Učitavanje...

loading

POLITIKA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA
 
LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd-Stari Grad, kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beogradu, ulica Kneza Mihaila br. 44 Beograd, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21097551, PIB 108942206, email: data.protection@lcwaikiki.com, kontakt telefon: 011/4427-469, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI u organizaciji kompanije LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (the “Kompanija” ili “Mi”) poštuje privatnost svojih kupaca i ulaže najbolje napore kako bi osigurala zaštitu njihovih podataka o ličnosti i informacija, usaglašavanjem sa svim primenljivim propisima povezanim sa zaštitom podataka o ličnosti.
 
U tom cilju, implementiramo sledeću Politiku o privatnosti i zaštiti podataka ("Politika") koja predviđa glavne aspekte u vezi sa tim koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na našem Veb-sajtu, za koje svrhe prikupljamo i obrađujemo takve podatke, kako koristimo takve informacije, kako možete promeniti te informacije, vaše preference za našu komunikaciju sa Vama, kao i kako osiguravamo zaštitu takvih podataka o ličnosti i vaših prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti.
Pridržavamo se primenljivih zakonskih odredaba i podatke o ličnosti koje primamo i/ili prikupljamo od vas, obrađujemo, skladištimo ili čuvamo, obrađujemo u skladu sa primenljivim propisima i isključivo u svrhe predviđene ovom Politikom.
 
Važno je napomenuti da se ova Politika primenjuje na vas nezavisno od načina na koji pristupate našem veb-sajtu i ona pokriva svaki uređaj preko kojeg se naš Veb-sajt vama stavlja na raspolaganje (preko telefona, tableta, računara, itd.).
 
Treba napomenuti da je naša politika o kolačićima deo ove Politike.
 
Ova Politika u pogledu vaših podataka vezano za on line kupovinu se odnosi samo na kupce koji se fizički nalaze u Republici Srbiji.
 
A. Prihvatanje ove Politike o privatnosti i zaštiti podataka
 
Pre dalje aktivnosti na našem Veb-sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Politiku.
 
Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg Veb-sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti.
Naglašavamo da svaki put kada koristite naš Veb-sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.
 
B. Koje podatke o ličnosti prikupljamo
 1. Podaci o ličnosti
 
Kada pristupate ili pretražujete naš Veb-sajt, kao i kada vršite onlajn kupovine preko našeg Veb-sajta, kada se pretplatite na naše e-biltene i veb-sajt koji objavljuje naše usluge i kampanje, prikupljamo neke od vaših podataka o ličnosti, uključujući neke osetljive podatke kako je definisano u skladu sa primenljivim propisima, kako bismo vas bolje uslužili, npr:
 
 • vaše ime, prezime, pol, datum rođenja;
 
 • adresu, e-mail adresu, broj telefona;
 • podatke za fakturisanje i adrese isporuke;
 • povratne informacije, preferencije za pretraživanje;
 • lične interese, preferencije za kupovinu, istorija kupovine, pregledi proizvoda, klikovi, proizvodi uneti u korpu;
 • broj porudžbine
 • IP adresa
 • vašu lokaciju, odnosno grad u kome živite.
 
Imajte u vidu da: kako biste bili u mogućnosti da kreirate lični nalog na našem Veb-sajtu i da izvršite onlajn kupovine, obavezno morate da nam obezbedite podatke o ličnosti kao što su: ime, prezime, datum rođenja, adresa, e-mail adresa i broj telefona, podaci za fakturisanje i adresa isporuke. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični nalog i izvršite kupovine na našem Veb-sajtu.
 
Naime, Kompanija prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti u cilju vršenja online kupovine i zaključenja ugovora o online prodaji odnosno obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
Popunjavanjem određenog obrasca za usluge koje se nude na našem Veb-sajtu, tj. kreiranjem privatnog naloga na našem Veb-sajtu vi potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Politikom.
 
Dalje, podaci o ličnosti u cilju marketinga i slanja e-biltena, slanja upitnika o zadovoljstvu kupaca, ocene zadovoljstva kupaca uslugom kupovine se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dajete saglasnost Kompaniji za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti i možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja Kompaniji na imejl-adresu ili poštansku adresu kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, Kompanija je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva i ne koristi. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 
 
 1. Tehnički i statistički podaci i informacije
 
 
Napominjemo da, pored podataka o ličnosti navedenih gore, takođe možemo prikupljati informacije o vašem uređaju, kao i druge statističke i tehničke podatke i informacije, poput frekvencije i trajanje vaše posete Veb-sajtu, vremenu naručivanja i IP adresi u vreme naručivanja, statistici o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima.
 
Ove podatke prikupljamo i koristimo kako bismo analizirali aktivnosti i preference naših posetilaca na osnovu pristanka, i kako bismo upravljali veb-sajtom, u statističke svrhe i iz sigurnosnih razloga, na osnovu našeg legitimnog interesa.
Statistički i tehnički podaci koje obezbeđuje vaš pretraživač i/ili uređaj se takođe mogu koristiti u marketinške i reklamne svrhe, sa napomenom da se ovi podaci neće povezivati sa vašim podacima o ličnosti i neće se koristiti za vašu identifikaciju.
 
 
 1. Podaci i informacije o plaćanju (informacije o banci i podaci platne kartice)
 
Kao deo obrade bilo koje porudžbine i u zavisnosti od načina plaćanja koji odaberete kada postavljate porudžbinu, od vas će se zahtevati da date podatke o vašem bankovnom računu, informacije o vašoj kreditnoj kartici i ti podaci će se koristiti za vršenje plaćanja nama ili za naša refundiranja vama, u zavisnosti od slučaja.
 
Napominjemo da ćete u tom slučaju ponuditi svoje podatke za plaćanje direktno obrađivaču za plaćanje a ne nama, te podležete politici privatnosti obrađivača plaćanja.
Preporučujemo da pročitate ove odredbe i uslove pre odabira ovog metoda plaćanja. Informacije o kreditnoj kartici koje se koriste za postavljanje vaše porudžbine se nikada ne čuvaju niti skladište u našem sistemu.
 
C. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti
 
U skladu s tim, prikupljamo vaše podatke o ličnosti za sledeće namene:
 • Da kreiramo privatno nalog za vas na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS (npr. vaše ime, imejl);
 • Da obradimo vaše porudžbine preko onlajn servisa (npr. vaše ime, adresa, datum rođenja);
 • Da vam pošaljemo SMS notifikacije kako bismo vas obavestili o isporukama (npr. vaš broj mobilnog telefona);
sve u clju preduzimanja radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora, i izvršenja ugovora,
 
 • Da vam pošaljemo marketinške ponude poput biltena i kataloga (npr. vaša imejl-adresa, ime i poštanska adresa) na osnovu vašeg pristanka;
 • Da vas obavestimo o problemima isporuke povezanim sa vašim naručenim proizvodima (npr. vaš broj telefona, adresa) u cilju izvršenja obaveza iz ugovora;
 • Da odgovorimo na vaše upite i da vas obavestimo o novim ili izmenjenim uslugama (npr. vaša imejl-adresa);
 • Da analiziramo vaše lične informacije tako da vam možemo poslati marketinške ponude i informacije koje odgovaraju vašim preferencama, da vam pružimo personalizovanu preporuku, da se unapredi korisničko iskustvo i kreira kampanja za kupce (npr. vaša imejl-adresa, navike u kupovini, klikovi, proizvodi uneti u korpu, pregledani proizvodi, drugi tehnički i statistički podaci) na osnovu pristanka;
 • Da proverimo da ste odgovarajuće starosti za kupovinu onlajn (npr. vaš datum rođenja), u cilju izvršenja ugovora.
 • Da vam pošaljemo upitnike o zadovojstvu kupaca kako biste nam dali ocene, komentare i preporuke u pogledu pružanja usluge kupovine preko našeg sajta na osnovu vašeg pristanka,
 
 • Da obrađujemo i analiziramo vaše ocene, komentare i preporuke koje nam pružite u upitniku, na osnovu vašeg pristanka, a kako bismo unapredili onlinu kupovinu putem našeg vebsajta.
 
 • da obrađujemo i analiziramo vase ocene i komentare date u upitniku u vezi zadovoljstva pružene usluge od strane našeg Call Centra, u cilju analize zadovoljstva radom i poboljšanja rada našeg Call Centra.
 
 
Imajte u vidu sledeće; ne prikupljamo i nećemo svesno prikupljati informacije o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godini bez nadzora. Ako imate manje od 18 godina, ne smete koristiti ovaj Veb-sajt niti dostavljati podatke o ličnosti.
 
Pored toga, podaci o ličnosti koje putem Veb-sajta prikupljamo se takođe koriste za sledeće namene:
 
 • Za obradu i kompletiranje procesa naručivanja i za obezbeđivanje komunikacije sa našim klijentima, kako bismo izvršili svoje obaveze koje proizilaze iz transakcija zaključenih između naših kupaca i nas;
 • Da vam dostavimo informacije o našim proizvodima, uslugama, kampanjama, promocijama i druga obaveštenja i/ili informacije, na osnovu Vašeg pristanka;
 • Da bismo dobili bolje razumevanje kupovnih preferenci naših kupaca i da bismo im ponudili personalizovano iskustvo na našem veb-sajtu i unapredili korišćenje istog i uslugu, na osnovu pristanka.
 • Da bismo izvršili analize trendova i statističke analize, uključujući marketinške i druge interne svrhe kompanije i cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa;
 • Da bismo unapredili sigurnost veb-sajta, i cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa.
 • Da bismo dobili povratnu informaciju od naših kupaca kako su zadovoljni kupovinom preko našeg sajta, i unapredili naše usluge, na osnovu pristanka.
 
Kada kupac pozove naš Kontakt centar iz bilo kog razloga nakon obavljene kupovine online ili u radnji, biće mu dodeljen Call identifikacioni broj u vezi tog poziva. Mi ćemo preko pružaoca usluge poslati sms poruku sa linkom za upitnik sa pitanjima kupcu o zadovoljstvu pružene usluge Call Centra. Obrada vaših podataka (broj telefona, email adresa, Call identifikacioni broj i vase sugestije i mišljenja) se vrši na osnovu Vašeg pristanka i isključivo u svrhu analize i poboljšanaja rada našeg Call Centra.
 
Kompanija sistemski čuva prikupljene podatke u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji samo tokom komercijalnog odnosa između Kompanije i vas, kako je određeno prema odgovarajućem ugovoru, odredbama i uslovima Kompanije i drugim odgovarajućim podzakonskim aktima Kompanije, odnosno u roku koji je propisan u skladu sa zakonom o računovodstvu i pratećim propisima. Kada se vaš privatni nalog na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo otkaže ili obriše, bez obaveza ili dugovanja prema Kompaniji, Kompanija će odmah izbrisati sve Podatke o ličnosti koje ste dali i koje je prikupila u skladu sa ovom Politikom o privatnosti i zaštiti podataka, osim podataka koje je dužna da čuva u skladu sa i u roku propisanim računovodstvenim propisima i propisima zaštite prava potrošača.
 
LC Waikiki Retail RS Vas obaveštava da u slučaju brisanja ili otkazivanja vašeg privatnog naloga na veb-sajtu, određeni podaci o ličnosti kao što su: podaci o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima, pretraživanje, statistički podaci, će biti anonimizovani i dalje obrađivani u stitističke svrhe isključivo i ni na koji način neće biti povezani za Vama, na osnovu legitimnog interesa LC Waikiki Retail RS. LC Waikiki Retail RS obezbeđuje primenu tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, i to anonimizaciju na način da je onemogućena identifikacije lica, uz poštovanje načela minimizacije podataka.
 
 
Podaci koji se prikupljaju na osnovu našeg legitimnog interesa, se čuvaju dok postoji naš legitimni interes, u skladu sa zakonom.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe marketinga na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe ocene zadovoljstva kupaca putem upitnika o zadovoljstvu našim uslugama, na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju 2 godine, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku.
 
Podaci koji su prikupljeni u svrhe analize kupovnih navika kupaca, unapređenja korisničkog iskustva i pružanja personalizovane preporuke, na osnovu Vašeg pristanka, se čuvaju 5 godina, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena, i pri čemu opoziv ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeni podaci (vaša email adresa, istorija kupovine, kupovne navike, klikovi, pregledi proizvoda, korpa) se otkrivaju i dele kompaniji - pružaocu usluge analize iz Turske, i prenose u Tursku kao zemlju koja obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 
 
 
Podaci prikupljeni u svrhe ocene i analize Vašeg zadovoljstva uslugom Call Centra i poboljšanja rada našeg Call Centra se čuvaju 1 godina, a u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka koji može biti dat u bilo kom trenutku. Podaci (broj telefona i Call identifikacioni broj) se otkrivaju i dele pružaocu usluge iz Turske, i prenose u Tursku kao zemlju koja obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a dok se podaci (Call identifikacioni broj i vase sugestije i mišljenje iz upitnika) obrađuju i dele pružaocu usluge čiji se serveri nalaze u SAD, na osnovu vašeg pristanka uz prethodno obaveštenje o mogućim rizicima vezanim za takav prenos, a koji pristanak možete povući u bilo kom trenutku.
 
 U koju svrhu i na osnovu kog pravnog osnova koristimo vaše lične podatke?
 • Koristimo alatku za analizu ponašanja koja nam pomaže da razumemo kako korisnici ostvaruju interakciju sa našom veb lokacijom. Podržane funkcije beleže interakcije korisnika na našoj veb stranici, kao što su način na koji se stranica prikazuje, interakcije korisnika kao što su pokreti miša, klikovi, pomeranje i tako dalje. Stoga ćemo donositi odluke zasnovane na podacima o tome šta funkcioniše, a šta ne, razumeti zbunjujuće elemente naše veb stranice, identifikovati ponašanje korisnika i dodati potreban sadržaj na našu stranicu, testirati i objaviti nove ideje na našoj veb stranici, proučavati klikove korisnika i ponašanje pomeranja i obezbediti bolje korisničko iskustvo na našim veb lokacijama.
 • Podaci koje prikupljaju reklamni kolačići, reklamne tehnologije i drugi onlajn identifikatori, istorija pretrage, pristup sadržaju na našoj veb stranici.
 • Da ciljamo naše reklamne banere, kako bismo vam što tačnije prikazali LC Waikiki oglašavanje na platformama društvenih medija ili na drugim veb lokacijama koje koristite.U tu svrhu koristimo nekoliko mreža digitalnog marketinga, razmene oglasa i reklamnih tehnologija kao što su reklamni kolačići, veb-svetionici, pikseli, onlajn identifikatori, oglasne oznake, uključujući specifične usluge koje nude sajtovi i društveni mediji, kao što je Facebook-ova usluga prilagođene publike.LC Waikiki baneri i oglasi koje ćete možda videti biće zasnovani na vašim aktivnostima na našoj veb stranici (istorija pretrage i pristupni sadržaj) ili na LC Waikiki banerima i oglasima na koje ste ranije kliknuli/pristupili.
 • To ćemo učiniti samo ako ste dali saglasnost, u skladu sa članom 5(a) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, za korišćenje reklamnih kolačića na našoj veb stranici. Molimo pogledajte našu Politiku kolačića za više detalja. Možete povući svoju saglasnost i upravljati podešavanjima kolačića u bilo kom trenutku.
D. Kako delimo prikupljene Podatke o ličnosti
 
Podaci o ličnosti koje prikupimo na veb-sajtu mogu se podeliti, otkriti ili ih može obraditi naše osoblje ili partnerske kompanije koje pružaju povezane usluge (poput kompanija koje pružaju usluge prenosa tereta i isporuke, kol centri, servisi baze podataka, reklamne i marketinške agencije, uslugu analize kupovnih navika kupaca, uslugu analize zadovoljstvu uslugom našeg Call Centra, itd.).
 
 
Možemo otkriti i/ili preneti vaše podatke o ličnosti našoj matičnoj kompaniji LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş u Turskoj, i kompanijama u okviru grupe LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş, ali i odgovarajućim državnim organima ukoliko se to zahteva zakonom, kako bismo bolje služili naše kupce i ispunili obaveze prema kupcima.
 
Međutim, vaši podaci o ličnosti su u svakom slučaju zaštićeni od strane Kompanije i takođe osiguravamo da kompanije, kojima se vaši podaci o ličnosti šalju, štite i osiguravaju privatnost istog nivoa za vaše podatke o ličnosti.
 
Podaci o ličnosti i druge informacije koje prikupljamo od vas se mogu preneti van Srbije u bilo koju zemlju koja je članica Evropske unije. Prihvatanjem odredaba i uslova ove Politike, dajete saglasnost za isporuku i prenos podataka odgovarajućim kompanijama LC Waikiki isključivo u navedenim zemljama koje obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
 
U slučaju prenosa podataka zemljama ili delovima zemalja u kojima ne postoji naznaka u pogledu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti, Kompanija izjavljuje i garantuje vam da će prikupljeni podaci biti preneti strogo poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, odnosno uz obezbeđenje odgovarajućih mera zaštite ovih podataka i da se licu, na koje se podaci odnose, obezbedi ostvarivost prava i delotvorna pravna zaštita. Za više informacija o prenosu podataka van Republike Srbije, možete kontaktirati LC WAIKIKI.
 
Osim toga, vaši podaci o ličnosti se nikada ne otkrivaju trećim stranama, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica koja nemaju komercijalni odnos s nama za potrebe ovog Veb-sajta i ne koriste se niti prodaju u komercijalne svrhe.
 
U slučaju da je druga kompanija zainteresovana da kupi naše celokupno preduzeće ili deo istog, zadržavamo pravo da obelodanimo vaše podatke o ličnosti ovoj kompaniji, samo u vezi sa i za svrhe predviđene akvizicije.
Ukoliko postoji izuzeće u skladu sa primenljivim propisima i do granica utvrđenih istim, nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za prenos vaših podataka o ličnosti i drugih informacija od strane partnerskih kompanija koje pružaju povezane usluge na našem veb-sajtu ili u vezi sa istim.
 
Poručivanjem i kupovinom naših proizvoda preko našeg vebsajta, dajete saglasnost da vam šaljemo upitnike o zadovoljstvu u vezi naših usluga na vašu email adresu.
 
Navedeni upitnici uključuju pitanja o vašim ocenama, komentarima i predlozima u vezi naših usluga. Molimo primetite da će tako pruženi podaci (uključujući pol, godište, grad gde živite) biti obrađivani anonimno od strane našeg internog tima i isti će biti preneti anonimno (neće biti povezani sa vama) putem servera našem matičnom društvu u Tursku. Izuzev podataka koje kupac daje u upitnicima (ocene usluge, pol, godište, grad prebivališta, broj porudžbine, IP adresa), podaci o ličnosti kao što su vaše ime i prezime i email adresa neće biti deljeni.
 
Pozivanjem našeg Call Centra, dajete saglasnost da vam pošaljemo upitnik o zadovoljstvu uslugom Call Centra.
 
Pre popunjavanja upitnika i slanja istog nama, dajete saglasnost na obradu i prenos podataka o ličnosti, u svrhe i na način kako je objašnjeno u ovoj Politici.
 
E. Politika o kolačićima
 
Ovaj deo se odnosi na kolačiće i veb stranice kojima upravlja LC WAIKIKI RETAIL RS doo. Imajte u vidu da, u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja ovog Veb-sajta, ponekad postavljamo male datoteke poznate kao kolačići na vaš uređaj.
Kolačić je mala tekstualna datoteka (slova i brojevi) koju veb-sajt postavlja na vaš računar, telefon ili drugi uređaj kada posećujete veb-sajt, sa informacijama o vašem kretanju na tom veb-sajtu. Kolačići se instaliraju na zahtev koji veb server izdaje pretraživaču (npr. Internet Explorer, Chrome) i ne sadrži softver, spajver ili viruse i ne može pristupiti informacijama sa hardvera korisnika. Funkcija kolačića je da osigura da veb-sajt pamti vaše aktivnosti i preference (poput preferenci za prijavljivanje, jezik, veličinu fonta i druge elemente koji se prikazuju) u određenom periodu, tako da ne morate da ih unosite kad god se vratite na sajt ili prelazite sa jedne stranice na drugu.
 
 
Korišćenje kolačića
Kolačići su industrijski standard koji se koristi kako bi se osiguralo da je vaša kupovina na našem Veb-sajtu efikasnija i bezbednija i kolačići se koriste na svim veb-sajtovima za kupovinu.
 
Kolačići predstavljaju deo funkcija našeg veb-sajta, čija je glavna svrha unapređenje i olakšavanje vašeg iskustva na našem Veb-sajtu. Pamćenje vaših korisničkih aktivnosti i vašim utvrđivanjem, korišćenje kolačića održava napore kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo da vam ponudi najbolje usluge, čime ostvarujemo naš legitimni interes. Takođe, korišćenjem kolačića, u mogućnosti smo da vas na brz i jednostavan način obavestimo o našim ponudama, jer je ovo jednostavan način onlajn reklamiranja, a na osnovu vašeg pristanka.
Pored toga, informacija prikupljene u kolačićima nam omogućavaju da unapredimo Veb-sajt i prilagodimo njegov sadržaj preferencama korisnika i individualnim potrebama, da unapredimo rezultate pretrage, da održimo i unapredimo funkcionalnost i performanse Veb-sajta, čime ostvarujemo naš legitimni interes.
Kolačići koji se koriste na Veb-sajtu su, u svim slučajevima, privremene prirode i koriste se isključivo za unapređivanje efikasnosti poslednjeg prenosa. Kolačići koji se koriste na veb-sajtu su isključivo povezani sa anonimnim korisnicima i njihovim računarima i ne pružaju lične podatke o korisnicima.
 
Mi možemo koristiti i kolačiće kojima se vrši analiza vaših kupovnih navika, klikova, pregledanih strana i proizvoda, proizvoda unetih u korpu u svrhe unapređenja korisničkog iskustva i pružanja personalizovane preporuke, a koji se primenjuju na vas samo na osnovu Vašeg pristanka, i koji može biti povučen u bilo koje vreme. Mi ćemo koristiti rezultat ovih analiza u naše interne svrhe i da bismo kreirali kampanju za kupce.
 
Ukoliko ne prihvatite primenu ovih kolačića, isti neće biti u funkciji i neće biti postavljeni na vašem pretraživaču, i mi nećemo vršiti obradu ličnih podataka u navedene svrhe.
 
Kolačići koje Veb-sajt koristi se neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih koje su navedene.
 
Koje vrste kolačića se koriste na ovom veb-sajtu?
 
Naš Veb-sajt koristi sledeće vrste kolačića:
 
 • Tehnički kolačići
Omogućavaju korisniku da pretražuje naš Veb-sajt i koristi funkcije poput korpe ili liste želja, u cilju izvršenja kupovine i zaključenja ugovora.
 
 • Analitički kolačići
Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS doo koristi analitičke kolačiće kako bi izračunala broj ljudi koji posećuju njen veb-sajt i koji su registrovani. Ovi kolačići omogućavaju merenje i analiziranje načina na koji korisnici pretražuju Veb-sajt.
 
 • Kolačići za preference
Kad god korisnici pretražuju Veb-sajt ili kupuju, sajt će zapamtiti njihove preference (npr. njihovu lokaciju ili željeni jezik). Zahvaljujući ovim kolačićima, možemo vam ponuditi jednostavno, pogodnije i personalizovano iskustvo pretraživanja.
 
 • Reklamni kolačići
Ovi kolačići se koriste za prikazivanje reklama koje su relevantne za korisnike i pomažu kompaniji LC WAIKIKI RETAIL RS doo da izmeri efikasnost reklamnih kampanja. Kada pretražuju Veb-sajt, korisnici daju pristanak i prihvataju da će LC WAIKIKI preuzeti ove vrste kolačića na svojim uređajima i vršiće konsultacije kada korisnik poseti Veb-sajt u budućnosti.
 •  ANALITIKA TREĆE STRANE ( CLARITY) 
_clck   Zadržava Clarity korisnički ID i postavke, jedinstvene za tu lokaciju, u pretraživaču. Ovo osigurava da će ponašanje u narednim posetama istom sajtu biti pripisano istom ID-u korisnika. 13 meseci
_clsk   Povezuje višestruke prikaze stranica od strane korisnika u jedan snimak Clarity sesije. 13 meseci
CLID  
Identifikuje koga je Clarity prvi put video ovog korisnika na bilo kom sajtu koji koristi Clarity.
13 meseci
ANONCHK   Označava da li se MUID prenosi na ANID, kolačić koji se koristi za oglašavanje. Clarity ne koristi ANID, pa je ovo uvek podešeno na 0. 13 meseci
MR   Označava da li treba osvežiti MUID. 13 meseci
MUID   Identifikuje jedinstvene veb pregledače koji posećuju Microsoft sajtovi. Ovi kolačići se koriste za oglašavanje, analitiku sajta i druge operativne svrhe.
 
13 meseci
SM   Koristi se za sinhronizaciju MUID-a na Microsoft domenima 13 meseci

​​​​​​
Ko koristi informacije sadržane u kolačićima?
 
Informacije koje se čuvaju u kolačićima na našem veb-sajtu koristimo samo mi, sa izuzetkom onih kolačića koji su nadalje naznačeni kao "kolačići treće strane", koje koriste i održavaju eksterna tela koja nam pružaju usluge, koje zahtevamo da bismo unapredili naše usluge i korisničevo iskustvo tokom korišćenja veb-sajta. Za bliže informacije o trećim licima pružaocima usluga kako može biti slučaj, možete kontaktirati LC WAIKIKI. Glavne svrhe za koje se ovi "kolačići trećih strana" koriste jesu dobijanje statistike o pristupanju i obezbeđivanje izvršenih transakcija.
 
F. Kako da onemogućim i izbrišem korišćenje kolačića?
 
Možete kontrolisati i/ili izbrisati, ograničiti ili blokirati kolačiće sa ovog Veb-sajta u bilo kom trenutku modifikovanjem konfiguracije pretraživača. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru i možete podesiti većinu pretraživača tako da se kolačići ne postavljaju. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati manuelno da podešavate neke preference svaki put kada posetite Veb-sajt i neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.
Iako je konfiguracija svakog pretraživača različita, konfiguracija kolačića se obično sprovodi u meniju "Preference" ili "Alati". Za više informacija o konfiguraciji kolačića u vašem pretraživaču, pogledajte "Help" meni u vašem pretraživaču.
 
G. Kako da izbegnem korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu?
 
Ako želite da izbegnete korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu, prvo ćete morati da onemogućite kolačiće u svom pretraživaču. Imajte u vidu sa ukoliko odlučite da onemogućite kolačiće nećete imati prednost svih naših funkcija i možda nećete moći da pristupite određenim funkcijama našeg Veb-sajta.
 
Nastavkom korišćenja veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS doo, prihvatate našu politiku o kolačićima.
 
H. Bezbednost i zaštita podataka
 
Kompanija poštuje privatnost ličnih informacija kupaca i ulaže svaki napor koristeći najnoviju tehnologiju kako bi osigurala istu.
 
Kompanija primenjuje fizičke, elektronske, tehničke i organizacione i kadrovske mere za obezbeđivanje sigurnosti sistema i zaštitu vaših podataka o ličnosti. Pristup podacima je ograničen samo za ovlašćena lica, i podaci se skladište i njihova rezervna kopija se čuva na zaštićenom serveru.
 
Podaci dobijeni preko našeg veb-sajta se prenose SSL (sloj bezbednih priključaka) tehnologijom koja osigurava bezbedan prenos podataka.
Na stranama gde dajete podatke o plaćanju na našem veb-sajtu, primetićete da se u krajnjem desnom uglu adresnog polja (u zavisnosti od pretraživača koji koristite) pojavljuje slika katanca ili ključa a prva slova na adresnom polju se menjaju iz http u https. Ako to vidite, možete biti sigurni da je naš veb-sajt na sigurnim serverima.
 
Kompanija koristi tehnike pseudonimizacije, enkripcije i druge dostupne tehnike zaštite podataka, kako se zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
 
I. Prava naših kupaca i posetilaca u vezi njihovih podataka o ličnosti
 
Za nas je važno da vam obezbedimo vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga želimo da vas obavestimo da, u skladu sa primenljivim propisima, imate sledeća prava:
 
 • Pravo na informacije o obradi vaših ličnih podataka i pravo na pristup podacima o ličnosti: imate pravo da od nas dobijete, na zahtev i besplatno, potvrdu da vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo ili ne prikupljamo i ne obrađujemo, zajedno sa svim obaveznim informacijama predviđenim zakonom. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahteva, koji potpišete i sa naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresu ili preko servisa za korespondenciju.
 
 • Pravo na ispravku i dopunu: imate pravo da se vaši netačni podaci o ličnosti bez odlaganja isprave, i po potrebi dopune.
 
 • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo da zahtevate od nas da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči ukoliko je ispunjen jedan od uslova: (a) osporavate tačnost podataka o ličnosti, (b) ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju i zahtevate ograničenje obrade, (c) nama podaci više nisu neophodni radi ostvarenja svrhe obrade, ali ste vi zatražili podatke radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, (d) ako ste podneli prigovor na obradu a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane nas preteže nad vašim interesima.
 
 
 
Dalja obrada podataka o ličnosti čija je obrada ograničena, moguća je samo po pristanku lica na koje se podaci odnose osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
 • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu pod uslovom: (a) ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora, i (b) obrada se vrši automatizovano. Pravo na prenosivost podataka obuhvata i pravo da podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane nas ako je to tehnički moguće. Pravo na prenosivost se ne može ostvariti ako je obrada nužna za izvršenje poslova od javnog interesa ili za vršenje službenih ovlašćenja Kompanije.
 
 
Pravo na prigovor na obradu: imate pravo da u svakom trenutku podnesete Kompaniji prigovor na obradu svojih podataka kada Kompanija iste obrađuje u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, uključujući profilisanje pri čemu je Kompanija dužna da prekine sa obradom, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Vi imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja uključujući i profilisanje; u tom slučaju Kompanija nadalje ne može obrađivati podatke lica za te svrhe. Kompanija je dužna da već kod uspostavljanja prve komunikacije sa licem na koje se podaci odnose upozna isto sa postojanjem ovog prava.
 
 • nedozvoljenost automatizovanog donošenja pojedinačnih odluka: Vi imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj, osim: (a) ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Kompanijom, ili (b) zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, ili (c) zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose. U slučaju pod (a) i (c) Kompanija je dužna da obezbedi najmanje pravo učešća fizičkog lica pod kontrolom Kompanije u procesu donošenja odluke, pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom i pravo da ospori odluku.
 
 • Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd: ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.
 
 
 
 • Pravo obraćanja sudu: imate pravo da se obratite sudu za odbranu prava koja su garantovana zakonom a koja su prekršena. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.
 
 
 
 • Pravo na brisanje (”pravo zaborava”): imate pravo da zahtevate, u bilo kom trenutku, besplatno, brisanje vaših podataka o ličnosti ako takvi podaci o ličnosti više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, kada je lice opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu; lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu; kada su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani; kada podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi izvršenja zakonskih obaveza Kompanije; ako su podaci o ličnosti maloletnog lica starijeg od 15 godina prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva. U slučaju otkazivanja/brisanja privatnog naloga sa našeg veb sajta, Kompanija će vršiti nadalje obradu određenih podataka isključivo u statističke svrhe na način da je onemogućena identifikacija lica i ti podaci neće ni na koji način biti povezani za Vama (podaci o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima, pretraživanje, statistički podaci..).
 
 • Pravo na obraćanje licu za zaštitu podataka o ličnosti Kompanije: imate pravo da se obratite licu za zaštitu podataka o ličnosti u pogledu svih pitanja povezanih sa obradom vaših podataka o ličnosti, kao i za ostvarivanje vaših prava kako je predviđeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
 
 
J. Bilteni, poruke i obaveštenja. Odustajanje od pretplate na e-bilten
 
Nudimo vam pravo da kontrolišete da li primate obaveštenja tokom celog iskustva na Veb-sajtu.
 
U tom pogledu, znajte da u svrhe direktnog marketinga (jer inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u kontekstu prodaje naših proizvoda preko našeg Veb-sajta a u cilju zaključenja ugovora o prodaji) zahtevamo vašu saglasnost za dalje korišćenje vaših podataka o ličnosti, koju vi nudite, za naše komercijalne svrhe, marketing, slanje biltena i sl.
 
U ovom slučaju, uvek možete opozvati saglasnost za lične informacije koje se koriste u marketinške svrhe (npr. slanje biltena ili slanje ponuda na vašu imejl-adresu), uključujući kada inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u svakoj prilici kada primite neku od naših poruka ili neželjenu komunikaciju.
Ako odaberete da odustane od pretplate na e-bilten za stalno i u bilo kom trenutku, lako možete odustati, besplatno i jednostavno, od pretplate na e-bilten, klikom na link "ako ne želite da primate ovakve imejlove, kliknite da odustanete od pretplate", koji se javlja u e-biltenima koje vam šaljemo redovno ili slanjem obaveštenja na data.protection@lcwaikiki.com sa vašeg registrovanog mejla.
 
Možete stupiti u kontakt sa nama upotrebom sledećih kontakt podataka:
Rukovalac: LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd
Adresa: Kneza Mihaila Street 44, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/4427-469
e-mail: data.protection@lcwaikiki.com
Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Biljana Bušić
Adresa: Kneza Mihaila br. 44, Stari Grad, Beograd
 
Email: biljana.busic@lcwaikiki.com
Kontakt telefon: 00381 69/4555-319