Učitavanje...

loading

Preporuke za pranje za duže trajanje vaše odeće

Ukoliko želite da odeća koju ste kupili ostane dugoročno u izvrsnom stanju, potrebnoj je da praktikujete odgovarajuće postupke pranja.

Kako da perete vašu odeću?
1. Koristite posebne deterdžente za beli i šareni veš: Treba da perete vašu odeću koristeći preporučene deterdžente prema bojama. Ukoliko koristite deterdžent preporučen za beli veš za vaš veš u boji, boja vaše odeće će vremenom blediti.
2. Koristite preporučenu količinu deterdženta: Korišćenje veće količine deterdženta nego što je preporučeno na etiketi ne poboljšava higijenu vaše odeće.
3. Primenite preporučenu temperaturu pranja koja je navedena na etiketi proizvoda: Ukoliko vašu odeću perete na temperaturama za pranje koje su navedene na etiketama proizvoda, možete izbeći oštećenje poput gubitka boje, trošenja ili skupljanja.
4. Izaberite odgovarajući ciklus pranja: Ukoliko izaberete odgovarajući ciklus pranja prema tipu tkanine i nivou uprljanosti odeće koja se pere, vaša odeća će duže ostati u dobrom stanju.
5. Stavite izvrnutu odeću u mašinu za pranje: Izvrtanje vaše odeće pre stavljanja u mašinu za pranje sprečava abraziju usled trenja.
6. Vodite računa o opterećenju vaše mašine za pranje: Kada stavite preporučenu količinu odeće u mašinu za pranje veša, vaša mašina za pranje veša će raditi bolje i vaša odeća biće oprana sa odgovarajućim, željenim nivoom čistoće.
7. Osušite vašu odeću na odgovarajući način: Sušenjem odeće tačno prema oznakama za negu odeće možete obezbediti se da boja i oblik dugo očuvaju.
ZAPAMTITE DA:
1. Se treba pridržavati količina preporučenih na pakovanju prilikom upotrebe deterdženata. Deterdženti su toksični materijali i upotreba prekomerne količina deterdženta ima štetan uticaj i škodi životnoj sredini.
2. Za standardno pranje biće dovoljne temperature između 30oC i 40oC. Viša temperatura podrazumeva veću potrošnju električne energije i samim tim stvaranje većih količina otpada.