Učitavanje...

loading

Meni

 
 
POLITIKA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA
 
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd-Stari Grad, kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beogradu, ulica Kneza Mihaila 44 Beograd, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21097551, PIB 108942206, email: data.protection@lcwaikiki.com, kontakt telefon: 011/4427-469, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI u organizaciji kompanije LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (the “Kompanija” ili “Mi”) poštuje privatnost svojih kupaca i ulaže najbolje napore kako bi osigurala zaštitu njihovih podataka o ličnosti i informacija, usaglašavanjem sa svim primenljivim propisima povezanim sa zaštitom podataka o ličnosti.
 
U tom cilju, implementiramo sledeću Politiku o privatnosti i zaštiti podataka ("Politika") koja predviđa glavne aspekte u vezi sa tim koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na našem Veb-sajtu, za koje svrhe prikupljamo i obrađujemo takve podatke, kako koristimo takve informacije, kako možete promeniti te informacije, vaše preference za našu komunikaciju sa Vama, kao i kako osiguravamo zaštitu takvih podataka o ličnosti i vaših prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti.
Pridržavamo se primenljivih zakonskih odredaba i podatke o ličnosti koje primamo i/ili prikupljamo od vas, obrađujemo, skladištimo ili čuvamo, obrađujemo u skladu sa primenljivim propisima i isključivo u svrhe predviđene ovom Politikom.
 
Važno je napomenuti da se ova Politika primenjuje na vas nezavisno od načina na koji pristupate našem veb-sajtu i ona pokriva svaki uređaj preko kojeg se naš Veb-sajt vama stavlja na raspolaganje (preko telefona, tableta, računara, itd.).
 
Treba napomenuti da je naša politika o kolačićima deo ove Politike.
 
Ova Politika u pogledu vaših podataka vezano za on line kupovinu se odnosi samo na kupce koji se fizički nalaze u Republici Srbiji.
 
A. Prihvatanje ove Politike o privatnosti i zaštiti podataka
 
Pre dalje aktivnosti na našem Veb-sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Politiku.
 
Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg Veb-sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti.
Naglašavamo da svaki put kada koristite naš Veb-sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.
 
B. Koje podatke o ličnosti prikupljamo

  1. Podaci o ličnosti
 
Kada pristupate ili pretražujete naš Veb-sajt, kao i kada vršite onlajn kupovine preko našeg Veb-sajta, kada se pretplatite na naše e-biltene i veb-sajt koji objavljuje naše usluge i kampanje, prikupljamo neke od vaših podataka o ličnosti, uključujući neke osetljive podatke kako je definisano u skladu sa primenljivim propisima, kako bismo vas bolje uslužili, npr.
     
Imajte u vidu da: kako biste bili u mogućnosti da kreirate lični nalog na našem Veb-sajtu i da izvršite onlajn kupovine, obavezno morate da nam obezbedite podatke o ličnosti kao što su: ime, prezime, datum rođenja, adresa, e-mail adresa i broj telefona, podaci za fakturisanje i adresa isporuke. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični nalog i izvršite kupovine na našem Veb-sajtu.
 
Naime, Kompanija prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti u cilju vršenja online kupovine i zaključenja ugovora o online prodaji odnosno obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
Popunjavanjem određenog obrasca za usluge koje se nude na našem Veb-sajtu, tj. kreiranjem privatnog naloga na našem Veb-sajtu vi potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Politikom.
 
Dalje, podaci o ličnosti u cilju marketinga i slanja e-biltena, slanja upitnika o zadovoljstvu kupaca, ocene zadovoljstva kupaca uslugom kupovine se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dajete saglasnost Kompaniji za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti i možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja Kompaniji na imejl-adresu ili poštansku adresu kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, Kompanija je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva i ne koristi. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 
 
  1. Tehnički i statistički podaci i informacije
 
 
Napominjemo da, pored podataka o ličnosti navedenih gore, takođe možemo prikupljati informacije o vašem uređaju, kao i druge statističke i tehničke podatke i informacije, poput frekvencije i trajanje vaše posete Veb-sajtu, vremenu naručivanja i IP adresi u vreme naručivanja, statistici o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima.
 
Ove podatke prikupljamo i koristimo kako bismo analizirali aktivnosti i preference naših posetilaca na osnovu pristanka, i kako bismo upravljali veb-sajtom, u statističke svrhe i iz sigurnosnih razloga, na osnovu našeg legitimnog interesa.
Statistički i tehnički podaci koje obezbeđuje vaš pretraživač i/ili uređaj se takođe mogu koristiti u marketinške i reklamne svrhe, sa napomenom da se ovi podaci neće povezivati sa vašim podacima o ličnosti i neće se koristiti za vašu identifikaciju.
 
  1. Podaci i informacije o plaćanju (informacije o banci i podaci platne kartice)
 
Kao deo obrade bilo koje porudžbine i u zavisnosti od načina plaćanja koji odaberete kada postavljate porudžbinu, od vas će se zahtevati da date podatke o vašem bankovnom računu, informacije o vašoj kreditnoj kartici i ti podaci će se koristiti za vršenje plaćanja nama ili za naša refundiranja vama, u zavisnosti od slučaja.
 
Napominjemo da ćete u tom slučaju ponuditi svoje podatke za plaćanje direktno obrađivaču za plaćanje a ne nama, te podležete politici privatnosti obrađivača plaćanja.
Preporučujemo da pročitate ove odredbe i uslove pre odabira ovog metoda plaćanja. Informacije o kreditnoj kartici koje se koriste za postavljanje vaše porudžbine se nikada ne čuvaju niti skladište u našem sistemu.
 
C. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti
 
U skladu s tim, prikupljamo vaše podatke o ličnosti za sledeće namene: sve u clju preduzimanja radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora, i izvršenja ugovora,
     
Imajte u vidu sledeće; ne prikupljamo i nećemo svesno prikupljati informacije o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godini bez nadzora. Ako imate manje od 18 godina, ne smete koristiti ovaj Veb-sajt niti dostavljati podatke o ličnosti.
 
Pored toga, podaci o ličnosti koje putem Veb-sajta prikupljamo se takođe koriste za sledeće namene:
   
Kompanija sistemski čuva prikupljene podatke u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji samo tokom komercijalnog odnosa između Kompanije i vas, kako je određeno prema odgovarajućem ugovoru, odredbama i uslovima Kompanije i drugim odgovarajućim podzakonskim aktima Kompanije, odnosno u roku koji je propisan u skladu sa zakonom o računovodstvu i pratećim propisima. Kada se vaš privatni nalog na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo otkaže ili obriše, bez obaveza ili dugovanja prema Kompaniji, Kompanija će odmah izbrisati sve Podatke o ličnosti koje ste dali i koje je prikupila u skladu sa ovom Politikom o privatnosti i zaštiti podataka, osim podataka koje je dužna da čuva u skladu sa i u roku propisanim računovodstvenim propisima i zaštite prava potrošača.
 
LC Waikiki Retail RS Vas obaveštava da u slučaju brisanja ili otkazivanja vašeg privatnog naloga na veb-sajtu, određeni podaci o ličnosti kao što su: podaci o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima, pretraživanje, statistički podaci, će biti anonimizovani i dalje obrađivani u stitističke svrhe isključivo i ni na koji način neće biti povezani za Vama, na osnovu legitimnog interesa LC Waikiki Retail RS. LC Waikiki Retail RS obezbeđuje primenu tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, i to anonimizaciju na način da je onemogućena identifikacije lica, uz poštovanje načela minimizacije podataka.  
 
 
Podaci koji se prikupljaju na osnovu našeg legitimnog interesa, se čuvaju dok postoji naš legitimni interes, u skladu sa zakonom.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe marketinga na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe ocene zadovoljstva kupaca putem upitnika o zadovoljstvu našim uslugama, na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju 2 godine, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku
 
D. Kako delimo prikupljene Podatke o ličnosti
 
Podaci o ličnosti koje prikupimo na veb-sajtu mogu se podeliti, otkriti ili ih može obraditi naše osoblje ili partnerske kompanije koje pružaju povezane usluge (poput kompanija koje pružaju usluge prenosa tereta i isporuke, kol centri, servisi baze podataka, reklamne i marketinške agencije, itd.).
 
Možemo otkriti i/ili preneti vaše podatke o ličnosti našoj matičnoj kompaniji LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş u Turskoj, i kompanijama u okviru grupe LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş, ali i odgovarajućim državnim organima ukoliko se to zahteva zakonom, kako bismo bolje služili naše kupce i ispunili obaveze prema kupcima.
 
Međutim, vaši podaci o ličnosti su u svakom slučaju zaštićeni od strane Kompanije i takođe osiguravamo da kompanije, kojima se vaši podaci o ličnosti šalju, štite i osiguravaju privatnost istog nivoa za vaše podatke o ličnosti.
 
Podaci o ličnosti i druge informacije koje prikupljamo od vas se mogu preneti van Srbije u bilo koju zemlju koja je članica Evropske unije. Prihvatanjem odredaba i uslova ove Politike, dajete saglasnost za isporuku i prenos podataka odgovarajućim kompanijama LC Waikiki isključivo u navedenim zemljama koje obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 
U slučaju prenosa podataka zemljama ili delovima zemalja u kojima ne postoji naznaka u pogledu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti, Kompanija izjavljuje i garantuje vam da će prikupljeni podaci biti preneti strogo poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, odnosno uz obezbeđenje odgovarajućih mera zaštite ovih podataka i da se licu, na koje se podaci odnose, obezbedi ostvarivost prava i delotvorna pravna zaštita. Za više informacija o prenosu podataka van Republike Srbije, možete kontaktirati LC WAIKIKI.
 
Osim toga, vaši podaci o ličnosti se nikada ne otkrivaju trećim stranama, bilo da su u pitanjua fizička ili pravna lica koja nemaju komercijalni odnos s nama za potrebe ovog Veb-sajta i ne koriste se niti prodaju u komercijalne svrhe.
 
U slučaju da je druga kompanija zainteresovana da kupi naše celokupno preduzeće ili deo istog, zadržavamo pravo da obelodanimo vaše podatke o ličnosti ovoj kompaniji, samo u vezi sa i za svrhe predviđene akvizicije.
Ukoliko je postoji izuzeće u skladu sa primenljivim propisima i do granica utvrđenih istim, nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za prenos vaših podataka o ličnosti i drugih informacijae od strane partnerskih kompanija koje pružaju povezane usluge na našem veb-sajtu ili u vezi sa istim.
 
Poručivanjem i kupovinom naših proizvoda preko našeg vebsajta, dajete saglasnost da vam šaljemo upitnike o zadovoljstvu u vezi naših usluga na vašu email adresu.
 
Navedeni upitnici uključuju pitanja o vašim ocenama, komentarima i predlozima u vezi naših usluga. Molimo primetite da će tako pruženi podaci (uključujući pol, godište, grad gde živite) biti obrađivani anonimno od strane našeg internog tima i isti će biti preneti anonimno (neće biti povezani sa vama) putem servera našem matičnom društvu u Tursku. Izuzev podataka koje kupac daje u upitnicima (ocene usluge, pol, godište, grad prebivališta, broj porudžbine, IP adresa), podaci o ličnosti kao što su vaše ime i prezime i email adresa neće biti deljeni.
 
 
Pre popunjavanja upitnika i slanja istog nama, dajete saglasnost na obradu i prenos podataka o ličnosti, u svrhe i na način kako je objašnjeno u ovoj Politici.
 
E. Politika o kolačićima
 
Ovaj deo se odnosi na kolačiće i veb stranice kojima upravlja LC WAIKIKI RETAIL RS doo. Imajte u vidu da, u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja ovog Veb-sajta, ponekad postavljamo male datoteke poznate kao kolačići na vaš uređaj.
Kolačić je mala tekstualna datoteka (slova i brojevi) koju veb-sajt postavlja na vaš računar, telefon ili drugi uređaj kada posećujete veb-sajt, sa informacijama o vašem kretanju na tom veb-sajtu. Kolačići se instaliraju na zahtev koji veb server izdaje pretraživaču (npr. Internet Explorer, Chrome) i ne sadrži softver, spajver ili viruse i ne može pristupiti informacijama sa hardvera korisnika. Funkcija kolačića je da osigura da veb-sajt pamti vaše aktivnosti i preference (poput preferenci za prijavljivanje, jezik, veličinu fonta i druge elemente koji se prikazuju) u određenom periodu, tako da ne morate da ih unosite kad god se vratite na sajt ili prelazite sa jedne stranicee na drugu.
 
Korišćenje kolačića
Kolačići su industrijski standard koji se koristi kako bi se osiguralo da je vaša kupovina na našem Veb-sajtu efikasnija i bezbednija i kolačići se koriste na svim veb-sajtovima za kupovinu.
 
Kolačići predstavljaju deo funkcija našeg veb-sajta, čija je glavna svrha unapređenje i olakšavanje vašeg iskustva na našem Veb-sajtu. Pamćenje vaših korisničkih aktivnosti i vašim utvrđivanjem, korišćenje kolačića održava napore kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo da vam ponudi najbolje usluge, čime ostvarujemo naš legitimni interes. Takođe, korišćenjem kolačića, u mogućnosti smo da vas na brz i jednostavan način obavestimo o našim ponudama, jer je ovo jednostavan način onlajn reklamiranja, a na osnovu vašeg pristanka.
Pored toga, informacija prikupljene u kolačićima nam omogućavaju da unapredimo Veb-sajt i prilagodimo njegov sadržaj preferencama korisnika i individualnim potrebama, da unapredimo rezultate pretrage, da održimo i unapredimo funkcionalnost i performanse Veb-sajta, čime ostvarujemo naš legitimni interes.
Kolačići koji se koriste na Veb-sajtu su, u svim slučajevima, privremene prirode i koriste se isključivo za unapređivanje efikasnosti poslednjeg prenosa. Kolačići koji se koriste na veb-sajtu su isključivo povezani sa anonimnim korisnicima i njihovim računarima i ne pružaju lične podatke o korisnicima.
Kolačići koje Veb-sajt koristi se neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih koje su navedene.
 
Koje vrste kolačića se koriste na ovom veb-sajtu?
 
Naš Veb-sajt koristi sledeće vrste kolačića:
  Omogućavaju korisniku da pretražuje naš Veb-sajt i koristi funkcije poput korpe ili liste želja, u cilju izvršenja kupovine i zaključenja ugovora.
  Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo koristi analitičke kolačiće kako bi izračunala broj ljudi koji posećuju njen veb-sajt i koji su registrovani. Ovi kolačići omogućavaju merenje i analiziranje načina na koji korisnici pretražuju Veb-sajt.
  Kad god korisnici pretražuju Veb-sajt ili kupuju, sajt će zapamtiti njihove preference (npr. njihovu lokaciju ili željeni jezik). Zahvaljujući ovim kolačićima, možemo vam ponuditi jednostavno, pogodnije i personalizovano iskustvo pretraživanja.
  Ovi kolačići se koriste za prikazivanje reklama koje su relevantne za korisnike i pomažu kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS doo da izmeri efikasnost reklamnih kampanja. Kada pretražuju Veb-sajt, korisnici daju pristanak i prihvataju da će LC WAIKIKI preuzeti ove vrste kolačića na svojim uređajima i vršiće konsultacije kada korisnik poseti Veb-sajt u budućnosti.
 
Ko koristi informacije sadržane u kolačićima?
 
Informacije koje se čuvaju u kolačićima na našem veb-sajtu koristimo samo mi, sa izuzetkom onih kolačića koji su nadalje naznačeni kao "kolačići treće strane", koje koriste i održavaju eksterna tela koja nam pružaju usluge, koje zahtevamo da bismo unapredili naše usluge i korisničevo iskustvo tokom korišćenja veb-sajta. Za bliže informacije o trećim licima pružaocima usluga kako može biti slučaj, možete kontaktirati LC WAIKIKI. Glavne svrhe za koje se ovi "kolačići trećih strana" koriste jesu dobijanje statistike o pristupanju i obezbeđivanje izvršenih transakcija.
 
F. Kako da onemogućim i izbrišem korišćenje kolačića?
 
Možete kontrolisati i/ili izbrisati, ograničiti ili blokirati kolačiće sa ovog Veb-sajta u bilo kom trenutku modifikovanjem konfiguracije pretraživača. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru i možete podesiti većinu pretraživača tako da se kolačići ne postavljaju. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati manuelno da podešavate neke preference svaki put kada posetite Veb-sajt i neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.
Iako je konfiguracija svakog pretraživača različita, konfiguracija kolačića se obično sprovodi u meniju "Preference" ili "Alati". Za više informacija o konfiguraciji kolačića u vašem pretraživaču, pogledajte "Help" meni u vašem pretraživaču.
 
G. Kako da izbegnem korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu?
 
Ako želite da izbegnete korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu, prvo ćete morati da onemogućite kolačiće u svom pretraživaču. Imajte u vidu sa ukoliko odlučite da onemogućite kolačiće nećete imati prednost svih naših funkcija i možda nećete moći da pristupite određenim funkcijama našeg Veb-sajta.
 
Nastavkom korišćenja veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo, prihvatate našu politiku o kolačićima.
 
H. Bezbednost i zaštita podataka
 
Kompanija poštuje privatnost ličnih informacija kupaca i ulaže svaki napor koristeći najnoviju tehnologiju kako bi osigurala istu.
 
Kompanija primenjuje fizičke, elektronske, tehničke i organizacione i kadrovske mere za obezbeđivanje sigurnosti sistema i zaštitu vaših podataka o ličnosti. Pristup podacima je ograničen samo za ovlašćena lica, i podaci se skladište i njihova rezervna kopija se čuva na zaštićenom serveru.
 
Podaci dobijeni preko našeg veb-sajta se prenose SSL (sloj bezbednih priključaka) tehnologijom koja osigurava bezbedan prenos podataka.
Na stranama gde dajete podatke o plaćanju na našem veb-sajtu, primetićete da se u krajnjem desnom uglu adresnog polja (u zavisnosti od pretraživača koji koristite) pojavljuje slika katanca ili ključa a prva slova na adresnom polju se menjaju iz http u https. Ako to vidite, možete biti sigurni da je naš veb-sajt na sigurnim serverima.
 
Kompanija koristi tehnike pseudonimizacije, enkripcije i druge dostupne tehnike zaštite podataka, kako se zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
 
İ. Prava naših kupaca i posetilaca u vezi njihovih podataka o ličnosti
 
Za nas je važno da vam obezbedimo vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga želimo da vas obavestimo da, u skladu sa primenljivim propisima, imate sledeća prava:
       
 
 
Dalja obrada podataka o ličnosti čija je obrada ograničena, moguća je samo po pristanku lica na koje se podaci odnose osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.  
 
Pravo na prigovor na obradu: imate pravo da u svakom trenutku podnesete Kompaniji prigovor na obradu svojih podataka kada Kompanija iste obrađuje u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, uključujući profilisanje pri čemu je Kompanija dužna da prekine sa obradom, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Vi imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja uključujući i profilisanje; u tom slučaju Kompanija nadalje ne može obrađivati podatke lica za te svrhe. Kompanija je dužna da već kod uspostavljanja prve komunikacije sa licem na koje se podaci odnose upozna isto sa postojanjem ovog prava.
     
 
   
 
   

 
 
J. Bilteni, poruke i obaveštenja. Odustajanje od pretplate na e-bilten
 
Nudimo vam pravo da kontrolišete da li primate obaveštenja tokom celog iskustva na Veb-sajtu.
 
U tom pogledu, znajte da u svrhe direktnog marketinga (jer inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u kontekstu prodaje naših proizvoda preko našeg Veb-sajta a u cilju zaključenja ugovora o prodaji) zahtevamo vašu saglasnost za dalje korišćenje vaših podataka o ličnosti, koju vi nudite, za naše komercijalne svrhe, marketing, slanje biltena i sl.
 
U ovom slučaju, uvek možete opozvati saglasnost za lične informacije koje se koriste u marketinške svrhe (npr. slanje biltena ili slanje ponuda na vašu imejl-adresu), uključujući kada inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u svakoj prilici kada primite neku od naših poruka ili neželjenu komunikaciju.
Ako odaberete da odustane od pretplate na e-bilten za stalno i u bilo kom trenutku, lako možete odustati, besplatno i jednostavno, od pretplate na e-bilten, klikom na link "ako ne želite da primate ovakve imejlove, kliknite da odustanete od pretplate", koji se javlja u e-biltenima koje vam šaljemo redovno ili slanjem obaveštenja na data.protection@lcwaikiki.com sa vašeg registrovanog mejla.
 
Možete stupiti u kontakt sa nama upotrebom sledećih kontakt podataka:
Rukovalac: LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd
Adresa: Kneza Mihaila Street 44, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/4427-469
e-mail: data.protection@lcwaikiki.com
Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Biljana Bušić
Adresa: Kneza Mihaila br. 44, Stari Grad, Beograd
 
Email: biljana.busic@lcwaikiki.com
Kontakt telefon: 00381 69/4555-319