes of direct marketing (since we initially collect your personal data in the context of the sale of our products through our Website and for purpose of conclusion of the sale and purchase contract) we require your consent to further use your personal data, as offered by you, for our commercial purposes, marketing, sending of newsletters and similar.
In this case, you can always revoke your consent for the personal information used for marketing purposes (e.g. Sending news bulletins or sending offers to your e-mail address), including when we initially collect your personal data or on each of the occasions you receive one of our messages and unsolicited communication.
If you choose to opt out of e-bulletin subscription continuously and at any time, you can easily opt out, free of charge and in an easy manner from the e-bulletin subscription, by clicking on the link "If you do not wish to receive such emails, please click to unsubscribe" appearing in e-bulletins which we send to you on a regular basis or by submitting a notice to data.protection@lcwaikiki.com with your membership email.
 
You can get in touch with us using the following contact details:
Data controller: LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Belgrade
Address: Kneza Mihaila Street, no. 44, 11000 Belgrade, Serbia
Telephone: 011/4427-469
Email: data.protection@lcwaikiki.com
Data protection officer:
Biljana Bušić
address: Kneza Mihaila no. 44, Stari Grad, Belgrade
Email: biljana.busic@lcwaikiki.com
Contact phone number: 00381 69/4555-319